Zondag 26 maart 2017: Excursie Voortberg

Op de oever van de Demer aan de voet van de Voortberg ligt Testelt.
Strategisch gewrongen tussen berg en water. Met zijn prachtige in lokale ijzerzandsteen opgetrokken bouwwerken en het al even indrukwekkende Vierkensbroek. We maken kennis met een klein Demerdorp dat door de aanwezigheid van de abdij van Averbode tot bloei kwam.

Zondag 26 maart 2017: Lentewandeling in Kloosterbos en Dunbergbroek, Holsbeek

Ontdek de Hagelandse vallei, bekend als de rijkste en ecologisch sterkst gevarieerde vallei van de hele regio met Dunbergbroek en Kloosterbroek als kerngebieden. Uit de voet van de omringende Hagelandse heuvels stroomt zeer zuiver kwelwater, waardoor grote delen van de Winge- en Mottevallei nog steeds zeer nat zijn. Vooral in het voorjaar is dit gebied prachtig met uitgestrekte tapijten bosanemoon en daslook! Laarzen aangeraden!
 
Afspraak: 14u00, Sint-Mauruskerk, Holsbeek-dorp
Info: Toine Organe, 016 62 24 81

Zaterdag 25 maart 2017: Nacht van de steenuil, Tienen

De steenuil is onze kleinste uil in de regio en heeft het moeilijk omdat zijn ideaal biotoop, namelijk oude hoogstam boomgaarden en weilanden met knotwilgen stilletjes aan verdwijnen in ons landschap. We willen daarom deze nuttige vogel in de spotlights plaatsen en vertellen hoe we ze een handje kunnen helpen. We gaan ze ook opzoeken in hun natuurlijk leefgebied
We beginnen met een korte PowerPoint presentatie over de steenuil, zijn leefwijze: biotoop, prooien, broedverloop, overleving, bedreigingen,…Hoe kunnen we de steenuil helpen?

Getevallei Perspectief 2042 met fotos

Getevallei Perspectief 2042

Riviersysteem met robuuste natuur en aaneengesloten natuurcomplexen: een eldorado voor biodiversiteit en een stevige klimaatbuffer

fotos: Pieter Jan Alles: https://www.facebook.com/pg/WalkForNatureNPOB/photos/?tab=album&album_id=711754675696685

Presentaties Symposium Nood aan een robuust landschap en functionerende valleisystemen met het oog op klimaatbuffering en versterking van de biodiversiteit - zaterdag 18 februari 2017 - Heverlee

Presentaties Symposium: Nood aan een robuust landschap en functionerende valleisystemen met het oog op klimaatbuffering en versterking van de biodiversiteit.

Def programma: WALK FOR NATURE 23 APRIL 2017 Gete

Werf nieuwe leden en draag hierdoor bij aan de fondsenwerving aankoop gebieden in Oost-Brabant

Werf nieuwe leden via volgende link: klik hier en draag hierdoor bij aan de fondsenwerving aankoop gebieden in Oost-Brabant.

Wat zijn regionale focusactiviteiten en wat is de Walk for Nature ?

Het systeem van op elkaar afgestemde focusactiviteiten waarbij  kwaliteitsactiviteiten binnen gebieden en afdelingen ook regionaal ondersteund worden heeft zijn verdienste bewezen. 

Werf nieuwe leden en steun daardoor het Reservatenfonds aankoop natuurgebieden Oost Brabant

2016 was gekenmerkt met een sterke ledengroei, in Vlaanderen maar ook Oost-Brabant. We groeiden in Oost -Brabant bijna met 500 leden maar in de eindsprint naar de finish schoten we toch nog 34 leden te kort om de kaap van de 10 000 leden NPOB, R.V. NATUUR EN LANDSCHAP vzw te bereiken. De ledenwerving is nochtans essentieel voor de versterking van het maatschappelijk draagvlak voor Natuurbehoud en Landschapsbescherming en om kracht te geven aan al het werk dat door Regionale Vereniging en door alle NP afdelingen in de regio gepresteerd wordt. Daarom de oproep: werf verder leden.

Pagina's

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon
Abonneren op Natuurpunt Oost-Brabant RSS