Oproep aan de NP-afdelingen binnen NPOB, Regionale Vereniging Natuur en Landschap vzw m.b.t. de Jaarplanning 2018

Na het geslaagd symposium in februari 2017, werkt Natuurpunt Oost-Brabant, regionale vereniging Natuur en Landschap vzw, de komende twee jaar verder rond het thema: 'werken aan een robuust landschap en functionerende valleisystemen met het oog op klimaatbuffering en versterking van de biodiversiteit'.
Presentaties en achtergrond symposium: klik hier
 
Vanuit NPOB proberen we samen met de afdelingen een stevig programma met de focusactiviteiten op de kaart te zetten en dit met een gegarandeerd kwaliteitsniveau en gespreid over heel het werkingsgebied. In het tijdschrift Natuur en Landschap en onze andere mediakanalen (website, facebook, nieuwsbrief) worden deze focusactiviteiten bijzonder in de kijker gesteld en kunnen de afdelingen ook beroep doen op NPOB voor regionale ondersteuning.
 
Oproep aan de afdelingen, beheerteams en werkgroepen om voor 6 oktober focusactiviteiten en andere grote activiteiten door te mailen aan npob@natuurpunt.be. Indien mogelijk activiteiten meekaderen in ons thema, dan geven wij die extra aandacht en kunnen we daar ook onze tentoonstelling plaatsen. Wij bundelen alle focus- en andere grote activiteiten en stellen het jaarprogramma voor op onze Verenigingsraad van 27 oktober. Regel is dat Leden en hun gezin gratis kunnen deelnemen aan deze focusactiviteiten en niet-leden een bijdrage van € 5 betalen.
Jullie kunnen ook de cursussen, vormingsactiviteiten en andere grote publieksactiviteiten vanuit de planning van de afdelingen, werkgroepen en beheerteams insturen zodat er in de regionale planning rekening mee kan gehouden worden. Het zijn deze activiteiten die opgenomen zijn in deze planning die ook promotie krijgen via onze regionale kanalen (tijdschrift, nieuwsbrief, streeknieuwsbrief, website) 
Criteria en kalenderschema focusactiviteiten: klik hier
 
Wij hebben ook een taakgroep rond het thema van onze riviervalleien. Als je hieraan wil meerwerken of je hebt suggesties voor infoavonden rond dit thema, neem contact op met Christine Daenen, npob@natuurpunt.be of 016 25 25 19.
 
Belangrijke data NPOB 2017:

  • Vooreerst is de verenigingsraad 2017 waarop we alle vrijwilligers en vertegenwoordigers van de afdelingen en beheerteams verwachten die doorgaat op vrijdag 27 oktober om 20u in zaal Santro te Binkom (Lubbeek). Reserveer deze datum.
  • Vrijdag 6 oktober van 19u tot 21u in Kessel-Lo: toelichting Ruimtelijk beleid door de provincie. In te schrijven via npob@natuurpunt.be
  • Zaterdag 7 oktober in De Gors: Vrijwilligers coachen vrijwilligers. In te schrijven via npob@natuurpunt.be
  • Woensdag 18 oktober in Kessel-Lo: Provinciale Ronde NP

 Belangrijke data NPOB 2018:

  • Zaterdag 24 februari 2018: Algemene Vergadering NPOB. Reserveer nu deze datum. Wie er bij was vorig jaar zal ongetwijfeld ook in 2018 deze activiteit willen bijwonen en wie het vorig jaar gemist heeft heeft nu een nieuwe kans.
  • Zondag 3 juni 2018: Walk for Nature Groene Vallei
  • Vrijdag 9 november 2018: Verenigingsraad NPOB
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon