Standpunten

Trage Wegen

De afdeling Velpe-Mene hield op 27 april 2003 in Willebringen een geslaagd symposium rond trage wegen. Dit gebeurde naar aanleiding van de Dag van de Aarde. Klik hier voor de tekstbundel van het symposium en het memorandum dat aan de ruilverkaveling werd overhandigd.

Ruilverkaveling

Ruilverkavelingen zijn een instrument voor de landbouw dat zeer drastisch ingrijpt in het landschap door het maken van grote kavels, het ontsluiten en verharden van landwegen, het werken aan waterlopen en de waterhuishouding. We kunnen enkel de ruilverkaveling aanvaarden als er een win/win situatie ontstaat, zowel voor landbouw als voor duurzame natuur en duurzame landschapsstructuren.

home