nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB

editie 7 februari 2011

Uitnodiging lustrum 40 jaar NPOB

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

Download ook de pdf-versie van de uitnodiging: klik hier


Natuur & Landschap 2011 lustrumeditie: situering Academische zitting 26 februari en geschiedenis vereniging

Uitnodiging en situering
Academische zitting 26 februari 2011
Feest vieren is dankbaar achteruitkijken naar de weg die afgelegd is, maar meer nog vooruitkijken naar de toekomstige uitdagingen. We willen energie en visie ontwikkelen om ook de volgende decaden aan de spits te staan van het maatschappelijk debat rond natuur en landschap, biodiversiteit en ecosysteemdiensten, ruimtelijke kwaliteit en belevingseconomie. Dat is het onderwerp van de academische zitting van 26 februari. Aan een reeks eminente sprekers van buiten de jubilerende vereniging is gevraagd om vanuit hun analyse naar de uitdagingen voor de toekomst te kijken.
meer lezen

40 jaar Natuurpunt Oost-Brabant
Geschiedenis van een vereniging en van het landschap

Veertig jaar opkomen voor natuur en landschap is niet niks. Met fierheid kijken we terug op onze verwezenlijkingen. In de loop van de jaren is de rol van de Regionale veranderd, nieuwe uitdagingen dienen zich aan. Wie de toekomst wil voorbereiden, moet zijn verleden kennen. Hier dan het verhaal van veertig jaar inzet.
meer lezen

Deze extra-editie zal in de loop van volgende week bij 10 000 gezinnen-leden in Oost Brabant in de bus vallen.


De jarige vereniging nodigt uit: Lustrumwandelingen langs mijlpalen uit 40 jaar landschapsgeschiedenis

Uit de grote enquête in het kader van het Europese Leader+ project van het Hageland, bleek dat het merendeel van de respondenten vonden dat natuur en landschap de meest kenmerkende kwaliteit uitmaakt van hun leefomgeving. Dat is het bewijs dat mensen natuur belangrijk vinden. Ons werk is de afgelopen veertig jaar niet voor niets geweest. Deze lustrumwandelingen laten je op een unieke wijze kennismaken met 40 jaar geschiedenis van de vereniging en met 40 jaar landschapsgeschiedenis. Deze regionale activiteiten hebben net iets meer, iets anders dan de overige activiteiten......

 • Zondag 1 mei 2011: Koebos in Pellenberg en Lovenjoel.
 • Zaterdag 7 mei 2011: Snoekengracht en Velpevallei te Boutersem.
 • Zondag 15 mei 2011: Getevallei en de omgeving Doysbroek te Linter.
 • Donderdag 2 juni 2011: Landschapswandeling in de Demerbroeken te Scherpenheuvel-Zichem.
 • Zondag 5 juni 2011: Walk for Nature 2011 Silsombos te Erps-Kwerps (Kortenberg).
 • Zondag 12 juni 2011: Orchideeënwandeling Vorsdonkbos-Turfputten te Gelrode (Aarschot).
 • Zondag 19 juni 2011: Orchideeënkijken in Rosdel en de Hoegaardse valleien te Hoegaarden.
 • Zondag 4 september 2011: Koeheidedag te Bertem.
 • Zondag 9 oktober 2011: Aronst Hoek en Getevallei te Geetbets.

meer lezen


Uitnodiging Algemene Vergadering Natuurpunt Oost Brabant: zaterdag 26 februari 2011

Na de lustrumviering met academische zitting is er de jaarlijkse Algemene Vergadering van Natuurpunt Oost-Brabant. Alle leden van Natuurpunt in Oost-Brabant zijn hierop uitgenodigd. We verwachten zeker de stemgerechtigde leden die door de afdelingen afgevaardigd zijn.

Op de ledenvergadering zullen we de prioriteiten 2011 definitief vaststellen en de werking van NPOB, regionale vereniging voor Natuur en Landschap van het voorbije jaar aan de vergadering voorleggen en een mandaat vragen voor het bestuur en een nieuw werkjaar.

KHLeuven, Campus Heverlee, departement lerarenopleiding, ingang Kerspelstraat vanaf 18u15

Aanmelden: npob@natuurpunt.be


Cursussen

In dit lustrumjaar en tevens Jaar van de vrijwilliger zet Natuurpunt Oost-Brabant in op drie cursussen om nieuwe mensen opstapkansen te geven om mee te werken in het afdelings- en streekweefsel.

 • De cursus 'natuur in je streek' te Boortmeerbeek, Haacht en Kampenhout. De cursus is reeds gestart op maandag 7 februari en omvat 10 theoretische lessen en 8 lesexcursies. Deze natuur.cursus geeft je een totaalbeeld van Natuurpunt, wat haar doelstellingen zijn en op welke manier ze die wil halen. We leggen fauna en flora in eigen regio onder de loep, nemen je mee op sleeptouw en laten je proeven van enkele natuurbelevingen van de hoogste plank: een ringdemonstratie, een planteninventarisatie, meedenken aan een natuurontwikkelingsproject, natuurbeheer,… Voor meer inlichtingen: klik hier.
 • De cursus Natuur om ons heen, koesterburen en leefgebieden in hartje Hageland. Een organisatie van Natuurpunt Oost-Brabant met medewerking van het gemeentebestuur Tielt-Winge en met de steun van de provincie Vlaams-Brabant. Bedoeling is om tijdens 4 theoretische lessen en 6 excursies meer inzicht te krijgen in het Hagelandse landschap en de typische biodiversiteit die er een gevolg van is. Tijdens deze cursus wordt dieper ingegaan op de provinciale campagne rond de ‘koesterburen’ en worden de leefgebieden van deze soorten in Midden-Hageland bezocht. De cursus start op 15 maart in de oude jongensschool van Tielt-Winge. Theoretische lessen en excursies gaan door op dinsdagavonden tussen 15 maart en 31 mei. Voor meer inlichtingen: npob@natuurpunt.be of 016 25 25 19
 • De cursus.Natuur.gebiedengids 2011 Velpe-Mene te Boutersem. Deze cursus start op donderdagavond 3 maart en omvat 5 theoretische lessen en 7 praktijklessen. We willen met deze cursus gidsen voor de beheerde NP-gebieden vormen die het verhaal kunnen vertellen rond werking, verwerving, beheer, typische kenmerken van het gebied en het omliggend landschap: een wervend verhaal over waar Natuurpunt mee bezig is en het Natuurpuntmodel; Voor meer inlichtingen: http://www.velpe-mene.be/cursus-natuurgebiedengids2011.htm


Een toekomst voor De Vijvers

De knoop is doorgehakt
Natuurpunt heeft de beslissing van de nv De Vijvers en Golazo om af te zien van het Energypark op de locatie De Vijvers te Averbode via de pers vernomen.

Natuurpunt is uiterst tevreden dat de huidige eigenaar van het domein beseft dat deze locatie  niet geschikt is voor dit project op de beoogde grote schaal en intensiteit.

meer lezen: www.natuurpuntoostbrabant.be


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'