Natuurpunt-model, maatschappij en beweging


Inleiding

Het essentiele van het NP-model is dat Natuurpunt werkt vanuit betrokkenheid van de afdelingen, de werkgroepen en de beheerteams. De afdelingen gaan uit van een open werking en laten zich mandateren op hun lokale algemene vergadering waar ook het beleid van de afdeling, van de werkgroepen en beheersteams aan alle geinteresseerde leden ter verantwoording gesteld wordt.

In dit model wordt elk lid uitgenodigd om deel te nemen aan de lokale algemene vergadering van zijn afdeling en mandateert er ook het bestuur en de werking . Deze afdelingen werken samen binnen NPOB, regionale Vereniging voor Natuur en Landschap. NPOB wil de afdelingen ondersteunen en stimuleren in deze werking en stelt daarvoor ook het tijdschrift ‘Natuur&Landschap' en deze website ter beschikking.

Meer dan ooit stellen we vast dat het nodig is dat dit model van betrokkenheid in de verschillende maatschappelijke gremia ingebracht wordt.Deze betrokkenheid vergroten was ook de uiteindelijke doelstelling van de kleurencampagne: Natuur kleurt je buurt. Deze teksten dienen dan ook om onze participatie binnen de Regionale landschappen, bij de discussie met beleidsinstanties of bij discusssies in de verschillende groepen waar we deel van uitmaken inhoudelijk te versterken en steeds de band te leggen tussen het concrete werk en het bewegingsmodel. In deze rubriek willen we verschillende achtergrondteksten bij elkaar brengen van werkgroepen en medewerkers uit het werkingsgebied rond dit thema. Deze pagina wordt beheerd door de taakgroep rond de kleurencampagne. Bijdragen en reacties kunnen dan ook toegezonden worden aan hugo.abts1@telenet.be die ze dan inbrengt bij de taakgroep kleurencampagne en van daaruit naar deze rubriek.

Van bijdragen voor deze rubriek verwachten we dat ze kansen en voorbeelden aanreiken om te komen tot een verbreding en verdieping van de beweging en de versterking van het model van betrokkenheid vanuit de natuurbeweging bij de maatschappelijke discussie rond natuurbeheer, landschap, natuur in de stad, plattelandsbeleid, cultuurhistorie.

naar boven

home