Achtergrond tekst en persbericht: Waarom Natuurpunt Oost-Brabant en Natuurpunt Bierbeek zich verzetten tegen de bouw van een kippenstal in Bierbeek

Achtergrond tekst van NP Bierbeek en NPOB ( 3 februari 2017) 

Samenvatting argumentatie tegen  kippenstal Bierbeek

1.  In strijd met de goede ruimtelijke ordening en het milieu

Bio of geen bio: de ruimtelijke ordeningsregels en de milieuvoorwaarden zijn voor iedereen dezelfde.
De aanvrager  in kwestie was op voorhand verwittigd door de gemeentelijke diensten dat dit geen geschikte locatie was. 

Deadlines Natuur & Landschap 2017

Deadlines Natuur & Landschap 2017

 • Natuur & Landschap 2017/1
  • Deadline: 20 februari 2017
  • Verschijningsdatum: 31 maart 2017
 • Natuur & Landschap 2017/2
  • Deadline: 24 april 2017
  • Verschijningsdatum: 2 juni 2017
 • Natuur & Landschap 2017/3
  • Deadline: 24 juli 2017
  • Verschijningsdatum: 1 september 2017
 • Natuur & Landschap 2017/4
  • Deadline: 2 oktober 2017

Basiscursus Natuur en Natuur.gebieden Velpe-Mene september 2017

Vooraankondiging: Data staan vast

erfgoedexcursie warandebos rummen

28 deelnemers en echt een interessante excursie erfgoed en natuur op een snijvlak met gidsen Guy Leus en Pieter Abts

Boomgaard Keizersberg Leuven: Waarom Natuurpunt Oost-Brabant zich volop achter het actiecomité Behoud Boomgaard Keizersberg Leuven tegen ontginning en vervangen door wijngaard schaart

Als we de replieken lezen van de initiatiefnemers dan proberen ze de discussie af te leiden van de grond van de zaak nl niet over al of niet biologische wijngaard maar over een wijngaard uitgebaat door een commercieel bedrijf die veel biodiversiteit doet verdwijnen op deze publieke plaats, die de stad omwille van deze publieke functie in erfpacht genomen heeft. Een publieke plaats met natuur voor iedereen en hoge actuele biodiversiteit in planologisch beschermd groengebied. Op dat argument is de betrokkene nog niet ingegaan. Dat zullen we blijven herhalen

Het fondsenwervingsnummer van Natuur en Landschap viel in de bus bij 10 000 gezinnen in Oost-Brabant

Met de campagne GeefomNatuur 2016 doet NPOB, Regionale Vereniging Natuur en Landschap, een oproep om het netwerk van meer dan 4000 ha natuurreservaten in Oost-Brabant te laten groeien.

Door aankoop van natuur.gebieden door Natuurpunt konden we in het Hageland en Oost-Brabant van onderuit een netwerk van meer dan 4250 ha natuurgebied uitbouwen. Gebieden met naam en faam als het op biodiversiteit en natuurbeleving aankomt. Zo hebben we voor een hele reeks soorten de achteruitgang kunnen keren. De aanwezigheid van veel natuurgebieden geeft tevens een kwaliteitslabel aan een streek.

Succes bij actie: NEEN aan betonnering Kleine Getestraat te Orsmaal

De actie kende gehoord bij Burgemeester Wijnants en het Schepencollege van Linter.

Natuur & Landschap 2016/4: Fondsenwerving 2017 - Project 3999 NPOB

 • N&L in actie
  • Met 100 000 leden hoopvol vooruitkijken klik hier
 • Actueel
  • Open ruimte en landschap meer dan ooit bedreigd! klik hier

Succes Verenigingsraad Vrijdag 4 november 2016: Verenigingsraad NPOB, Regionale Vereniging Natuur en Landschap, in Jeugdherberg 'De Blauwput' te Kessel-Lo (Leuven)

Links naar de presentaties in onderstaand artikel. Verenigingsraad NPOB, Regionale Natuur en Landschap was een succes met een goede opkomst en goede sfeer. Met delegaties uit Herent , Haacht, Bierbeek , Leuven, Holsbeek, Lubbeek,Tremelo, Aarschot , Diest, Tielt-Winge, Zoutleeuw, Boortmeerbeek. 

Pagina's

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon
Abonneren op Natuurpunt Oost-Brabant RSS