GeeefomNatuur: Steun Uitbreiding natuurgebieden Kampenhout

GeefomNatuur 2018: Steun Uitbreiding natuurgebieden Kampenhout

Stort vandaag nog je gift op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer te Mechelen met vermelding: Project 3909 GoN uitbreiding natuur Kampenhout

Steun recente aankopen 25 ha uniek natuurgebied Kampenhout

Folders Robuuste valleisystemen

Folders Robuuste valleisystemen in pdf:

Overzicht focus-, erfgoed- en andere grote activiteiten 2018

Dit is het programma met de focus- erfgoed en andere grote activiteiten 2018 en 2019 zoals op dit ogenblik vastgesteld. Zijn er nog afdelingen die bijkomende voorstellen hebben, gelieve die te mailen naar npob@natuurpunt.be.

Oproep aan de afdelingen ivm jaarplanning 2019

Oproep aan de afdelingen ivm jaarplanning 2019

Stuur dit bericht binnen je afdeling door aan de andere bestuursleden die betrokken zijn.

Uitbouw natuurgebieden & natuurlijke structuur Ruilverkaveling: Afweging 1° informele visietoetsing vs goedgekeurd

Uitbouw natuurgebieden & natuurlijke structuur Ruilverkaveling: Afweging 1° informele visietoetsing vs goedgekeurd Structuurplan

Verenigingsraad NPOB 9 november 2018 in Kampenhout en planning 2019

Uitnodiging:

N&L2018/3: Betonstop vandaag!

  • N&L in actie
  • Nood aan betonstop nu…
  • Megastallen

Roll-up banners Robuuste valleisystemen

Roll-up banners Robuuste valleisystemen in pdf:

Pagina's

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon
Abonneren op Natuurpunt Oost-Brabant RSS