Uitnodiging symposium Natuurpunt Oost-Brabant 24 februari

Wie vorig jaar het symposium van Npob bijwoonde weet dat hier bakens verzet worden. Ook dit jaar zal dit het geval zijn. Prof Dr Frank Berendse auteur van wilde apen en natuur in Nederland zal een spraakmakende lezing geven over een nieuwe strategie voor het natuurbehoud. Onder de onderstaande link vind je de samenvatting en een beeld van de presentaties van vorig jaar: https://us2.campaign-archive.com/?u=567b404c0a3e9fd02c7293ed9&id=7dc1982f16

Uitnodiging symposium Natuurpunt Oost-Brabant

Zaterdag 24 februari 2018, Campus UCLL, Hertogstraat 178, Heverlee

Robuuste natuur en functionerende valleien: Een strategie voor de toekomst

Programma

 • 13u45 – 14u00: Ontvangst
 • 14u00 – 14u05: Dagvoorzitter Margriet Vos, Inleiding op het thema
 • 14u05 – 14u55: Prof. Dr. Frank Berendse*, hoogleraar natuurbeheer aan Wageningen Universiteit in Nederland en voorzitter van de Heimans en Thijsse Stichting.
  • Wilde apen: een nieuwe strategie voor natuurbehoud
   • "Ontwikkel een echte visie op de toekomst van het Vlaamse platteland, waar ruimte is voor schone landbouw, maar ook voor natuur en recreatie! Dat kan alleen wanneer het grondbeslag door agrarische bedrijven aanzienlijk kleiner en het gebruik van landbouwgif aan banden wordt gelegd. Dat is de oproep van Prof. Frank Berendse aan het Vlaams Parlement in zijn lezing op dit symposium"
 • 14h55 - 15u40: Dr. Tobias Ceulemans, onderzoeker aan de Afdeling Ecologie, Evolutie en Biodiversiteitsbehoud van KULeuven.
  • Fantoompopulaties en extinctieschuld in Hagelandse natuurgebieden
   • Vlaamse natuurgebieden zijn in de regel kleine restanten van historisch meer aaneengesloten ecosystemen. Niettemin herbergen veel van deze natuureilandjes nog een bijzondere biodiversiteit. Maar hoe duurzaam is die biodiversiteit in onze kleine en vaak geïsoleerde natuurgebieden? Zullen de populaties van de relictsoorten onherroepelijk uitsterven omwille van de kleine oppervlakte en hoge graad van isolatie van onze natuurgebieden? En wat kunnen we eraan doen?
 • 15u40 - 16u00: pauze
 • 16u00 - 16u20: Krien Hansen, beleidsmedewerker Natuurpunt.
  • Werken aan natuurbehoud en robuuste riviervalleien in de gemeenten en provincie: gemeentelijke memoranda voor de gemeenteraadsverkiezingen najaar 2018
 • 16u20 - 16u45: Hugo Abts, voorzitter Natuurpunt Oost-Brabant en Luc Vervoort, medewerker Natuurpunt.
  • NPOB-campagne Robuuste valleien: een overzicht van de acties en aandachtspunten
 • 16u45: voorstelling actietentoonstelling Robuuste valleien.
 • 17u00: drankje ter afsluiting
 • 18u00: Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale vereniging Natuur en Landschap.

Voor de exacte locatie en ingang, volg de pijlen van Natuurpunt vanaf de Hertogstraat 178, Heverlee.

Praktisch

 • Inschrijven: npob@natuurpunt.be
 • Voor de exacte ingang, volg de pijlen van Natuurpunt vanaf de Hertogstraat 178, Heverlee.
 • Parking UCLL in de Kerspelstraat, Heverlee.

*Frank Berendse was tot voor kort hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie aan Wageningen Universiteit in Nederland. Hij schreef zo’n 300 wetenschappelijke artikelen over de biodiversiteit op het boerenland, de gevolgen van biodiversiteitsverlies, de lange-termijn veranderingen in graslanden, bossen en heidevelden en de wisselwerking tussen klimaat en de toendra in Siberië. Hij adviseerde onder meer het kabinet en de Europese Commissie over het nieuwe Nederlandse natuurbeleid en het Europese beleid voor het gebruik van neonicotinoïden. Hij schreef Natuur in Nederland dat inmiddels als het standaardwerk over de Nederlandse natuur wordt beschouwd, en het boekje Wilde apen dat handelt over de toekomst van de natuur en de landbouw in Nederland.

De auteur biedt zijn boekje Wilde apen op het symposium aan met een flinke korting: € 5 i.p.v. € 9,95.

Provincie Vlaams-Brabant

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon