De natuur in jouw testament?

Vroeg of laat ga je beseffen dat je ook na dit leven nog veel kan betekenen. Daarom zijn er alsmaar meer mensen bereid om een goed doel zoals Natuurpunt op te nemen in hun testament. Met die inkomsten kan Natuurpunt heel wat extra natuur aankopen en veilig stellen. Erfenissen zijn dus van groot belang als we onze natuurgebieden willen behouden voor de volgende generaties.

Er bestaan verschillende formules. Het systeem van duolegaten bijvoorbeeld is zowel voor het goede doel als voor je erfgenamen een interessante formule. Zeker als je erfgenamen verre familieleden zijn of zelfs mensen met wie je geen familieband hebt. Met dit systeem betalen zij immers geen torenhoge successierechten.

Kom naar onze infosessies op donderdag 24 april.

Natuurpunt Oost-Brabant organiseert twee informatierondes over alle aspecten van het testament. Heb je interesse om Natuurpunt als goed doel op te nemen in je testament? Je bent van harte welkom!
Spreker is Joost Verbeke, de contactpersoon voor schenkingen en legaten bij Natuurpunt. Hij biedt een overzicht van de mogelijkheden en van de fiscaal voordeligste formule. Praktische voorbeelden passeren de revue.

Op donderdag 24 april om 14u00 in Tienen,
Cultureel Centrum De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20 - lokaal 1.
Ontvangst vanaf 13u30 bij koffie en een stuk taart.
De presentatie gaat door van 14u00 tot ca. 15u30.

Op donderdag 24 april om 20u00 in Leuven (Kessel-Lo),
Jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 11A.
Ontvangst vanaf 19u30 bij koffie en een stuk taart.
De presentatie gaat door van 20u00 tot ca. 21u30.

Na afloop kan je onder vier ogen je persoonlijke vragen stellen.
Inschrijven hoeft niet, maar we horen graag van je komst:
Joost Verbeke, joost.verbeke@natuurpunt.be,
015 29 72 49, 0477 20 47 27.

Voor informatie kan je ook terecht op ons secretariaat.