Persbericht: Natuurpunt Oost Brabant eist: Stop de roofbouw op het (grond)water.

Persbericht

Natuurpunt Oost-Brabant eist: Stop de roofbouw op het (grond)water van onze kinderen!

Oproep: Stop met automatisch verlenen eeuwigdurende vergunningen voor grondwaterwinning

De problematiek van verdroging en grondwater is bijzonder actueel. In het laatste nummer van Natuur en Landschap werd een situatie geschetst van de problematiek van de explosie van grondwaterwinningen ook in Oost-Brabant.  Dit artikel gaat in bijlage onder de link: http://www.natuurpuntoostbrabant.be/docs/PDF/NL2021-1-RaceToTheBottom.pdf

De probleemstelling is de volgende: "Als er niet dringend actie komt, hebben we over een vijftal jaren problemen met onze watervoorziening." Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat er water uit de kraan en de douche komt, maar dat blijft niet langer zo. Uit internationale statistieken blijkt dat de watervoorraden in Vlaanderen extreem laag zijn en dat de beschikbare hoeveelheid water per hoofd ook zeer laag is. Waterexpert professor Willems (KU Leuven) voorspelt bovendien dat we tegen 2100 30 tot 70% minder neerslag krijgen tijdens de zomer. Het probleem wordt dus alleen maar groter: de hoeveelheid opgepompt water wordt nu al niet gecompenseerd/aangevuld door de noodzakelijke hoeveelheid regenwater. Uiteindelijk zullen de natuur en onze achterkleinkinderen daarvoor de prijs betalen.

Natuurpunt Oost-Brabant pleit dan ook voor zuiniger grond- en drinkwatergebruik door boeren en burgers en voor zoveel mogelijk herstel van het natuurlijke watersysteem. Natuurpunt Oost-Brabant stelt een explosie van aanvragen voor grondwaterwinningen vast waarbij deze vergunningen routinematig zonder verantwoordelijkheidsbesef eeuwigdurende worden verleend. Voor NPOB kan dit niet. We moeten het grondwater zeer maar dan ook zeer selectief gebruiken en alle vergunningen moeten enkel voor een beperkte periode vergund worden. Om deze reden heeft NPOB ook een standaardbezwaarschrift uitgewerkt dat afdelingen kunnen gebruiken bij het openbaar onderzoek voor vergunningsvragen.

De concrete actie-oproep vind je onder volgende link: http://www.natuurpuntoostbrabant.be/docs/PDF/NL2021-1-Geloofsbeleidenis.pdf   

 

Voor Natuurpunt Oost-Brabant is de grondwaterproblematiek en de problematiek van verdroging van dien aard dat de overheden dringend maatregelen dienen te nemen: strenger vergunningenbeleid voor de onttrekking van grondwater, enkel tijdelijke vergunningen, grondwater enkel voor hoogwaardige toepassingen, controle en heffing op de effectief opgepompte waterhoeveelheden, ander beleid met betrekking tot drainering van gronden en opheffing van drainages waar het kan in valleigebieden, strenger toezicht op het illegaal aftappen van oppervlaktewater. Vlaanderen heeft dringend nood aan een controle op de captaties van het oppervlaktewater en op de grondwaterwinningen. Anders blijft ieder waterbeleid letterlijk dweilen met de kraan open!

Dat de problematiek die in het tijdschrift Natuur en Landschap van februari ook zeer ernstig is voor bewoners en de stabiliteit van woningen - ook bij ons in de streek en m.n in Linter ( Getevallei) - wordt nog eens zeer duidelijk aangetoond in de Pano-uitzending die vanavond wordt uitgezonden. Zie https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/08/droog-vlaanderen/

Informatie: beleid@natuurpuntoostbrabant.be

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon