Zondag 20 augustus 2017: Wandeling Natuur en Erfgoed: Van Braekepoort naar ’s Hertogenheide (Aarschot)

De stad Aarschot vindt zijn oorsprong ergens in de middeleeuwen. Het bestuur was al die ti jd in handen van de Heren van Aarschot, die begin 16de eeuw de hertogelijke ti tel kregen. Eind 16e eeuw kwam het hertogdom in handen van het huis Arenberg. Met de Demer langs de noord- en oostzijde van de stad en een omwalling langs de zuid- en westzijde was het stadje goed beschermd. Enkele poorten gaven toegang tot de stad.
De heidegronden buiten de stad waren eveneens in het bezit van de hertogen van Arenberg. Langs verschillende drift wegen brachten de Aarschott enaren hun vee naar de heide om het daar te laten grazen.
Wat we daarvan nog terugvinden in de plaatselijke toponiemen, het huidige landschap en de natuur gaan we verkennen ti jdens deze erfgoedwandeling.
Afspraak: 14u00, Parking Demervallei (voor Jeugdhuis De Klinker), Aarschot
Info: Linda Scherens, linda.ronny@skynet.be, 016 56 35 99

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon