Programma Cursus Natuur en Natuur.gebieden Velpe-Mene

Basiscursus Natuur en Natuur.gebieden Velpe-Mene: lopende cursus.

Natuurpunt Velpe-Mene richt een nieuwe cursus Natuur en Natuur.gebieden in.

Basiscursus Natuur en Natuur.gebieden in elke gemeente van de afdeling Velpe-Mene: Bierbeek, Boutersem, Glabbeek, Hoegaarden en Tienen.

Start : donderdag 28 september tot en met 7 december 2017.

[ actualisatie: 10 oktober 2017 ]

De cursus richt zich tot een geïnteresseerd publiek dat nader kennis willen met de natuur en de Natuurpunt-werking in de gemeente en in de afdeling.

 • Er is geen voorkennis vereist, wel interesse voor natuur en vrijwilligerswerk.
 • In elke gemeente van de afdeling Velpe-Mene, nl. Bierbeek, Boutersem, Glabbeek, Hoegaarden en Tienen, wordt één les over de natuur en de Natuur.gebieden in de gemeente gegeven. Tijdens elke lesavond wordt de werking van Natuurpunt binnen die gemeente voorgesteld (+/- 15 minuten). Daarna zal er een overzicht gegeven worden van wat er in de gemeente aan natuur te vinden is.
 • Na de pauze wordt er dieper ingegaan op 1... beheerd Natuurpunt-gebied met daaraan gekoppeld een specifiek thema (bv voor een valleigebied waterberging, voor een andere gebied hoe de soorten opvangen die door klimaatwijziging op de vlucht slaan).
 • Ook de wijze en financiering van de aankopen en het beheer zullen aan de orde komen.

Een lesavond ziet er als volgt uit:

 • deel 1 (circa 15 min.): toelichting Natuurpunt en Natuurpunt in gemeente als vereniging met korte geschiedenis en overzicht acties en activiteiten. Dit zal zeer specifiek zijn en in elke les komt een ander aspect aan bod.
 • deel 2 (75 min.): overzicht van Natuur en natuur.gebieden in de gemeente.
 • deel 3 (na pauze, 75 min.): doorlichting van één natuurgebied in de gemeente met toelichting geschiedenis, beheerplan, resultaten beheer, beheerteam gekoppeld aan een specifiek thema (bv voor een valleigebied waterberging, voor een andere gebied hoe de soorten opvangen die door klimaatwijziging op de vlucht slaan). Ook de wijze en financiering van de aankopen en het beheer zullen aan de orde komen.

Lesexcursies:

 • Op zondagvoormiddag gaan we op lesexcursie naar een ander dan tijdens de lesavond behandeld beheerd Natuur.gebied in die gemeente. Daar wordt ingegaan op het beheer en de werking rond het bezochte natuurgebied.

Wanneer: van 28 september tot en met 7 december 2017

Inschrijven:

 • Deelname voor de gehele cursus: € 45 voor niet-leden en € 15 voor leden van Natuurpunt. Bedrag op voorhand te storten op de rekening Natuurpunt Bierbeek: BE43 9731 1967 5301
 • Deelname per activiteit: Deelnemen per gemeente kan ook en bedraagt € 5 niet-leden en € 2 voor leden per activiteit (1.les en 2. excursie). Dit bedrag kan gestort worden op rekening Natuurpunt Bierbeek: BE43 9731 1967 5301 of via aanmelding op natuurpunt@velpe-mene.be met vermelding van de activiteit waaraan ze wensen deel te nemen en de betaling te doen ter plaatse.

Inwoners van de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Glabbeek, Hoegaarden en Tienen en geïnteresseerden die de intentie hebben zich actief in te zetten binnen het werkingsgebied van de afdeling, krijgen voorrang.

 

 

Programma

Les op donderdagavonden: 19u30 tot 22u30, met pauze van ± 15 minuten

Elke les spitst zich toe op één gemeente; en elke les is ook afzonderlijk te volgen maar de 5 lessen samen vormen een afgerond geheel en geven een beeld van van de natuur in de streek/afdeling.

 • Donderdag 28 september 2017
  • Bierbeek – CC De Borre, lokaal 3, Speelpleinstraat 10, 3360 Bierbeek.
   Lesgevers: Margriet Vos (deel 1), Egbert Asselman (deel 2) en Pieter Abts: Zwartenbos en Bierbeekse Vallei.
 • Donderdag 12 oktober 2017
  • Boutersem – Buurthuis Vertrijk (vroeger Jespo), Schoolstraat 15, 3370 Boutersem.
   Lesgevers: Walter Troost,  Georges Buelens (deel 1 en deel 2), Pieter Van Ormelingen: Jordaanvallei (en  Snoekengracht).
 • Donderdag 26 oktober 2017
  • Glabbeek – Zaal 't Solveld, Solveldweg 1, 3384 Wever
   Lesgevers: Jorg Lambrechts en Peter Collaerts (deel 1 en deel 2), Jorg: Paddenpoel en Middelloop Velpevallei.
 • Donderdag 9 november 2017
  • Hoegaarden – Zaal Paenhuys, 2de verdieping, Stoopkensstraat 82/B, 3320 Hoegaarden.
   Lesgevers: Hugo en Pieter Abts (deel 1 en 2), Pieter Abts: Meldertbos.
 • Donderdag 23 november 2017
  • Tienen – Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, 3300 Vissenaken.
   Lesgevers: Raf Nilis en Robin Guelinckx (deel 1 en 2), Robin Guelinckx: Aardgat.
 • Donderdag 7 december 2017
  • Boutersem – Vergaderzaal Cultureel Centrum (aan de bibliotheek), Kerkomsesteenweg 55, 3370 Boutersem
   Afsluitende les met uitreiking getuigschriften.
   Lesgever: Hugo Abts gevolgd door uitreiking getuigschriften en receptie.

  Tijdens elke lesavond voor de pauze wordt Natuurpunt binnen die gemeente voorgesteld. Dit wordt zeer specifiek benaderd en in elke les komt een ander aspect aan bod. Daarna wordt een overzicht gegeven van wat er in de gemeente aan natuur te vinden is.

  Na de pauze wordt dieper ingegaan op 1 gebied met daaraan gekoppeld een specifiek thema (bv. waterberging in valleigebied, voor een andere gebied hoe soorten opgevangen worden die door klimaatwijziging op de vlucht slaan,…). Verder komen ook de wijze en financiering van de aankopen en het beheer aan de orde.

Lesexcursies op zondagvoormiddagen: 10u00 tot 12u30

 • Zondag 8 oktober 2017
  • Bierbeek – Beheer en beheerplan Molensteen en Hazenberg.
   Afspraak: 10u00 CC De Velpe. Lesgever-gids: Jan Nachtergaele en Margriet Vos.
   Uitzondering: deze lesexcursie gaat een week extra later na de bijhorende lesavond door.
 • Zondag 15 oktober 2017
  • Boutersem – Snoekengracht. Lesgever Pieter Van Ormelingen. 10u Station Vertrijk.
 • Zondag 29 oktober 2017
  • Glabbeek – Velpevallei. Lesgever-gids: Jorg Lambrechts
 • Zondag 12 november 2017
  • Hoegaarden – Spoorwegzate en Getebeemden Rommersom. Lesgever-gids: Pieter Abts
 • Zondag 26 november 2017
  • Tienen – Rozendaalbeekvallei.
   Afspraak: Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken. Lesgever-gids: Luc Nagels. Afspraak 10 u Landschapscentrum De Gors.

Telkens komt een ander gebied aan bod dan hetgeen tijdens de voorafgaande lesavond werd behandeld.

De lesexcursies gaan telkens door op de zondag na de lesavond, behalve bij de lesexcursie na de eerste les, dan is er een week tussen.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon