GeeefomNatuur: Steun Uitbreiding natuurgebieden Kampenhout

GeefomNatuur 2018: Steun Uitbreiding natuurgebieden Kampenhout

Stort vandaag nog je gift op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer te Mechelen met vermelding: Project 3909 GoN uitbreiding natuur Kampenhout

Steun recente aankopen 25 ha uniek natuurgebied Kampenhout

Folders Robuuste valleisystemen

Folders Robuuste valleisystemen in pdf:

Overzicht focus-, erfgoed- en andere grote activiteiten 2018

Dit is het programma met de focus- erfgoed en andere grote activiteiten 2019 zoals op dit ogenblik vastgesteld. Zijn er nog afdelingen die bijkomende voorstellen hebben, gelieve die te mailen naar npob@natuurpunt.be.

    2019

Oproep aan de afdelingen ivm jaarplanning 2019

Oproep aan de afdelingen ivm jaarplanning 2019

Stuur dit bericht binnen je afdeling door aan de andere bestuursleden die betrokken zijn.

Uitbouw natuurgebieden & natuurlijke structuur Ruilverkaveling: Afweging 1° informele visietoetsing vs goedgekeurd

Uitbouw natuurgebieden & natuurlijke structuur Ruilverkaveling: Afweging 1° informele visietoetsing vs goedgekeurd Structuurplan

Verenigingsraad NPOB 9 november 2018 in Kampenhout en planning 2019

Uitnodiging:

N&L2018/3: Betonstop vandaag!

  • N&L in actie
  • Nood aan betonstop nu…
  • Megastallen

Roll-up banners Robuuste valleisystemen

Roll-up banners Robuuste valleisystemen in pdf:

Pagina's

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon
Abonneren op Natuurpunt Oost-Brabant RSS