Verbroederingswerkdag beheerteams Lubbeek & Velpe-Mene: Europees Natuurgebied De Spicht in Lubbeek

Bedankt 27 deelnemers: Zaterdagnamiddag 6 januari 2018 - ' Verbroederingswerkdag beheerteams Lubbeek & Velpe-Mene: Europees Natuurgebied De Spicht in Lubbeek '

Verbroedering Boutersem was ooit een lokale voetbal club. Op 6 januari gaan we niet voetballen maar houden Natuurpunt Lubbeek en Natuurpunt Velpe-Mene samen een verbroederingswerkdag. Samen de bakens verzetten voor het prachtige natuurgebied de Spicht.
Op een boogscheut van Lubbeek centrum vinden we het natuurgebied de Spicht een gebied van meer dan 30 ha groot gelegen langs de Molenbeek. De historische natuurrijkdom is goed gedocumenteerd door de familie Halflants met soorten als Parnassia, Bevertjes,....Vlinders als Zilveren Maan... maar veel is spijtig genoeg verdwenen. In het kader van het Europese Life project zijn de kleine resterende hooilandjes van enkele zakdoeken groot met de laatste relicten van deze prachtige historische graslanden opnieuw uitgebreid naar de historische contouren en prachtige aaneengesloten graslanden in spe.
In uitvoering van het project Life Hageland werden in het Molenbroek van natuurgebied De Spicht recentelijk ingrijpende inrichtingswerken uitgevoerd i.k.v. het herstel van een groot, mooi en soortenrijk aaneengesloten blauwgrasland en glanshaverhooiland. 
Daarvoor was de verwijdering van de houtopslag noodzakelijk en werden de stronken verwijderd. Om het terrein maaiklaar te maken is er na het machinewerk echter nog wat handenarbeid nodig. Achtergelaten resten zoals takken en wortelresten dienen daarbij afgevoerd te worden. Ondersteunen jullie onze beheerteams ? We maken er een aangename dag van !
Materiaal : het noodzakelijke wordt voorzien
Uitrusting : voorzie geschikte kledij, laarzen en eventueel handschoenen
Catering : aangepast aanbod wordt voorzien
Ook vrijwilligers uit de andere beheerteams binnen Natuurpunt Oost Brabant zijn welkom. De Spicht is een iconisch gebied. 

Afspraak Zaterdag namiddag 6 januari vanaf 13u30 tot 17u00 - Broekstraat tss nrs 66 en 83 in 3210 Lubbeek (omgeving Patrijshoeve) 
Info => www.natuurpuntlubbeek.be - info@natuurpuntlubbeek - Benny L'Homme 0486/020627 en 
Natuurpunt Velpe-Mene @ Home

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon