Deadline Tijdschrift Natuur en Landschap 1 week verschoven

Omwille van de coronacrisis werden voorlopig alle activiteiten  on hold gezet zijn. Wij hopen dat we zo snel mogelijk kunnen heropstarten. Om toch mogelijk meer zicht  te krijgen op de periode daarna hebben we met de raad van bestuur NPOB, regionale Vereniging Natuur en Landschap,  beslist de deadlines voor het volgende tijdschrift Natuur &Landschap 20,2 met een week naar achteren te schuiven.
Op deze manier hopen we nader te kunnen aansluiten bij de realiteit van eind juni. We hopen dat we zij het in aangepaste vorm en met de inachtname van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen toch een reeks activiteiten terug kunnen opstarten in de periode juli-augustus- september.  
Iedereen heeft kunnen constateren dat in deze conora periode de natuurgebieden in de buurt echt druk door wandelaars en omwonenden bezocht werden. 
Het belang van deze gebieden is dan ook meer dan duidelijk. Gezien het twijfelachtig zijn van vele buitenlandvakanties deze zomer kan verwacht worden dat in de zomerperiode deze gebieden ook van groot belang zullen zijn voor de wandelaars en recreanten dicht bij huis. We bekijken hoe we hierop kunnen inspelen en of dit een weerslag kan vinden in een activiteitenaanbod.
 
Daarom wordt de deadline voor de inzending van de bijdragen voor artikels door de afdelingen uitgesteld tot maandag 18 mei ( ipv nu maandag 11 mei) en zal ook de verschijningsdatum van Natuur & Landschap nr 2  één week verschuiven naar 29 juni.    
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon