Oproep aan de afdelingen: Vier mee en maak 2 posters in kader van Lustrumviering 50 jaar NPOB en 20 jaar verder.

Oproep aan de afdelingen: Vier mee en maak 2 posters in kader van Lustrumviering 50 jaar NPOB en 20 jaar verder. Toelichting van de vraag.

Het startfeest van 19 september met het jubileum 50 jaar Natuur en de lancering van de Campagne 2021-2023 Natuur en Landschap 50 jaar later en 20 jaar verder willen de afdelingen de kans geven om maximaal deel te nemen aan dit feest. Elke afdeling wordt uitgenodigd 2 extra posters voor te bereiden en dit aanvullend met de posters die er zijn in het kader van de campagne Robuuste valleien waarin voor ..... valleien zowel een poster rond biodiversiteit met een toekomstbeeld en de vallei als een klimaatbuffer wordt voorgesteld.

Voor elke afdeling zijn er dan ook 4 posters vooropgesteld: 2 bestaande uit de reeks Robuuste valleien en 2 nieuwe in het kader van het jubileum.

Bij de 2 nieuwe posters stellen we voor om op één poster de werking van 50 jaar natuurbehoud via de vereniging in de gemeente in de kijker te stellen. Dit kan door van een bedreiging uit het verleden rond een gebied een kans te maken. Voorbeelden: Demervallei, Wijngaardberg, Vorsdonkbroek of Schoonhoven, Torfbroek, Velpe bedreigd en via een actie het omgebogen hebben en nu de kern van een robuust natuurgebied. Deze voorbeelden zijn louter illustratief. Jullie kennen er ongetwijfeld vele andere die jullie zelf graag in de kijker willen stellen.

Een 2° nieuwe poster per afdeling is dan een poster waarin jullie vanuit de afdeling vooruit kijken naar de komende 20 jaar en daar een ambitie, een droom  voor de invulling van robuuste natuur met de invulling van een taakstelling van 30% natuur, van robuuste valleien waar opnieuw ruimte gegeven is voor water, waterconservatie en anti-verdroging én voor natuur, van een agrarisch landschap waar een groenblauwe dooradering ontwikkeld is met circa 10% van de agrarische oppervlakte ruimte van natuur en landschapselementen.

Vraag aan de afdelingen:

Dus de vraag is om hier binnen de afdeling over te denken en zulke ambitie te ontwikkelen, te onderbouwen en te visualiseren om er achteraf mee de boer in de brede zin op te gaan. Dit proces heeft veel weg van wat we gedaan hebben met de campagne Robuuste Valleien met de rolbanners en met de overzichtspublicatie. Maar ook op de Algemene Vergadering die we in 2016  hielden in Binkom, in de St Jan de Doperkerk, hadden de verschillende afdelingen 2 posters formaat 70 op 100 cm  gemaakt om hun werking en ambities voor te stellen. Dus de werkwijze en de vraag zijn bekend met deze posters en de rolbanners van de campagne Robuuste valleien als voorbeeld.

Luc Nagels maakt voor NPOB een voorstel dat als voorbeeld en leidraad kan dienen om zelf binnen de afdeling aan het werk te gaan. Dit voorbeeld zal beschikbaar zijn op het medewerkersgedeelte van de NPOB-website. Er wordt uitgegaan van ofwel een A1 (60x84 cm) of zelfs het formaat van de posters van Binkom (70 x 100 cm). In dit voorbeeld zitten ook gemeenschappelijke illustratiebestanden  en een beperkt aantal standaard lettertypes. Als de afdelingen hun werk gedaan hebben kunnen we het nog samen bekijken om tot een eenvormig geheel te komen. Alles moet in deze fase ingeleverd worden bij NPOB voor eind juli.

Wat binnen de afdelingen inhoudelijk voorbereid is  kan technisch, inhoudelijk en qua vormgeving ondersteund worden. Belangrijk is dat we alles tegen eind juli ontvangen zodat we op 19 september het beeld presenteren van een ambitieus meedenkende vereniging  waarbij we niet alleen terugblikken naar het verleden maar oog hebben voor de toekomst. Dit moet ambitieus zijn maar ook goed onderbouwd zodat we dit echt kunnen inbrengen in het maatschappelijk debat.

De campagne is beschreven in de volgende 2 artikels verschenen in Natuur en landschap:

http://www.natuurpuntoostbrabant.be/.../N&L2021-2-N...

http://www.natuurpuntoostbrabant.be/.../N&L2020-4-50Jaar.pdf

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon