Zaterdag 27 februari 2021 om 19u30: Algemene Vergadering NPOB

Zaterdag 27 februari 2021: Algemene Vergadering NPOB
19u30
Online via Zoom

Inschrijven: klik hier
Na inschrijving ontvangt u een link van Zoom waarmee u aan de vergadering kan deelnemen.

Vorige week werd een eerste uitnodiging voor de Algemene Vergadering van NPOB rondgestuurd. Tot nut schreven 43 leden in voor de vergadering via de bovenstaande link. Wie nog niet ingeschreven heeft kan dit vooralsnog doen. In de loop van volgende week wordt aan de ingeschrevenen de vergaderlink toegestuurd.
De Algemene Vergadering van Natuurpunt Oost-Brabant vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 februari 2021 om 19u30.
Omwille van Covid-19 zal die deze keer niet in een zaal kunnen doorgaan, maar zal het dus online doorgaan via Zoom. Je kan je inschrijven via volgende link: klik hier en dan krijg je de link om deel te nemen toegestuurd via mail. Wie stemgerechtigd is, krijgt nog een aparte mail met stemformulier.
Programma
Goedkeuring verslag AV 2020
Jaarverslag 2020 en verslag Beleidswerking
Financieel verslag 2020
Verslag van de auditor
Ontheffing van de Raad van Bestuur van 2020
Prioriteiten 2021 en goedkeuring jaarplan 2021 met de Campagne 2021-2023: 50 jaar later en 20 jaar verder en de lancering van het jubileum 1971-2021
Begroting 2021
Stemming herverkiesbare bestuurders en voorstelling nieuwe kandidaat-bestuurders
Aanduiding auditor

 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon