Help de natuur

Al meer dan 25 jaar zet Natuurpunt Oost-Brabant zich in om mensen te sensibiliseren rond het belang van natuur, om natuurgebieden aan te kopen en te beheren. Intussen zijn er ca. 1500 ha beheerd natuurgebied in onze regio. Dit was alleen maar mogelijk dankzij de hulp van vele lokale vrijwilligers en met de financiële steun van donateurs voor de restfinanciering.

Ook jij kan je steentje bijdragen!

home