Robuuste valleisystemen in de Getevallei in Linter - Zondag 29 april 2018

Tijdens de Walk for Nature Getevallei stelden we onze visie “Perspectief 2042” voor (zie Natuur & landschap 2017/1: Walk for Nature Getevallei, Linter, 23 april 2017). Hierin formuleren we doelstellingen om de valleinatuur en de biodiversiteit robuust te maken voor de uitdagingen van de toekomst. Natuurpunt werkte het afgelopen jaar opnieuw hard om dit in de praktijk om te zetten.

Om dit proces een duwtje te geven werken wij, binnen de cursus natuurgids die we in het Vinne volgen, aan een project rond dit thema ‘robuuste valleisystemen’ in de Getevallei. Wij willen de lokale bewoners, beleidsmensen, gebruikers van de vallei, maar eigenlijk iedereen, overtuigen van het belang van dit project.

Op 29 april 2018 nemen we je tijdens de focusactiviteit van Natuurpunt Linter op sleeptouw door de Getevallei, een tocht vol beleving geleid door het water…
 
Afspraak: 14u00, Kamsalamanderhut, einde Dotermondstraat, Drieslinter
Deelnameprijs: Focusactiviteiten zijn gratis voor leden van Natuurpunt. Aan niet-leden wordt een bijdrage van € 5 p.p. gevraagd ten voordele van het reservatenfonds voor de aankoop van natuurgebieden. Als men tijdens deze activiteit vooralsnog lid wordt, krijgt men de betaalde € 5 terug. Kinderen nemen gratis deel.
Organisatie: Natuurpunt afdeling Linter en Natuurpunt Oost-Brabant
Info: natuurpuntlinter@gmail.com of Pieter-Jan Alles: 0494 22 13 57
Artikel Natuur & Landschap: klik hier
Folder Getevallei: klik hier
Facebook: klik hier

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon