nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB

editie 20 december 2010

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

www.geefomnatuur.be

GeefomNatuur

Prettige feestdagen!

De Raad van Bestuur en het secretariaatteam van Natuurpunt Oost-Brabant wensen jou, jouw gezin en afdeling prettige feestdagen! In 2011 start het lustrumjaar 40 jaar NPOB, regionale vereniging voor Natuur en Landschap.  Wij hopen dan ook samen te kunnen werken aan Natuur, Biodiversiteit, Landschap en Erfgoed voor en met iedereen als kans voor een streek. Deze wensen gaan in het bijzonder aan alle vrijwilligers en hun familie die in de verschillende gemeenten en projecten dag in dag uit in de weer zijn om vanuit betrokkenheid dit waar te maken. We hopen dat ze bemoediging vinden in de samenwerking en in de resultaten die geboekt worden. We wensen hen ook toe dat ze persoonlijk ook een stuk levensvervulling, ontplooiing en dagelijks plezier in dit engagement vinden en plezier en genot in de natuur om zich heen. We wensen dat engagement in natuurpunt kleur geeft aan je leven en kleur geeft aan het landschap.

Het secretariaatteam: Luc Vervoort en Christine Daenen

De Raad van Bestuur: Hugo Abts, Jan Van den Bergh, Frans Dhaenens, Bernard Lemaitre, Eric Malfait, Ewoud L'Amiral, Filip Meyermans, Geert Sterckx, Katty Wouters, Maarten Vandervelpen, Marc Op de Weerdt en Margriet Vos


Symposium Start Lustrumjaar 40 jaar NPOB: zaterdagnamiddag 26 februari 2011

NPOB, regionale vereniging voor Natuur en Landschap vzw bestaat volgend jaar 40 jaar. De viering van dit lustrumjaar willen we inzetten op 26 februari 2011. Iedereen die nu en vroeger ooit meegewerkt heeft maar ook iedereen die de jarige vereniging wil komen feliciteren mag niet ontbreken. Op die dag willen we terugkijken op de afgelegde weg, de balans maken waar we nu staan, maar vooral ook vooruit kijken naar de toekomst en waar we naartoe willen. We hebben in de voorbije 40 jaar heel veel bereikt en dikwijls vanuit Oost-Brabant een pionier geweest. Maar er is nog veel werk als we willen dat biodiversiteit, natuur en landschap echt versterkt worden zowel regionaal als internationaal.

De viering en academische feestzitting willen we dan ook in het kader zetten van deze terugblik maar nog meer van de uitdagingen naar de toekomst die voor ons liggen. Waar naartoe met het natuurbehoud en de biodiversiteit en ons bewegingsmodel? Hoe sensibiliseren en betrekken we verder vrijwilligers rond natuur en landschap in de streek? Hoe kunnen we nieuwe generaties (blijven) boeien voor ons werk? Welke zijn de uitdagingen voor vrijwilligers en afdelingen? Waar is onze plaats binnen het veld van regionale maatschappelijke actoren? Hoe zwaar kan onze vereniging wegen op de besluitvorming?

We rekenen op een aantal eminente sprekers die de academische feestzitting een bijzondere dimensie zullen geven. Daarna volgt een ‘lustrumreceptie’ ter ere van de jarige vereniging en voor iedereen (ook jij) die dit allemaal mee heeft gerealiseerd!

De lustrumviering met academische zitting zullen doorgaan in de KHLeuven, Campus Heverlee, departement lerarenopleiding, ingang Kerspelstraat.

Schrijf 26 februari 2011 dus onmiddellijk in jouw agenda! Breng de mensen van je afdeling, je reservatenteam, je milieuraad en je omgeving mee.

Je zult hiervan nog horen: zorg dat je er met je afdeling en je team bij bent. Het is jouw feest.


GeefomNatuur 2010

De GeefomNatuur-campagne 2010 zet de eindsprint in. Aanvankelijk hadden we € 200 000 en 100 ha bijkomende natuur vooropgesteld. Bij de tussentijdse evaluatie op 1 oktober 2010 verhoogden we dit tot € 250 000 en 125 ha extra natuur. We danken vele donateurs die onmiddellijk na het verschijnen van het tijdschrift een van de focusprojecten of een van de projecten in hun buurt sponsorden. Vele afdelingen hebben zich ook ontpopt tot GeefomNatuur-afdelingen. Belangrijk is dat we samen de verschillende projecten afdelingsoverschrijdend dragen en mogelijk maken. Dat is nu één van de eigenschappen geweest binnen NPOB, regionale vereniging Natuur en Landschap dat we reeds vanaf 1984 met het Hagelandfonds op een regionale schaal de projecten ondersteunen. Vele projecten met grote aankopen de laatste jaren en die de draagkracht van een individueel team of een individuele afdeling overtreffen hebben je steun nodig.  Voor het einde van het jaar kunnen we een eindsprint plaatsen. Je kan nu nog een gift doen om voor dit jaar in aanmerking te komen voor een attest voor fiscale aftrekbaarheid voor 2010. Je dient je dan wel te haasten en te zorgen dat de gift bij Natuurbeheer aankomt voor het einde van het jaar. 

Doe vandaag nog een gift voor één van de projecten door storting op rekeningnummer 293-0212075-88 van Natuurpunt vzw te Mechelen. Vul ook campagneformulier in: http://www.geefomnatuur.be/iksponsor.htm

Hoe meer je sponsort, hoe meer natuurgebied extra kan gerealiseerd worden in je streek en buurt. Kies voor één van de focusprojecten of het project van je voorkeur op: www.geefomnatuur.be

In de loop van het lustrumjaar zullen alle donateurs op een reeks realisaties uitgenodigd worden om ter plekke vast te stellen hoe door concrete giften duurzaam biodiversiteit kon gerealiseerd worden


Uitnodiging Algemene Vergadering Natuurpunt Oost Brabant: zaterdag 26 februari 2011

Na de lustrumviering met academische zitting is er de jaarlijkse Algemene Vergadering van Natuurpunt Oost-Brabant. Alle leden van Natuurpunt in Oost-Brabant zijn hierop uitgenodigd. We verwachten zeker de stemgerechtigde leden die door de afdelingen afgevaardigd zijn. Er zijn broodjes voorzien voor de ingeschrevenen die aan beide activiteiten deelnemen.

Op de ledenvergadering zullen we de prioriteiten 2011 definitief vaststellen en de werking van NPOB, regionale vereniging voor Natuur en Landschap van het voorbije jaar aan de vergadering voorleggen en een mandaat vragen voor het bestuur en een nieuw werkjaar.

KHLeuven, Campus Heverlee, departement lerarenopleiding, ingang Kerspelstraat vanaf 18u15


Lokale Algemene Vergaderingen

De jaarlijkse lokale algemene vergaderingen zijn voor de afdelingen en voor de leden van Natuurpunt van bijzonder belang. Op die vergadering wordt de werking van het voorbije jaar geëvalueerd en worden de krachtlijnen voor de werking van het komende jaar goedgekeurd. Heel de verenigingswerking komt aan bod: de algemene zaken, de belangrijke activiteiten voor 2011, de reservatenwerking, natuurstudie en -educatie… Op die afdelingsvergadering wordt ook het bestuur verkozen, en krijgen de bestuursleden dus hun mandaat. Elk lid behorend tot een afdeling is uitgenodigd, kan vragen stellen en zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. 

Afdelingen die hun datum nog niet aan het NPOB secretariaat doorgegeven hebben, geven een seintje aan christine.daenen@natuurpunt.be

Voor een overzicht van de LAV's in Oost-Brabant: klik hier of ga naar de website van je afdeling.


'Je hebt meer buren dan je denkt': uitnodiging koestercarrousel 17 januari 2011

Uitnodiging koestercarrousel

De provincie Vlaams-Brabant nodigt je maandag 17 januari 2011 uit op de koestercarrousel, het symposium over biodiversiteit en koesterburen. De koestercarrousel is een dag om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren.
Heb je een vraag? Weet je niet goed hoe je aan een project moet beginnen? Of wil je net jullie succesverhaal vertellen? Kom dan naar de koestercarrousel. Want die dag is er tijd en ruimte om jouw zeg te doen. Breng dus zeker al je verhalen, vragen en ervaringen mee. Het volledige programma net als het online inschrijvingsformulier vind je op www.koesterburen.be. Inschrijven kan nog tot 11 januari.


Vacature voor vrijwillige medewerkers: 3 basiscursussen voor de vorming en opstap van nieuwe vrijwillige medewerkers in de natuurpunt teams.

2011 is het 40 jarig lustrumjaar van NPOB maar tevens het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger. Binnen NPOB werd regionaal ingezet op 3 cursussen om nieuwe mensen opstapkansen te geven aan mee te werken in het afdelings- en streeknatuurpunt weefsel.

Het gaat om:

  • De cursus 'natuur in je streek' te Boortmeerbeek, Haacht en Kampenhout. Deze cursus start op maandag 7 februari en omvat 10 theoretische lessen en 8 lesexcursie. Deze natuur.cursus geeft je een totaalbeeld van Natuurpunt, wat haar doelstellingen zijn en op welke manier ze die wil halen.  We toetsen fauna en flora in eigen regio aan en nemen je mee op sleeptouw en laten je proeven van enkele natuurbelevingen van de hoogste plank: een ringdemonstratie,  een planteninventarisatie,  meedenken aan een natuurontwikkelingsproject, natuurbeheer, … Voor meer inlichtingen: klik hier.
  • De cursus natuur om ons heen, koesterburen en leefgebieden in hartje hageland te Tielt-Winge. Deze cursus start op 15 maart en omvat 4 theoretische lessen en 6 lesexcursies.
  • De cursus.Natuur.gebiedengids 2011 Velpe-Mene te Boutersem. Deze cursus start op donderdagavond 3 maart en omvat 5 theoretische lessen en 7 praktijklessen. We willen met deze cursus gidsen voor de beheerde NP-gebieden vormen die het verhaal kunnen vertellen rond werking, verwerving, beheer, typische kenmerken van het gebied en het omliggend landschap: een wervend verhaal over waar Natuurpunt mee bezig is en het Natuurpuntmodel; Voor meer inlichtingen: http://www.velpe-mene.be/cursus-natuurgebiedengids2011.htm


Vrijdag 17 december: De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur - regio Haspengouw-Voeren - natuur- en landbouwgebieden 'Vallei van de Gete, Melsterbeek en Graasbeek van Budingen tot Halen'.

Dit GRUP bevat een deel van de Getevallei met o.m. Aronsthoek waar Natuurpunt de laatste 10 jaar meer dan 220 ha unieke natuur kon verwerven. Aronsthoek is trouwens één van de focusprojecten in het kader van onze campagne www.geefomnatuur.be.  In het huidig voorlopig vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan is een 400 ha grootschalige natuurgebieden, natuurverwevingsgebieden en bebouwingsvrij agrarisch gebied vastgesteld. Bij de laatste overstromingen is trouwens weer eens duidelijk geworden dat er ruimte moet gegeven worden aan onze rivieren. De Getevallei is zo een vallei waar de combinatie van ontwikkeling van nieuwe en grootschalige natuur met dynamiek voor de vallei en de rivier kansen en meerwaarden geeft. Dank zij de realisaties rond Aronsthoek kon deze GRUP totstandkomen. Nu het uitvoeringsplan voorlopig vastgesteld is zal het de procedure van het openbaar onderzoek doorlopen. Tijdens het lustrumjaar van 40 jaar NPOB, regionale vereniging voor Natuur en Landschap zullen we het publiek op een feestelijke manier laten kennismaken met deze bijzondere natuur.
De voorlopige vaststelling van dit GRUP is een goede afsluiting van het Biodiversiteitsjaar 2010 in onze regio en een goed begin van ons lustrumjaar. Je kan het gebied Aronsthoek ook een ruggesteuntje geven in het kader van www.geefomnatuur.be, zie: http://www.geefomnatuur.be/9414-aronsthoek.htm. Als je een gift doet vul je in via http://www.geefomnatuur.be/iksponsor.htm
De volgende stap is nu de rest van de Getevallei. Daar zullen we eveneens samen aan werken vanuit onze streek, met heel NPOB ingebed in de brede NP werking.


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'