Oproep getuigenissen voor Lustrumnummer Natuur en Landschap verschijnt eind augustus

Het volgend nummer van Natuur en Landschap dat eind augustus verschijnt is een lustrumnummer n.a.v. de viering van 50 jaar NPOB, Regionale Vereniging Natuur en Landschap.. Zoals ook onze campagne kijken we dankbaar voor de inzet van velen achteruit maar vooral ook vooruit naar de toekomst met onze ambities en verwachtingen. We doen een oproep naar getuigenissen. 

We zullen enkele eminente experten en beleidsmakers vragen om een vooruitblik te leveren op toekomstgerichte natuur in Hageland en Oost-Brabant en ook welke kansen en opportuniteiten er zijn vanuit de Europese Biodiversiteitsstrategie en de taakstelling voor Natuurherstel die hier vanuit Europa uit voortvloeit. Ook onze eigen visie die we ontwikkeld hebben in het kader van het Meerjarenplan 2022-2017 zullen we hierbij belichten.

Anderzijds zoeken we voor elke subregio (Midden-Brabant, Hagelandse Heuvelstreek, Velpe- en Getestreek) één en max 2 pakkende getuigenissen van vrijwilligers die in de voorbije periode een droom hadden om natuur uit te bouwen, deze droom vertaald hebben naar een project en vandaag fier zijn op het resultaat en hoe door deze samen-actie-voeren-en-samen-werken-lokaal-regionaal-en-gewestelijk duidelijk het verschil kon gemaakt worden en hoe vanuit dit project en deze realisatie naar de toekomst wordt gekeken.

Herken je in deze vraag? Neem dan contact op met Margriet Vos die de redactie van dit nummer verzorgt (margriet.vos@gmail.com).

Het najaarsnummer is een lustrumnummer en de 'normale ' bijdragen ook uit de regio's worden zoveel mogelijk verschoven naar het volgend nummer behalve alles wat samenhangt met de heropstart van de publieksactiviteiten. De regio-bijdragen worden dan ook beperkt tot het gedeelte samenhangend met deze getuigenissen en de heropstart van de publieksactiviteiten. 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon