Nieuwsbrief NPOB

editie 8 december 2011

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

GeefomNatuur

GeefomNatuur 2011: doe vandaag nog je gift op rekening

Doe vandaag nog je gift GeefomNatuur 2011. Willen we onze aankopen van bedreigde natuur verder zetten is het nodig dat we een nieuwe impuls geven aan de fondsenwerving. De Vlaamse Regering heeft de aankoopsubsidiëring drastisch verminderd. Op talrijke plaatsen dreigen hierdoor kansen gemist en gaat natuur verloren. Krachtiger dan ooit moeten we bij elke gelegenheid opkomen om het aankoopbeleid te versterken. Zelf moeten we nu onze verantwoordelijkheid nemen en terug zoals in de pioniersjaren inzetten op eigen inzet. We rekenen op massale reactie en massale giften GeefomNatuur 2011
Tijdens de mijlpaalactiviteiten n.a.v. het 40-jarig jubileum van Natuurpunt Oost-Brabant werd getoond hoe de beheerde natuurgebieden het verschil maken voor landschap, fauna, flora en mensen. Reden genoeg om meer dan ooit krachtig voort te doen. Kansen zijn voor het grijpen om op verschillende plaatsen natuurgebieden uit te breiden. Maar bij elke aankoop door Natuurpunt blijft er een aanzienlijke restfinanciering die door de vereniging zelf moet gedragen worden. Zeker bij grote aankopen en snelgroeiende projecten is dit een probleem. Daarom deze oproep: steun de reservaatsprojecten om deze kansen te kunnen realiseren. Want een kans die verloren gaat komt nooit meer terug en i.p.v. een natuurgebied wordt het dan bv. een maïsakker. Het zal ook van jouw gift afhangen of we de komende jaren natuurgebieden al dan niet verder kunnen uitbreiden.

Doe vandaag nog een gift voor één van de projecten door storting op rekeningnummer IBAN: BE56 2930 2120 7588 (BIC-code: GEBABEBB) van Natuurpunt vzw te Mechelen. Vermeld het projectnummer en de naam van het project waarvoor je graag een bijdrage wil storten.

Een overzicht van alle projectnummers: klik hier

Focusprojecten 2011:
- Aronst Hoek in de Getevallei tussen Zoutleeuw en Geetbets Project nr. 9414: klik hier
- De Demerbroeken  te Scherpenheuvel-Zichem project nr. 9914: klik hier
- De Rotte Gaten (vallei van de Molenbeek) te Kortenberg project nr. 9932: klik hier
- De Velpevallei met de Rozendaalbeek en  Paddepoel te Vissenaken en Bunsbeek project nr. 3997: klik hier


Aankondiging Activiteitenkalender afdelingen in tijdschrift Natuur & Landschap en focus op grotere publieksactiviteiten in 2012

Voor de aankondiging van de afdelingsactiviteiten in Natuur en Landschap 2012 werd binnen NPOB het volgende afgesproken en getoetst op de verenigingsraad van 18 november:

1. Afdelingen of groepen van afdelingen krijgen de kans om voor 2012 één- of twee maal per jaar een losse kalender per afdeling of streek met de verzending van het tijdschrift mee te zenden, dit kan ook de vorm aannemen van een katern specifiek voor deze regio met alle activiteiten. De redactie en kosten hiervan zijn voor de initiatiefnemers. Ondersteuning bij de samenstelling en verzending met het tijdschrift kan mee vanuit het secretariaat.

2. In het tijdschrift wordt één wandeling/publieksactiviteit van de week/per week opgenomen die aan zekere hoge kwaliteitsnormen voldoet en gespreid in toerbeurt over de 3 of 4 regio's. Deze activiteiten worden in het tijdschrift en via de nieuwsbrieven tesamen met een verhaal hierrond aangekondigd en toegelicht. Dus zij krijgen een focus en publiciteit. Dus als vuistregel voor elke streek wordt de kans geboden in regel één grotere publieksactiviteit per maand bijzonder in de kijker te stellen, dit is in te vullen te samen met de regionale activiteiten type mijlpaalactiviteiten.
Om het eenvoudig te kunnen invullen wordt volgend werkschema aangehouden. De regio's kunnen dit onderling uitwisselen en in het hoogseizoen zouden uitzonderlijk op een weekend 2 activiteiten kunnen doorgaan.
- 1ste weekend van de maand: gereserveerd voor activiteit in de Hagelandse Heuvelstreek of onderling omwisselbaar
- 2de weekend: gereserveerd voor grote regionale activiteit of als reserve voor de overige regio's
- 3de weekend: gereserveerd voor activiteit in Midden-Brabant of onderling omwisselbaar
- 4de weekend: gereserveerd voor activiteit Velpe-Mene en Zuid-Hageland of onderling omwisselbaar
Bij de extra editie van Natuur & Landschap, die in februari verschijnt, kan dit een eerste maal gebeuren. Als de afdelingen/regio hun activiteitenkalender bezorgen, zorgt het NPOB secretariaat dat de kalender in hun regio met het tijdschrift wordt verspreid. Geïnteresseerde afdelingen kunnen hiervoor een mailtje sturen naar npob@natuurpunt.be.

3. De activiteiten onder 2 worden aangevuld met de typische campagne activiteiten zoals Nacht van de Vleermuis (was overal in NPOB een succes), Dag van de Natuur of binnen NPOB afgesproken campagne activiteiten.

4. Alle activiteiten die de afdelingen tijdig aan NPOB bezorgen worden ook op de website van NPOB opgenomen. Op de maandactiviteiten voor elke regio (dus één grote activiteit per week) wordt gefocust op de homepagina van de site en zoveel mogelijk ook in de maandelijkse nieuwsbrieven.

Hierdoor wordt het mogelijk om in het tijdschrift op de omvangrijke katern met activiteiten te besparen met de positieve budgettaire gevolgen maar komen de afdelingsactiviteiten binnen een regio met de kalender bij alle leden van de afdeling/regio en kan daarenboven op grotere publieksactiviteiten gespreid over heel het werkgebied en in beurtrol met een vooropgesteld stramien gespreid over elke streek.


Jaarprogramma 2012: Natuur in stad en dorp

Het NPOB jaarprogramme natuur in stad en dorp gaat uit van de hefboom van provinciale koestersoorten als hefboom voor natuurbeleid in en tussen kleinstedelijke gebieden Aarschot, Diest en Tienen (NPOB project) en het Vlaams stedelijk gebied Leuven (i.s.m. VHM) met bijzondere aandacht voor valleien van Gete, Demer, Dijle en heuvelrijen.
Met focus op: ruimtelijke concepten ‘groen-blauwe verbindingen’ en ‘groene vingers', invulling naar provinciale koestersoorten, bosuitbreiding, integraal waterbeheer, beheerde natuurgebieden in valleien en randstedelijke gebieden, openbaar groen en bermen, Vormingsmomenten en rekrutering: oprichting themagroepen per zone en werken rond de provinciale- en gemeenteraadsverkiezingen.

Prioriteit 1: concrete actiepunten en activiteiten in kader jaarprogramma natuur in stad en dorp:
- Opvolgen planningsprocessen provincie en Vlaams stedelijk gebied Leuven (eventueel AGNAS Vlaanderen) en reactie op openbare onderzoeken (dec. 2011)
- Opvolgen (integraal?) waterbeheer
- Projecten bosuitbreiding
- Algemene vergadering Heverlee op 25/02/2012 met ‘interne vorming en sensibilisatie
- Opleidingsdagen Tienen, Diest en Aarschot (1 les theorie, 2 excursies)
- Natuurcomplex Getevallei Tienen – Diest: natuur.gebiedencursus 3-4-5.2012
- Afsluitend symposium najaar n.a.v. provincie- en gemeenteraadsverkiezingen

Prioriteit 2: verdere aankoop en beheer van natuurgebieden:
- Verwervingsbeleid overeind houden en meer dan ooit sensibiliseren op alle niveaus van afdeling, team, regionale tot Vlaanderen
- fondsenwervingsgroep naar bedrijven binnen Hageland en Oost Brabant
- Door werking rond natuurgebieden en –projecten vanuit NPOB sterk te ondersteunen (Getevallei , Haacht (voorjaar 2012) en Scherpenheuvel-Zichem (najaar 2012)
- O.a. belangrijke geplande activiteiten van afdelingen hierop focussen (o.a. 3/6/12 Zegbroek te Tremelo en 2/9/12 Molenheide te Aarschot (indien OK van de afdelingen)
- O.a. nieuwe reeks van ‘mijlpaalactiviteiten’ vast te leggen met de afdelingen, best aansluitend met gebieden betrokken in BNBP (Leuven, Aarschot, Diest, Tienen)


Regionale Algemene Vergadering NPOB: 25 februari 2012


Reserveer nu reeds de datum en contacteer binnen je afdeling alle vrijwillige medewerkers natuurbeheer om samen hier naartoe te komen. We verwachten zeker de stemgerechtigde leden die door de afdelingen afgevaardigd zijn.
Op de Algemene Vergadering zullen we de prioriteiten 2012 definitief vaststellen en de werking van NPOB, regionale vereniging voor Natuur en Landschap van het voorbije jaar aan de vergadering voorleggen en een mandaat vragen voor het bestuur en een nieuw werkjaar.
Plaats: KHLeuven, Campus Heverlee, departement lerarenopleiding, ingang Kerspelstraat
Inschrijven is niet noodzakelijk, maar om een zicht te hebben op het aantal mensen, gelieve aan te melden bij npob@natuurpunt.be.
Het uitgebreid programma kan u binnenkort op de website www.natuurpuntoostbrabant.be vinden. In de loop van februari verschijnt de extra editie van Natuur en Landschap.


Lokale Algemene Vergaderingen 2012

Elk lid woonachtig in de desbetreffende afdeling is hierop uitgenodigd, heeft stemrecht en kan zich kandidaat stellen als bestuurslid en krijgt ook de kans om vragen te stellen. Op die vergadering wordt de werking van het voorbije jaar geëvalueerd, wordt het programma voor het komende jaar gepresenteerd en wordt ook het bestuur verkozen en krijgen de bestuursleden dus hun mandaat. Overzicht Lokale Algemene Vergaderingen in Oost-Brabant: klik hier
Afdelingen die hun LAV nog niet hebben doorgeven, kunnen een mailtje sturen naar npob@natuurpunt.be.


Soundtrack van de Demerbroeken: voorstelling zaterdag 10 december 2011

In 2011 zijn singer-songwriter Lennaert Maes en multi-instrumentalist Andries Boone op zoek gegaan naar de roots van onze streek en naar de schoonheid van de Demerbroeken. Ze zingen over prachtige volksfiguren als Wannes Raps en Pastoor Munte, over de stroming van de Demer, over de liefde van oever tot oever, over het machtige landschap dat ons omringt en over hoe vroeger en nu in elkaar verweven zijn. De gasten op de plaat mogen er zijn. Zo was Jan De Wilde al snel te vinden voor het project. Jan vertolkt op de cd niet alleen de dolende sterveling die verleidt wordt door de jonge Joke Delcour in de single “Kom naar de rivier”.
Op zaterdag 10 december vanaf 20 tot 23 uur wordt de soundtrack voorgesteld in Cultureel Centrum ‘Den Egger’ in Scherpenheuvel, August Nihoulstraat 74, tel 013 46 06 50 info@denegger.be
Kaarten kosten 14 euro (12 euro met korting, 10 euro voor abonnementen), best op voorhand reserveren.
Om het hele project wat meer in detail te bekijken kan je terecht op de website www.demerbroeken.com.
Meer info / contact / boekingen: smetsjochen@gmail.com of 0498 75 82 96


Kunst voor Natuur georganiseerd door NP Lubbeek was een groot succes

Méér dan 200 mensen met een hart voor natuur en voor kunst vereerden onze tentoonstelling met een bezoek.
Het werd een gezellige ontmoeting tussen de prachtige natuurschilderijen van Gerda Van Hoovels. De hapjes en tapjes vielen ook best in de smaak en brachten kunstenares, natuurliefhebbers en bezoekers dichter bij elkaar. Dit resulteerde in een vlotte verkoop; alles ten voordele van de Lubbeekse natuur en dus ook de Lubbeekse medemens, die, dank zij onze Natuurpunt-vrijwilligers, in ere wordt gehouden zodat latere generaties er ook nog lang zullen kunnen van genieten.
Dat het idee van Gerda Van Hoovels, bijgestaan door haar familie, bijzonder bijval kende, getuigen ook de tien nieuwe Natuurpuntleden van dat weekend. Een prachtig schilderij van een levensechte Havik werd verloot onder de nieuwkomers.
Uiteindelijk leverde deze fantastische duw in de rug voor de Lubbeekse natuurbescherming een bedrag op van € 1.700 van de verkoop van de schilderijen en € 244 van het hapje en tapje.
Foto's: klik hier


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'