Nieuwsbrief NPOB
editie 1 oktober 2013
Regionale vereniging voor Natuur en Landschap

Beheerde natuur.gebieden in je gemeente als hefboom voor koestersoorten en biodiversiteit

 

Oproep aan de afdelingen en de beheerteams voor de jaarplanning 2014
'Beheerde natuur.gebieden in je gemeente als hefboom voor koestersoorten en biodiversiteit'

 

Focusactiviteiten en grote activiteiten 2014

Stuur je voorstellen van focusactiviteiten en grote activiteiten 2014 voor 4 oktober 2013 naar het secretariaat van Natuurpunt Oost-Brabant voor de inpassing in de regionale kalender. Op de raad van bestuur van 4 oktober 2013 willen we een eerste voorlopige planning voor heel het werkingsgebied opstellen om uiteindelijk tegen de verenigingsraad van 15 november 2013 een definitief programma vast te stellen.

Inlichtingen:
christine.daenen@natuurpunt.be - 016 25 25 19
luc.nagels@natuurpunt.be - 016 25 25 93

Plan je focusactiviteiten in het jaarprogramma van jullie afdeling.

Jaarproject Natuurpunt Oost-Brabant 2014:

'Beheerde natuur.gebieden in je gemeente als hefboom voor koestersoorten en biodiversiteit'

Dit is het thema dat we samen met de afdelingen en de reservatenteams willen realiseren. We rekenen dan ook op de medewerking van je afdeling om bij de organisatie van je activiteiten dit hierin te passen en dit mee te koppelen. De focusactiviteiten die gespreid over de regio's en de afdelingen worden georganiseerd zijn daartoe een belangrijk instrument. Nu de activiteitenkalenders voor 2014 worden voorbereid, is dit het moment om de focusactiviteiten daar volgens de afgesproken kalender (zie hieronder) in te plannen.

Wat zijn focusactiviteiten?
Met de focusactiviteiten worden goed verzorgde brede publieksactiviteiten bedoeld waarbij aangetoond wordt hoe de Natuurpuntafdelingen en de reservatenteams concreet het verschil uitmaken voor de biodiversiteit op het terrein. Voor 2014 willen we met de focusactiviteiten aantonen hoe 'Beheerde natuur.gebieden in je gemeente een hefboom zijn voor koestersoorten en biodiversiteit'.
We mikken op activiteiten gespreid over heel het werkingsgebied van Natuurpunt Oost-Brabant en dus over alle afdelingen, dus ook jouw afdeling.

 • De focusactiviteiten zijn brede belevingsactiviteiten, dus gezinsactiviteiten.
 • Op de focusactiviteiten wordt getoond hoe vele enthousiaste vrijwilligers van Natuurpunt, gedragen door vele mensen met een hart voor natuur, een pluspunt voor de natuur kunnen zijn.
 • Deze activiteiten zijn niet zomaar activiteiten die uit de kast gehaald worden maar die met zorg voorbereid worden en waar met een team van mensen uit de afdeling aan gewerkt wordt.
 • Voor de focusactiviteiten geldt dat ze in principe gratis zijn voor leden en dat alleszins voor niet-leden een kleine bijdrage van min. € 1,00 gevraagd wordt.

Kalenderschema voor de focusactiviteiten:

Binnen NPOB zijn voor de focusactiviteiten volgende weekends per regio afgesproken. Als je als afdeling een grote activiteit plant, hou hier dan rekening mee wil je dit mee centraal via Natuur en Landschap aankondigen:

1ste weekend
2de weekend
3de weekend
4de weekend
5de weekend
Regio Hagelandse Heuvelstreek Regionale
NPOB-activiteit
of reservedatum
Midden-Brabant Velpe-Mene en
Zuidoost-Brabant
(Gete-afdelingen)
Reservedatum,
in overleg met NPOB

Onderling kan occasioneel een omwisseling afgesproken worden. Ook voor seizoensgebonden activiteiten zoals bloei orchideeën kan in overleg datum omgewisseld worden. Het is logisch dat deze focusactiviteiten binnen de regio's op elkaar afgestemd worden zodat elke gemeente of elk project met een focusactiviteit in de kijker kan worden gesteld.

Ondersteuning vanuit NPOB voor focusactiviteiten:
Deze focusactiviteiten worden extra belicht in het tijdschrift Natuur en Landschap en op de NPOB website. Ze worden ook met een toelichtende tekst en uitnodiging opgenomen in de NPOB-nieuwsbrief die ook naar het brede publiek en de pers verzonden wordt. Met het professioneel team van NPOB kunnen afspraken gemaakt worden voor een ondersteuning van een in de planning opgenomen focusactiviteit.
luc.nagels@natuurpunt.be - 016 25 25 93 of christine.daenen@natuurpunt.be - 016 25 25 19

Jaarprogramma Natuurpunt Oost-Brabant 2014:
Beheerde natuur.gebieden in je gemeente als hefboom voor koestersoorten en biodiversiteit

Dit thema wordt als jaarprogramma 2014 vooropgesteld zowel op het niveau van Oost- en Midden-Brabant als voor de afdelingen en beheerteams.

Reactiveren Charter van de Biodiversiteit
In het kader van de gemeentelijke meerjarenplanning die nu opgemaakt wordt, is het nodig dit charter van de biodiversiteit terug te activeren en de hoofdlijnen van dit charter erin te laten opnemen zodat hiervoor ook de nodige budgettaire ruimte voorzien wordt. Dit project focust op ‘Beheerde natuurgebieden in je gemeente, hefboom voor koestersoorten en biodiversiteit’ als deel van het charter. Hiervoor zal vanuit het project en door de afdelingen contact opgenomen worden met de gemeentebesturen.
Het charter van de biodiversiteit kan u hier vinden: www.natuurpuntoostbrabant.be/docs/PDF/charter.pdf

Organisatie en planning van thematische focusactiviteiten
We willen alle focusactiviteiten rond het thema van dit project organiseren. Daarom doen we een oproep aan de afdelingen om dit mee op te pakken in hun jaarprogramma.
Op de Raad van Bestuur van 4 oktober willen we al een voorlopige planning voorleggen van de focusactiviteiten en andere grote afdelingsoverschrijdende activiteiten.
Op de Verenigingsraad van 15 november wordt alles definitief vastgelegd.
Naar aanleiding van de verkiezingen van 25 mei zal de Verenigingsraad zal dit jaar gekoppeld worden aan de provinciale ronde.
Meer info over dit project kan u vinden in Natuur en Landschap 2013/1: klik hier voor de pdf

Reserveer nu de datum van de Verenigingsraad in uw agenda: 15 november 2013


Focusactiviteit: Herfstwandeling Tienbunderbos, Houwaart - Zondag 6 oktober 2013

Het Tienbunderbos is grotendeels gelegen in Rillaar en deels in Houwaart. Ondertussen heeft Natuurpunt er meer dan 75 ha in beheer.
Het is een restant van het ‘kolenwoud’, een bos dat zich tot in de 18de eeuw uitstrekte over een heel stuk van (Vlaams-)Brabant. Het woud bedekte een deel van het Hageland, en ook Hallerbos, het Zoniënwoud, Meerdaalwoud en Heverleebos behoorden hiertoe. Tienbunderbos is door de aanleg van de snelweg E 314 in twee stukken verdeeld. Het bos is gelegen op steile hellingen met ijzerzandsteen in de bodem. Meer vlakke delen hebben veel klei in de ondergrond: in de winter soms kletsnat (stuwwater) en in de zomer soms kurkdroog. Dit zijn dus landbouwkundig slechte gronden. De bossen zouden van nature behoren tot de ‘matig zure eiken- en beukenbossen’, maar er werd in het verleden – met wisselend succes – geëxperimenteerd met allerlei sneller groeiende boomsoorten zoals naaldhout, Amerikaanse eik, robinia en zelfs verschillende sierbomen. In een diepe insnijding in het bos vindt de IJsbeek haar oorsprong. Verder vind je er ook nog kleine heideveldjes. De herfst is de ideale periode om van de herfstkleuren te genieten en paddenstoelen te zoeken in het bos.

Afspraak: 13u30, Tienbundershof, Tienbundersweg 23, Houwaart (Tielt-Winge) (te bereiken via Haldertstraat tussen Rillaar en Houwaart)

Info: Luc Vanden Abeele, 0475 96 01 50, luc@vanden-abeele.be


Focusactiviteit: De Dijle Levend door Leuven - Zondag 20 oktober 2013

De begeleide wandelingen rond ‘De Dijle Levend door Leuven’ door Natuurpunt Leuven zijn sinds 1999 een begrip.

Natuurpunt Leuven is uiteraard van plan daar verder mee door te gaan de volgende jaren. De vergrote belangstelling voor de combinatie natuur en erfgoed bracht ons op het idee te rade te gaan bij die mensen die vooral begaan zijn met monumentenzorg, en in Leuven is dat het Leuvens Historisch Genootschap (LHG). Vandaar dat we op 20 oktober, tevens Dag van de Trage Weg, een gecombineerde natuur- en erfgoedwandeling maken langs het parcours van De Dijle. De mensen van LHG zullen ons op twee plaatsen inlichten over de historische ontwikkelingen, verder is er nog een passage bij een compostmeester.

Afspraak: 14u00 aan de ‘Spuye’ (ingang sportkot Leuven) op de Tervuursevest, einde voorzien rond 17u30 aan de Dijleterassen, al naargelang de belangstelling zijn er diverse vertrekmomenten tussen 14u00 en 15u00 voorzien.

Info: Yves Vanden Bosch, 0478 50 90 06, yves.vanden.bosch@skynet.be


Focusactiviteit: Paddenstoelenwandeling in Heibos, Linter - Zondag 27 oktober 2013

Elfenbankjes, eekhoorntjesbrood en heuse heksenkringen, niets is zo sprookjesachtig als een paddenstoel.

Deze wonderbaarlijke vruchten rijzen in de herfst uit de grond om met al hun vormen en kleuren het landschap te sieren. Ze zijn niet alleen mooi, maar ook onmisbaar in de natuur: ze leven van afvalstoffen, afkomstig van planten en dieren, en zetten deze om in bruikbare voedingsstoffen voor planten.
Wil je graag het geheim van de heksenkring ontdekken? Of verschillende soorten zwammen leren herkennen? Ga dan mee op paddenstoelenwandeling onder begeleiding van natuurgids Georges Buelens.

Afspraak: 14u00, Wittebosstraat, Linter

Info: Nicole Smeyers, nsmeyers@skynet.be


Beschermde data

 • 2013
  • Vrijdag 15 november: Verenigingsraad Natuurpunt Oost-Brabant
  • Zaterdag 16 en zondag 17 november: Dag van de Natuur - Koesterbuurfeest
 • 2014
  • Zaterdag 22 februari: Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant
  • Zondag 23 maart: Sint-Ermelinduswandeling: Europese Natuur in Bierbeek: Bruulbos en Koebos
  • Zaterdag 29 maart: Algemene Vergadering van Natuurpunt
  • Zondag 13 april: Glabbeek/Paddepoel/Velpevallei: vroege vogelwandeling en middagwandeling Hagelands Ontbijt/brunch
  • Zondag 27 april: Vogels in 'Lubbeekse Nesten'
  • Zondag 8 juni: Walk for Nature, Groene vallei Natuurpark Midden-Brabant
  • Weekend 19-21 september: Intercommunautair Beheersweekend: dit jaar in St. Vith
  • Zondag 21 september: NatuurpuntFeest.
  • Zondag 28 september: 25 jaar Paddepoel - gekoppeld aan 25 jaar Vogelwerkgroep Oost-Brabant
  • Zondag 26 oktober: Velpevallei/Molensteen en Hazeberg als ruggegraat voor meer natuur in Ruilverkaveling Willebringen te Opvelp.

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar npob@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'