Zondag 13 mei 2018: vergeten (vallei)parels in Bierbeek. De Bierbeekse vallei

Natuurpunt heeft binnen de Bierbeekse valleien een reeks natuurreservaten in uitbouw en hoopt die te kunnen versterken. Dat geldt voor Zwarte Bos bij de bron van de Mollendaalbeek met de voor Vlaanderen zeer unieke, kalkrijke schrale blauwgraslanden. Door goed beheer zijn deze optimaal ontwikkeld en een voorbeeld van invulling van een Europees habitatgebied. Stroomafwaarts zijn er ook percelen in beheer ter hoogte van de Beekstraat en de Ruisbroekstraat met natte schraalgraslanden, moerasspirearuigten en elzenbroekbossen in ontwikkeling. In het Rottebos (stroomafwaarts Wilderhof) heeft een vernatting gezorgd voor een mozaïek van elzenbroekbossen, riet-, moerasspirea- en zeggenruigten. Ook hier is sinds het beheer door Natuurpunt de natuur en de invulling van de Europese habitats sterk verbeterd.
Kom kijken hoe Natuurpunt Velpe-Mene hier werkt aan de uitbouw van een robuuste vallei rijk aan biodiversiteit, tevens klimaatbuffer.
Er is gelegenheid om bij een drankje na te genieten in het historische kader van de Schotteshoeve
Afspraak: Schotteshof, Bergstraat, Bierbeek. Geleide wandelingen om 13u30, 14u00, 14u30.
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70 - 016 46 23 36, esther.buysmans@telenet.be

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon