Dromen van robuuste natuur voor de toekomst in ruilverkaveling Willebringen Zondag 8 september

Zondag 8 september 2019 focusactiviteit: Van de kop van Koutemveld naar de Snoekengracht: Dromen van robuuste natuur voor de toekomst.
Geleide wandelingen: vertrek om 14u en 14u30
Plaats: Pastorij bijgebouw, Vertrijk

Aan de rand van Vertrijk ligt een prachtig open akkergebied, 'Koutemveld'. Hier liggen grote kansen voor de uitbouw van een samenhangend natuurgebied, dat de hellende flanken en kop van Koutemveld, via de vallei van de Vondelbeek, verbindt met de Snoekengracht, het oudste beheerde natuurreservaat in Oost Brabant.

Publicatie Robuuste valleien voor Klimaat en biodiversiteit

 

 

De samenvattende publicatie "Robuuste valleien voor Klimaatbuffering en versterking Biodiversiteit" is te consulteren:

http://www.velpe-mene.be/images/N&L2019-RobuusteValleien.pdf

De folders en de rollbanners van de verschillende valleien ook in pdf-versie maar ook in word versie zijn te consulteren op:

Zondag 30 juni: Afsluiting Campagne Robuuste Valleien voor versterking biodiversiteit en klimaatbuffering A.a.u.b

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht, wolk, gras, boom, buiten en natuur

 

UITNODIGING Aanmelden a.u.b: npob@natuurpunt.be

N&L2019/2: Rijke biodiversiteit: resultaat van natuurbeheer

  • N&L in actie
    • Een omslagpunt en trendbreuk voor natuurbeleid binnen handbereik! klik hier
  • Robuuste Valleisystemen

http://www.velpe-mene.be/dvdg2019-uitnodiging.htm

Uitbouw natuurgebieden & natuurlijke structuur Ruilverkaveling: Afweging 1° informele visietoetsing vs goedgekeurd

Uitbouw natuurgebieden & natuurlijke structuur Ruilverkaveling: Afweging 1° informele visietoetsing vs goedgekeurd Structuurplan

GeeefomNatuur: Steun Uitbreiding natuurgebieden Kampenhout

GeefomNatuur 2018: Steun Uitbreiding natuurgebieden Kampenhout

Stort vandaag nog je gift op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer te Mechelen met vermelding: Project 3909 GoN uitbreiding natuur Kampenhout

Steun recente aankopen 25 ha uniek natuurgebied Kampenhout

Folders Robuuste valleisystemen

Folders Robuuste valleisystemen in pdf:

Pagina's

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon
Abonneren op Natuurpunt Oost-Brabant RSS