PERSTEKST SYMPOSIUM 24 FEBRUARI 2018

PERSTEKST 
 
 
Robuuste natuur en functionerende valleien:Een strategie voor de toekomst
 
Wie vorig jaar het symposium van Natuurpunt Oost Brabant, Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap, bijwoonde weet dat hier bakens verzet worden. Ook dit jaar zal dit het geval zijn. Prof Dr Frank Berendse auteur van wilde apen en Natuur in Nederland zal een spraakmakende lezing geven over een nieuwe strategie voor het natuurbehoud. Dr. Tobias Ceulemansonderzoeker aan de Afdeling Ecologie, Evolutie en Biodiversiteitsbehoud van KULeuven geeft een antwoord op de aanpak van versnippering en de veel te kleine natuurgebieden.
Onder de onderstaande link vind je de samenvatting en een beeld van de presentaties van vorig jaar: https://us2.campaign-archive.com/?u=567b404c0a3e9fd02c7293ed9&id=7dc1982f16
 
We staan voor enorme uitdagingen: zowel de biodiversiteit redden als de klimaatopwarming pareren. Alhoewel bij het publiek minder bekend, is de sterke en snelle achteruitgang van de biodiversiteit minstens zo verontrustend als de klimaatwijziging. Vooral de berichten over de dramatische ineenstorting van de aantallen insecten werken als een wake-up call. Langlopend (Duits) onderzoek toont een afname van 76% in 27 jaar tijd aan. In sprekende titels wordt de alarmklok geluid: Insectageddon: farming is more catastrophic than climate breakdown (Georges Monbiot, Britse zoöloog in een column voor The Guardian). Meteen is ook duidelijk waar een voorname oorzaak van de ineenstorting te zoeken is. En het blijft uiteraard niet bij de insecten. Nagenoeg de hele fauna en flora lijdt onder de huidige landbouwpraktijken. De graad van de intensiteit van het agrarisch gebruik blijkt omgekeerd evenredig te zijn met het voorkomen van biodiversiteit.
 
Prof. Dr. Frank Berendse, tot voor kort hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie aan Wageningen Unversiteit Nederland, klaagt al langer de belabberde toestand van de biodiversiteit op het boerenland aan. Hij wijst de huidige intensieve en grootschalige landbouw met zijn massaal gebruik van bestrijdingsmiddelen als grote schuldige aan. Hij is auteur van Natuur in Nederland dat inmiddels als het standaardwerk over de Nederlandse natuur wordt beschouwd, en het boekje Wilde apen dat handelt over de toekomst van de natuur en de landbouw in Nederland.
Zijn oproep: “Ontwikkel een echte visie op de toekomst van het platteland, waar ruimte is voor schone landbouw, maar ook voor natuur en recreatie! Dat kan alleen wanneer het grondbeslag door agrarische bedrijven aanzienlijk kleiner en het gebruik van landbouwgif aan banden wordt gelegd.”
 
Zeker in het versnipperde Vlaamse landschap is er grote nood aan ‘meer en betere en meer samenhangende natuur’ om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Vlaamse natuurgebieden zijn in de regel kleine restanten van historisch meer aaneengesloten ecosystemen. Niettemin herbergen veel van deze natuureilandjes nog een bijzondere biodiversiteit. Maar hoe duurzaam is die biodiversiteit in onze kleine en vaak geïsoleerde natuurgebieden? Zullen de populaties van de relictsoorten onherroepelijk uitsterven omwille van de kleine oppervlakte en hoge graad van isolatie van onze natuurgebieden? En wat kunnen we eraan doen?
Dat zijn de vragen waarop Dr. Tobias Ceulemans, onderzoeker aan de Afdeling Ecologie, Evolutie en Biodiversiteitsbehoud van KULeuven, een antwoord zoekt.
 
Waar vind je in Vlaanderen nog ruimte voor robuuste en meer aaneengesloten natuur? De grootste winsten voor natuurherstel en –ontwikkeling zijn ongetwijfeld gelegen in onze valleien. En door de natuurlijke habitats en de natuurlijke waterberging van de valleien te herstellen, kan je net ook daar de grootste winsten voor klimaatdaptatie realiseren. Dubbele winst dus.
Met de verkiezingen op komst is het nu het moment om gemeenten en provincie ervan te overtuigen acties te voorzien voor meer natuur en natuurlijker waterlopen met het oog op versterking van de biodiversiteit en klimaatbuffering.
 
Dat alles zal aan bod komen op het symposium van Natuurpunt Oost-Brabant op 24 februari.
 
Programma symposium Natuurpunt Oost-Brabant
Zaterdag 24 februari 2018, Campus UCLL, Hertogstraat 178, Heverlee
Robuuste natuur en functionerende valleien: Een strategie voor de toekomst
Programma
 • 13u45 – 14u00: Ontvangst
 • 14u00 – 14u05: Dagvoorzitter Margriet Vos, Inleiding op het thema
 • 14u05 – 14u55: Prof. Dr. Frank Berendse*, hoogleraar natuurbeheer aan Wageningen Universiteit in Nederland en voorzitter van de Heimans en Thijsse Stichting.
  • Wilde apen: een nieuwe strategie voor natuurbehoud
   • "Ontwikkel een echte visie op de toekomst van het Vlaamse platteland, waar ruimte is voor schone landbouw, maar ook voor natuur en recreatie! Dat kan alleen wanneer het grondbeslag door agrarische bedrijven aanzienlijk kleiner en het gebruik van landbouwgif aan banden wordt gelegd. Dat is de oproep van Prof. Frank Berendse aan het Vlaams Parlement in zijn lezing op dit symposium"
 • 14h55 - 15u40: Dr. Tobias Ceulemans, onderzoeker aan de Afdeling Ecologie, Evolutie en Biodiversiteitsbehoud van KULeuven.
  • Fantoompopulaties en extinctieschuld in Hagelandse natuurgebieden
   • Vlaamse natuurgebieden zijn in de regel kleine restanten van historisch meer aaneengesloten ecosystemen. Niettemin herbergen veel van deze natuureilandjes nog een bijzondere biodiversiteit. Maar hoe duurzaam is die biodiversiteit in onze kleine en vaak geïsoleerde natuurgebieden? Zullen de populaties van de relictsoorten onherroepelijk uitsterven omwille van de kleine oppervlakte en hoge graad van isolatie van onze natuurgebieden? En wat kunnen we eraan doen?
 • 15u40 - 16u00: pauze
 • 16u00 - 16u20: Krien Hansen, beleidsmedewerker Natuurpunt.
  • Werken aan natuurbehoud en robuuste riviervalleien in de gemeenten en provincie: gemeentelijke memoranda voor de gemeenteraadsverkiezingen najaar 2018
 • 16u20 - 16u45: Hugo Abts, voorzitter Natuurpunt Oost-Brabant en Luc Vervoort, medewerker Natuurpunt.
  • NPOB-campagne Robuuste valleien: een overzicht van de acties en aandachtspunten
 • 16u45: voorstelling actietentoonstelling Robuuste valleien.
 • 17u00: drankje ter afsluiting
 • 18u00: Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale vereniging Natuur en Landschap.
Voor de exacte locatie en ingang, volg de pijlen van Natuurpunt vanaf de Hertogstraat 178, Heverlee.
Praktisch
 • Inschrijven: npob@natuurpunt.be
 • Voor de exacte ingang, volg de pijlen van Natuurpunt vanaf de Hertogstraat 178, Heverlee.
 • Parking UCLL in de Kerspelstraat, Heverlee.
*Frank Berendse was tot voor kort hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie aan Wageningen Universiteit in Nederland. Hij schreef zo’n 300 wetenschappelijke artikelen over de biodiversiteit op het boerenland, de gevolgen van biodiversiteitsverlies, de lange-termijn veranderingen in graslanden, bossen en heidevelden en de wisselwerking tussen klimaat en de toendra in Siberië. Hij adviseerde onder meer het kabinet en de Europese Commissie over het nieuwe Nederlandse natuurbeleid en het Europese beleid voor het gebruik van neonicotinoïden. Hij schreef Natuur in Nederland dat inmiddels als het standaardwerk over de Nederlandse natuur wordt beschouwd, en het boekje Wilde apen dat handelt over de toekomst van de natuur en de landbouw in Nederland.
De auteur biedt zijn boekje Wilde apen op het symposium aan met een flinke korting: € 5 i.p.v. € 9,95.
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon