Natuur en Landschap

Inhoud nr 4 (oktober, november en december 2009)

N&L in actie
GeefomNatuur: Gezocht € 200 000 voor 100 ha extra natuur
meer lezen

25 jaar Natuurfonds Hageland
Beheerde natuurgebieden: schatkamers van de biodiversiteit
meer lezen

Campagne GeefomNatuur
3025 ha in beheer in Vlaams-Brabant
85 natuurgebieden binnen Oost-Brabant
220 ha aangroei in periode 2008 & 2009

meer lezen
Biodiversiteit in veelvoud, voor nu en in de toekomst...
meer lezen
Extra aandacht voor de grote valleisystemen
meer lezen

Provinciale campagne
provinciale prioritaire soorten

Velpe-Mene
Ongelooflijk maar waar, minister Muyters verleent bouwvergunning
Ontmoeting en Algemene ledenvergadering 2010
Spaghetti-avond

Midden-Brabant
Samen tegen de verbrandingsoven

Hagelandse Heuvelstreek
Terugblik jubileumfeest Heimolen in Langdorp
Jaarbijeenkomst Natuurstudiewerkgroep regio Hagelandse Heuvels
Geslaagde nacht van de vleermuis

Overzicht Lokale Algemene Vergaderingen NPOB

Achterflap
GeefomNatuur

home