Zondag 13 september: Open Monumentendag Natuur- en erfgoedactiviteit Abdij van Park, Heverlee

De Abdij van Park is een uitzonderlijk goed bewaarde site, de gebouwen nog grotendeels in de staat zoals de bouwlustige abt Hieronymus de Waerseggere ze omstreeks 1730 naliet. Met bijhorende tuinen en vijvers en het omringend landschap vormt deze uniek bewaarde enclave een eiland van rust aan de stadsrand. De bescherming van abdij en omgeving en het nieuwe masterplan zorgen ervoor dat dit unieke landschap intact zal blijven.
Op de muren van de abdij van Park in Heverlee werden een aantal bijzondere korstmossen gevonden voor Vlaanderen. Om deze zeldzaamheden te beschermen zal de abdij worden uitgeroepen tot eerste beschermde korstmossenhotspot van Vlaanderen en wordt bij restauratie rekening gehouden met deze steenbewoners.
Afspraak: 14u00 tot 17u00, Abdij van Park, Geldenaaksebaan, Leuven
Info: Yves Vanden Bosch, 0478 50 90 06, yves.vanden.bosch@skynet.be

Artikel Natuur & Landschap over Abdij van Park als korstmossenhotspot: klik hier

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon