Uitnodiging voor alle conservators en beheerteams binnen NPOB voor conservator- en beheerteamexcursie: 24 september Gete

Voor de conservators en beheerteams is het dikwijls druk om het beheer rond te krijgen. Nochtans is het goed dat we als conservators/beheerteams samen een netwerk vormen die bij elkaar kunnen leren en elkaar kunnen ondersteunen. Daarom worden jullie uitgenodigd op deze conservators- en beheerteamexcursies. Dat hier een behoefte aan is werd bewezen door de opkomst van niet minder dan 42 deelnemers op de vorige conservators- en beheerteamexcursie van 16 augustus naar de Wijngaardberg.
 

Oproep aan de NP-afdelingen binnen NPOB, Regionale Vereniging Natuur en Landschap vzw m.b.t. de Jaarplanning 2018

Na het geslaagd symposium in februari 2017, werkt Natuurpunt Oost-Brabant, regionale vereniging Natuur en Landschap vzw, de komende twee jaar verder rond het thema: 'werken aan een robuust landschap en functionerende valleisystemen met het oog op klimaatbuffering en versterking van de biodiversiteit'.

Vrijdag 27 oktober 2017: Verenigingsraad NPOB in zaal Santro te Binkom (Lubbeek)

Programma

Zaterdag 23 september 2017: Dag van de Molenberg

Op zaterdag 23 september organiseren Natuurpunt Begijnendijk en de Molenwerkgroep de tweede Dag van de Molenberg! Vorig jaar was er de stevige aftrap van dit benefietfeest met 350 bezoekers, ondanks de regen. Buren, dorpelingen en sfeerzoekers zijn dit jaar ook weer welkom. Naast het vaste aanbod van de gezellige openluchtbar, live-optredens, kampvuur en een sfeervol verlichte ruïne zijn er dit jaar twee nieuwigheden. Gezien het succes van het bronsgieten van Wilfried De Cock vorig jaar, wordt het ambachtenmarktje uitgebreid.

Natuur & landschap 2017/3: Oost-Brabantse natuur in-zicht

 • N&L in actie
 • Oost-Brabantse natuur in-zicht klik hier
  • Spectaculaire groei leden 1e helft 2017
  • Nieuw natuurdecreet in werking: totaal nieuw systeem aankopen natuurreservaten

Zaterdag 7 oktober 2017: Vrijwilligers coachen vrijwilligers - Gratis opleidingsdag voor vrijwilligers van NPOB

Ben jij een Natuurpunt-vrijwilliger die graag:

Basiscursus Natuur en Natuur.gebieden Velpe-Mene

Natuurpunt Velpe-Mene richt in het najaar van 2017 een nieuwe cursus Natuur en Natuur.gebieden in.

Basiscursus Natuur en Natuur.gebieden in elke gemeente van de afdeling Velpe-Mene: Bierbeek, Boutersem, Glabbeek, Hoegaarden en Tienen.

Start in het late najaar 2017: 28 september tot en met 7 december 2017.

[ actualisatie: 28 juli 2017 ]

De cursus richt zich tot een geïnteresseerd publiek dat nader kennis willen met de natuur en de Natuurpunt-werking in de gemeente en in de afdeling.

 • Er is geen voorkennis vereist, wel interesse voor natuur en vrijwilligerswerk.
 • In elke gemeente van de afdeling Velpe-Mene, nl. Bierbeek, Boutersem, Glabbeek, Hoegaarden en Tienen, wordt één les over de natuur en de Natuur.gebieden in de gemeente gegeven. Tijdens elke lesavond wordt de werking van Natuurpunt binnen die gemeente voorgesteld (+/- 15 minuten). Daarna zal er een overzicht gegeven worden van wat er in de gemeente aan natuur te vinden is.
 • Na de pauze wordt er dieper ingegaan op 1... beheerd Natuurpunt-gebied met daaraan gekoppeld een specifiek thema (bv voor een valleigebied waterberging, voor een andere gebied hoe de soorten opvangen die door klimaatwijziging op de vlucht slaan).
 • Ook de wijze en financiering van de aankopen en het beheer zullen aan de orde komen.

Wanneer: van 28 september tot en met 7 december 2017

Inschrijven:

 • Deelname voor de gehele cursus: € 45 voor niet-leden en € 15 voor leden van Natuurpunt. Bedrag op voorhand te storten op de rekening Natuurpunt Bierbeek: BE43 9731 1967 5301
 • Deelname per activiteit: Deelnemen per activiteitenduo (les én thema-excursie) kan ook en bedraagt € 5 niet-leden en € 2 voor leden. Dit bedrag kan gestort worden op rekening Natuurpunt Bierbeek: BE43 9731 1967 5301 of via aanmelding op natuurpunt@velpe-mene.be met vermelding van de activiteit waaraan ze wensen deel te nemen en de betaling te doen ter plaatse.

Inwoners van de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Glabbeek, Hoegaarden en Tienen en geïnteresseerden die de intentie hebben zich actief in te zetten binnen het werkingsgebied van de afdeling, krijgen voorrang.

Opvelpwandeling: Vergeten Parels in Opvelp: Zondag 24 september 2017 om 14u

Opvelpwandeling: Vergeten Parels in Opvelp: Zondag 24 september 2017 om 14u

 

Afspraak: CC De Velpe Hoegaardsesteenweg in Centrum Opvelp.

Gratis voor Leden Natuurpunt en hun gezin. Niet-Leden: 5 €, Kinderen gratis.

Visie Gete 2042

Pagina's

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon
Abonneren op Natuurpunt Oost-Brabant RSS