Vrijdag 27 oktober 2017: Verenigingsraad NPOB in zaal Santro te Binkom (Lubbeek)

Programma

 • 20u00: Aanvang verenigingsraad
 • Deel 1: Plenair gedeelte
  • Voorstelling regionaal jaarprogramma NPOB
  • Korte voorstelling workshops
 • Pauze
 • Deel 2: Het tweede deel van de verenigingsraad is opgesplitst in een tweetal workshops waarin al wat er bij jullie leeft in de afdelingen en reservatenteams en waar we samen met regionale vrijwilligersnetwerken elkaar kunnen ondersteunen kunnen, aan bod komen.
  • Workshop 1: Provinciale en gemeenteraadsverkiezingen door Krien Hansen
   • In oktober 2018 trekken we met z'n allen naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat wil zeggen dat het gemeentelijk natuurbeleid vanaf januari 2019 vast ligt voor de volgende 6 jaar. Dat wil ook zeggen dat we als Natuurpunt nu in actie moeten schieten om ervoor te zorgen dat het toekomstig gemeentelijk natuurbeleid echt bijdraagt aan natuur.
    Wat zijn de Natuurpuntvoorstellen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018?
    Hoe kan jij als afdeling of werkgroep invloed uitoefenen op het lokaal natuurbeleid?
    Tijdens de workshop krijg je antwoord op jouw vragen én wisselen we ideeën uit over hoe je lokale politici kan overtuigen.
  • Workshop 2: Omgevingsvergunning door Frederik Mollen
   • De bouw- en milieuvergunning wordt samengevoegd tot de nieuwe 'omgevingsvergunning'. Uiterlijk op 1 januari 2018 moeten alle Vlaamse gemeenten er mee aan de slag. Frederik Mollen, expert ruimte op de beleidsdienst van Natuurpunt, licht toe wat er allemaal verandert ten opzichte van het huidige systeem. Aan de hand van concrete voorbeelden gaat hij dieper in op de nieuwe mogelijkheden voor milieuorganisaties op vlak van openbaarheid, inspraak en beroepsprocedures. Deelnemers kunnen er ook terecht met concrete vragen en/of eigen gevalstudies.
 • Plenaire synthese en rondvraag
 • Gezellig napraten
 • 23u00: Einde

 Afspraak: 20u00 tot 23u00, Gemeentelijke feestzaal Santro, Tiensesteenweg in Binkom (Lubbeek)
Info en inschrijven: Christine Daenen, npob@natuurpunt.be, 016 25 25 19

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon