Woensdag 21 oktober 2015: Provinciale ronde in Oost-Brabant

Op het einde van het jaar trekken wijze mannen met witte baarden het land rond. Sinterklaas, de kerstman en ... onze directeur Chris Steenwegen. 

1 keer per jaar stapt Chris alle provincies af om samen met jullie over een thema na te denken, te discussiëren, van ideeën te wisselen. Zo proberen we de kracht van onze vrijwilligersvereniging te gebruiken om betere resultaten te halen. 

Op dit moment leggen we de laatste (layout)hand aan het thema van vorig jaar, de beheerteamroos: dit willen we kort toelichten.

Voor 2016 staat er ook heel wat nieuwe uitdagingen voor de deur. Dit worden dan ook de thema's:
- Terugkoppeling over de 'beheerteamroos'
- Minasubsidies. Wat na 2016? Vanaf 2017 worden de Minasubsidies voor de afdelingen op een andere manier toegekend. Hoe gaan we hiermee om?
- Het nieuwe natuurdecreet. Hoe ver staan we?
- Vragen aan de Algemeen directeur: Stel je vraag al op voorhand via deze link

Afspraak: 19u30, De Gors, Metselstraat 75, 3300 Tienen
Organisatie: Natuurpunt vzw
Begeleider: Hans Marijns, hans.marijns@natuurpunt.be
Online inschrijven: klik hier
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon