Natuur & Landschap 2023/2: Walk for Nature 4 juni 2023 Hagelandse Vallei

 • Van de redactie klik hier
  • Fier om Natuurpunter te zijn
 • Walk for Nature 2023 klik hier
  • Hagelandse Vallei, Holsbeek
 • 40 jaar natuurbeheer klik hier

ledenwerfaffiche voor bij activiteiten in de gebieden voor de beheerteams

Onderstaande affiche met een QR code apart voor elke NP afdeling binnen NPOB wordt ter beschikking gesteld en is te verkrijgen op het secretariaat van NPOB. Deze afffchette kan gebruikt worden tijdens wandelingen, evenementen, activiteiten van derden in de gebieden. Deze affiche gericht op ledenwerving kan ook massaal electronisch gebruikt worden. Vb bij rapportages of berichten op FB over gebieden enz.

UITNODIGING Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant zaterdag 4 maart 2023

Velen onder jullie hebben al ingeschreven of gaven te kennen te komen, maar hebben nog niet ingeschreven. Oproep daarom: kom met delegatie van je afdeling en schrijf per kerende in: klik hier

Je bent uitgenodigd op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Natuurpunt Oost-Brabant op zaterdag 4 maart 2023.

Natuur & Landschap 2022/4: Fondsenwerving steun project 3999

 • Van de redactie
  • Vooruit kijken naar 2023… en verder! klik hier
 • Fondsenwerving
  • Aankoop natuurgebieden: Steun Project 3999 Oost-Brabant klik hier
 • Hagelandse Heuvelstreek

Presentaties symposium: Een toekomst voor biodiversiteit en landschap in een verander(en)de Demervallei

Geslaagd Symposium over waterbeheer en zomeroverstromingen.
Welke plaats krijgen biodiversiteit en landschap in een verander(en)de Demervallei?

Op vrijdag 17 juni 2022 organiseerde de Demerwerkgroep van Natuurpunt Oost-Brabant een Demersymposium in Diest. We konden rekenen op ruim 80 deelnemers uit allerlei maatschappelijke sectoren en vijf sterke sprekers: onderzoeker Tobias Ceulemans (KUL), Prof. Patrick Willems (KUL), Prof. Rudy Van Diggelen (UA), Dries Verhaeghe (milieujurist Dryade vzw) en Tom De Vits (kabinet Demir).

Natuur & Landschap 2022/3: Andere aanpak erosie- en waterbeleid nodig

 • Van de redactie
  • Geen gebakken lucht maar concrete structurele maatregelen! klik hier
 • Bedreigde soorten
  • Praktijkvoorbeeld op de Wijngaardberg klik hier
 • Beleid

Pagina's

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon
Abonneren op Natuurpunt Oost-Brabant RSS