Nieuwsbrief NPOB
editie 21 november 2013
Regionale vereniging voor Natuur en Landschap

15 november 2013: Succesvolle verenigingsraad met meer dan 50 deelnemers
16 en 17 november 2013: Koesterbuurfeest = Dag van de Natuur: grote opkomst tijdens de twee natuurwerkdagen
24 november 2013: Aronst Hoek, groots Natuur.gebied in de potentierijke Getevallei, heeft iets te vieren

 

Vrijdag 15 november 2013: succesvolle Verenigingsraad Natuurpunt Oost-Brabant: meer dan 50 deelnemers 

De verenigingsraad kende met meer dan 50 deelnemers een groot succes. De prachtige locatie, de Norbertuspoort van de Abdij van Park nodigde uit tot een aangename en productieve vergadering! De meeste afdelingen, reservatenteams en natuurstudiegroepen waren goed vertegenwoordigd.

In het plenaire gedeelte beet Wim Van Gils in deze Oost-Brabantse etappe van de Provinciale verkiezingsronde van Natuurpunt de spits af met een vurig pleidooi om zoveel mogelijk in te werken op de verschillende politieke partijen die nu hun verkiezingsprogramma's aan het opstellen zijn voor de verkiezingen van 25 mei 2014.
Hugo Abts stelde het regionale programma van volgend jaar voor, dat helemaal in het teken staat van het thema Beheerde Natuurgebieden in je gemeente als hefboom voor koestersoorten en biodiversiteit.

Daarna verdeelden de aanwezigen zich in drie workshops.

    • In workshop 1 werkte men rond de uitwerking, de afstemming van de jaarplanning, de ondersteuning van Natuurpunt Oost-Brabant aan de afdelingen en het project 'Beheerde natuur.gebieden in je gemeente als hefboom voor biodiversiteit en koesterburen'. Nieuwe voorstellen werden nog naar voor geschoven en de oproep om nog meer focusactiviteiten in te dienen, werd gelanceerd. Meer...
    • Workshop 2: voorstelling werkgroep natuur en erfgoed en de invulling van een erfgoedwerking binnen NPOB en de afdelingen in 2014.
    • Workshop 3: nadere discussie rond de werking rond het thema verkiezingen 2014 ter gelegenheid van de Provinciale ronde verkiezingen 2014.

Hou nu reeds de datum van de Algemene Vergadering NPOB vrij: 22 februari 2014


Om af te ronden houden we eraan om de mensen van Abdij van Park te bedanken voor het gebruik van de prachtige locatie, de Norbertuspoort.

 

KOESTERBUURFEEST: 100-den deelnemers verzetten afgelopen weekend heel wat werk voor de Koesterburen!

Honderden jongeren en volwassenen staken afgelopen weekend de handen uit de mouwen om tijdens het Koesterbuurfeest in 13 natuur.gebieden te gaan hooien, hakken, sprokkelen, bomen planten, enzovoort.

Heb je een Facebookaccount, ga dan naar Facebook-groep Natuurpunt Oost-Brabant en je vindt verslagen en foto's van de meeste Koesterbuurfeesten. Hier al een bondig foto-overzicht.

 

ARONST HOEK HEEFT IETS TE VIEREN

 

FONDSENWERVING 2013 - ARONST HOEK

PUZZELSTUK VAN 48 HA OVERSTROOMBARE GRONDEN INGEVULD:
ARONST HOEK WEERBAARDER ALS NATUURGEBIED.
PUZZEL MEE AAN DE UITBOUW VAN ARONST HOEK EN DOE EEN GIFT VOOR
PROJECT 9414 ARONST HOEK

Aronst Hoek heeft iets te vieren op zondag 24 november vanaf 13 uur:
Uitbreiding en doopfeest pasgeboren kalfjes!
U bent van harte uitgenodigd!

Lees meer...


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar npob@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'