Zaterdag 7 oktober 2017: Vrijwilligers coachen vrijwilligers - Gratis opleidingsdag voor vrijwilligers van NPOB

Ben jij een Natuurpunt-vrijwilliger die graag:

  • luistert en samenwerkt?
  • collega vrijwilligers wil versterken in hun engagement?
  • mentor wil zijn voor andere vrijwilligers?
  • vrijwilligers wil bijstaan en coachen?
  • een project opzet met vrijwilligers?

Dan is deze gratis opleidingsdag echt iets voor jou! De basis van Natuurpunt vormen de vele vrijwilligers. Om het vrijwilligerswerk te stroomlijnen is het belangrijk dat een aantal vrijwilligers een ondersteunende functie opnemen, als mentor voor collega vrijwilligers. Deze opleiding is bedoeld voor de vrijwilligers binnen Natuurpunt Oost-Brabant die deze taak al opnemen en voor de anderen met de ‘skills’ en de ‘goesting’ om dat te doen.

Recent onderzoek wees uit dat vrijwilligerswerk je leven verlengt en je gelukkiger maakt!

En aangezien Natuurpunt een succesvolle organisatie is waar heel wat in de lift zit (het ledenaantal, de donaties, de oppervlakte beschermde natuur, de kwaliteit en kwantiteit aan activiteiten), vinden ook heel wat vrijwilligers de weg naar Natuurpunt.

Om al deze vrijwilligers gelukkig te maken en te houden en zo de toekomst van Natuurpunt en wat we willen bereiken te vrijwaren, is het een goed idee dat een aantal vrijwilligers doelgericht een veeleer coachende functie zou opnemen. Als coach kan je immers een bepalende rol spelen in het behartigen van het werkveld van de vrijwilligers, alsook hun engagement versterken.

Voor al wie een ondersteunende taak uitoefent, al wie graag luistert naar andere  vrijwilligers of graag samenwerkt met andere vrijwilligers, al wie graag andere vrijwilligers wil versterken in hun engagement of graag een project opzet met andere vrijwilligers bieden we een dag vorming aan.

Focus van deze dag ligt op hoe je vanuit jouw rol het engagement van vrijwilligers versterkt, hoe je hen verbindt en motiveert.

Daarnaast zullen we ook aandacht besteden aan de vrijwilligers als ploeg en hoe je hierop zo goed mogelijk inspeelt om hen een hechte, betrokken, open ploeg te laten zijn die om kan met verandering en conflict.

 

Getuigenis Tom Meulemans

Op de opleiding ‘Vrijwilligers coachen Vrijwilligers’ in Gent leerde ik dat (1) luisteren naar de vrijwilligers essentieel is om hen te betrekken bij het reilen en zeilen van de afdeling. (2) het positief stimuleren van medewerkers zit in kleine communicatie elementen (3) een schouderklopje heeft enorm effect op de inzet en het engagement van de vrijwilliger.
Een échte aanrader als je het mij vraagt!

Tom Meulemans,
voorzitter Natuurpunt Boortmeerbeek

 

Praktisch

Zaterdag 7 oktober 2017 van 10u00 tot 17u00 in Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken (Tienen)
Begeleider: Inge Van Droogenbroeck van Kwadraet

Inschrijven: klik hier

Aantal deelnemers beperkt tot 16.

Deelname aan de vorming zelf is gratis. Drank en broodjes ’s middags zijn tegen democratische prijzen te bekomen.

Info: Christine Daenen, 016 25 25 19, npob@natuurpunt.be

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon