Nieuwsbrief NPOB
editie 5 november 2013
Regionale vereniging voor Natuur en Landschap

Beheerde natuur.gebieden in je gemeente als hefboom voor koestersoorten en biodiversiteit
LAATSTE VERSIE DECREET: EVEN ONAANVAARDBAAR. TERUG NAAR AF MET DIT HAASTWERK.
Kom naar de Verenigingsraad op 15 november

 

Verenigingsraad Natuurpunt Oost-Brabant gekoppeld aan Provinciale Ronde Natuurpunt:
vrijdag 15 november 2013, 19u30, Abdij van Park (Heverlee, Leuven), Norbertuspoort

  De verenigingsraad is naast de Algemene Vergadering het verenigingsmoment bij uitstek. Een moment van overleg en afstemming tussen de lokale en de regionale werking. Het moment om samen te overleggen om een sterke en goed afgestemde jaarwerking in de regio uit te bouwen. Elke afdeling, elk beheerteam, elke studiegroep wordt dan ook met een delegatie op de verenigingsraad verwacht. Spreek af binnen je bestuur en team om samen te komen.
Natuurpunt Oost-Brabant nodigt daarom alle afdelingen en beheerteams uit op de Verenigingsraad op vrijdagavond 15 november 2013 in de Norbertuspoort van Abdij van Park.

In het eerste, plenaire gedeelte stellen we het regionaal jaarprogramma 2014 voor waar we samen met de afdelingen in het komende jaar in Oost- en Midden-Brabant willen voor gaan en dit onder het thema: 'Beheerde natuur.gebieden in je gemeente als hefboom voor koestersoorten en biodiversiteit' daarnaast maakt deze verenigingsraad ook deel van de Provinciale ronde waarbij door Natuurpunt het manifest en de werking rond de verkiezingen 2014 voorgesteld.
Het tweede deel van de verenigingsraad is opgesplitst in een drietal workshops:

    • Workshop 1: rond de uitwerking, de afstemming van de jaarplanning, de ondersteuning npob aan de afdelingen en het project 'Beheerde natuur.gebieden in je gemeente als hefboom voor biodiversiteit en koesterburen'.
    • Workshop 2: voorstelling werkgroep natuur en erfgoed en de invulling van een erfgoedwerking binnen NPOB en de afdelingen in 2014.
    • Workshop 3: nadere discussie rond de werking rond het thema verkiezingen 2014Provinciale ronde verkiezingen 2014 is het thema van workshop 3.

Van iedere afdeling, van elk reservatenteam en van iedere natuurstudiewerkgroep wordt een delegatie verwacht op de NPOB-verenigingsraad. Spreek af binnen je afdeling en regio om te komen.

Graag een seintje aan npob@natuurpunt.be om enig idee te hebben, maar inschrijven is niet noodzakelijk.

Locatie: Norbertuspoort, Abdij van Park, Geldenaaksebaan, Heverlee
Ontvangst: 19u15
Aanvang: 19u30

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LAATSTE VERSIE DECREET: EVEN ONAANVAARDBAAR. TERUG NAAR AF MET DIT HAASTWERK.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bierbeek, 1 november 2013

Vandaag de laatste versies van het ontwerpdecreet, het uitvoeringsbesluit, de memorie van toelichting gezien. Ik word er niet vrolijker van.
Biodiversiteit in Paddepoel in Glabbeek: al 25 jaar beheerd als natuur.gebied. Bestemming Agrarisch gebied. Als het decreet doorgaat kan in de toekomst zulk gebied niet meer aangekocht worden. Waar vind je zulke biodiversiteit buiten de reservaten.


 

Terug naar af is de enige oplossing!

Lees hier de analyse van Hugo Abts, voorzitter van Natuurpunt Oost-Brabant


Hugo Abts,
Voorzitter Natuurpunt Oost-Brabant,
Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap.


Lees het eerdere artikel onder de link nog eens na en verspreid het. Zorg ervoor dat vele mensen bewust worden en we als beweging het tij keren:

www.natuurpuntoostbrabant.be/docs/nieuwsbrieven/nieuwsbrief131020.html


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar npob@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'