Nieuwsbrief NPOB: editie 8 november 2011

UITNODIGING VERENIGINGSRAAD 18 NOVEMBER

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

GeefomNatuur

Verenigingsraad Natuurpunt Oost-Brabant: 18 november 2011 in Kortenberg

Alle afdelingen en beheerteams zijn uitgenodigd en worden met een delegatie verwacht op onze Verenigingsraad op vrijdagavond 18 november in de Oude Abdij in Kortenberg, waar we de gast zijn van de bloeiende NP afdeling Kortenberg.
In het eerste deel stellen we het regionaal programma 2012 voor.
Het tweede deel van de verenigingsraad is opgesplitst in twee workshops. 
Workshop 1 is rond reservaten, reservatenteams en beheerde gebieden. We willen vanuit NPOB meer dan ooit zwaar inzetten op de aankoop en het beheer van natuurgebieden als meest duurzame manier voor versterking van biodiversiteit en het nodige weerwerk bieden. We willen ook bekijken hoe we ons verhaal goed kunnen naar buiten brengen en hoe we al onze beheerteams en afdelingen kunnen mobiliseren en ondersteunen om krachtig de rol van de beheerde natuurgebieden uit te dragen.
Workshop 2 gaat over: afdelingswerking en -versterking rond het jaarprogramma, beeldvorming en bewegingswerking.
Van iedere afdeling, van elk reservatenteam en van iedere natuurstudiewerkgroep wordt een delegatie verwacht op de NPOB-verenigingsraad. Spreek af binnen je afdeling en regio om te komen. Graag een seintje aan npob@natuurpunt.be om enig idee te hebben, maar inschrijven is niet noodzakelijk.
Locatie: Oude Abdij in Kortenberg, Abdijdreef 22.
Ontvangst: 19u30
Aanvang: 20u00


Dag van de Natuur: 10 00 handen voor meer natuur

Op zaterdag 19 en zondag 20 november 2011 is het weer zover. Op de Dag van de Natuur nodigen we binnen Oost- en Midden Brabant op 9 plaatsen verspreid over heel het werkingsgebied het brede publiek uit om een handje te komen helpen in een van onze natuurgebieden als kamers voor biodiversiteit. Niet alleen de NP-leden maar ook jeugdbewegingen en andere socio-culturele organisaties worden uitgenodigd om een dag(deel) mee te komen helpen. Iedereen kan hieraan deelnemen. Vergeet niet laarzen en werkhandschoenen mee te brengen!

2011 is het Europees jaar van de Vrijwilliger. Daarom pakken we dit jaar voor de Dag van de Natuur uit met de slogan '10.000 handen voor meer Natuur'. Iedereen kan immers meehelpen aan meer natuur in je buurt.

Overzicht Activiteiten dag van de Natuur in Oost-Brabant: klik hier


Natuur & Landschap 2011/4: Fondsenwerving GeefomNatuur

Volgende week valt N&L nr 4 in de bus bij 10 000 gezinnen in Oost- en Midden-Brabant. Traditiegetrouw in dit 4° nummer ook het fondsenwervingsnummer voor de aankoop van natuurgebieden. Nu blikken we ook terug op 40 jaar NPOB en kijken naar 2021 als NPOB 50 jaar zal bestaan met de uitdaging om tot robuuste natuur te komen. Dit fondsenwervingsnummer is ook bijzonder omdat door gebrek aan middelen en (rest)financiering verschillende kansen voor realisatie van duurzame natuur dreigen verloren te gaan. Om dat te voorkomen rekenen we massaal op de ondersteuning vanuit de streek om te komen tot meer natuur voor iedereen.

N&L in Actie
In 2021: 50 jaar Natuurpunt Oost-Brabant en bezoek mijlpalen robuuste natuur?
Meer lezen

GeefomNatuur 2011
Meer natuur is meer ruimte voor water
Meer lezen

GeefomNatuur 2011
Fondsenwerving Natuurpunt Oost-Brabant 2011
Kansen voor beheerde natuurgebieden dreigen mis te lopen bij gebrek aan restfinanciering
Meer lezen

Dag van de Natuur in Oost-Brabant
Zaterdag 19 en zondag 20 november 2011
Meer lezen


Kunst voor Natuur in Lubbeek

Tentoonstelling van meer dan 50 olieverfschilderijen van Gerda Van Hoovels met als hoofdthema de natuur.
De opbrengst gaat naar het reservatenfonds “Spicht” en "Koebos" van Natuurpunt Lubbeek.
Ingang gratis. Een hapje en een tapje zijn voorzien aan democratische prijzen.
Bezoekers, die zich inschrijven als nieuw Natuurpuntlid, maken kans op een mooie prijs, waaronder een kunstwerk.
Zaterdag 19 november 2011: 14u00-20u00
Zondag 20 november 2011: 14u00-20u00
Zaal Santro te Binkom (tegenover de kerk van Binkom)
Info: Marc Artois, 0478 50 08 30 of natuurpunt-lubbeek@skynet.be


Regionale Algemene Vergadering NPOB: 25 februari 2012


Reserveer nu reeds de datum van de Regionale Algemene Vergadering. Locatie nog onder voorbehoud, maar waarschijnlijk terug KHLeuven campus Lerarenopleiding te Heverlee.


Lokale Algemene Vergaderingen 2012

Elk lid woonachtig in de desbetreffende afdeling is hierop uitgenodigd, heeft stemrecht en kan zich kandidaat stellen als bestuurslid en krijgt ook de kans om vragen te stellen. Op die vergadering wordt de werking van het voorbije jaar geëvalueerd, wordt het programma voor het komende jaar gepresenteerd en wordt ook het bestuur verkozen en krijgen de bestuursleden dus hun mandaat. Overzicht Lokale Algemene Vergaderingen in Oost-Brabant: klik hier
Afdelingen die hun LAV nog niet hebben doorgeven, kunnen een mailtje sturen naar npob@natuurpunt.be.


Natuurpunt Oost-Brabant zit op facebook!

Natuurpunt Oost-Brabant heeft een eigen Pagina op Facebook. Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten en ander natuur.nieuws, surf naar de pagina en klik op 'Vind ik leuk': www.facebook.com/natuurpuntoostbrabant

Daarnaast bestaat er ook een Facebook-groep waar je lid van kan worden: www.facebook.com/groups/73323601336/

Afdelingen mogen hier zelf ook grote activiteiten of interessante natuur.artikels posten.


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'