nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB

editie 13 oktober 2010

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

GeefomNatuur
10.10.10 in TIENEN
Internationaal jaar van de biodiversiteit
Succesvolle Balans campagne
GeefomNatuur

Nu het Internationaal jaar van de biodiversiteit naar zijn hoogtepunt loopt met de conferentie van Nagoya die op 17 oktober begint en ook onze campagne GeefomNatuur van Natuurpunt Oost-Brabant tot in elke afdeling en elk reservatenteam loopt, is het tijd voor een evaluatie. Symbolisch hielden we deze tussentijdse evaluatie op 10 oktober 2010 in de erfgoedsite van het Toreke in Tienen.

GeefomNatuur

Het was op 10.10.10 weer een grote dag voor NPOB in Tienen. Het zaaltje op de erfgoedsite was veel te klein. We hadden gevraagd om getuigenissen van teams en mensen die een jaar lang campagne gedaan hadden en ook enkele Burgemeesters. Burgemeester Jos Ceyssens (CD&V), huisarts en burgemeester van Zoutleeuw heeft een pleidooi gedaan zoals we nog nooit gehoord hebben: hoe hij het Vinne en de natuurontwikkeling beleeft, hoe hij achter het project de Bolwerk en het NP-model staat en hieraan actief mee werkt met Marc Op de Weerdt. Hoe hij droomt van een nationaal park of één groot natuurgebied van Tienen tot Geetbets. Hij verwees naar Linter waar we op 14 november onze chartercampagne voorstellen.
Pieter Abts, die het panel modereerde, repliceerde op de uiteenzetting van Jos Ceyssens: Hoe hartverwarmend, dit is nog gedurfder dan dat wij droomden. En hoe enthousiast voorgesteld. We zouden je moeten kunnen inhuren als onze woordvoerder want je spreekt uit ons hart...
Sarah De Schamphelaere deed een getuigenis van de jongerenconferentie die ze in Augustus in Nagoya bijwoonde. Dus je ziet we proberen: lokaal, regionaal, Vlaams en Europees en mondiaal te verbinden en wat we van overheden verwachten maar nemen tezelfdertijd engagement met de campagne GeefomNatuur. € 163 000 is niet niets maar we zullen ipv de € 200 000 de € 250 000 halen.
Mark Op de Weerdt (Project Aronsthoek en Getevallei), Roel Baets (NP Bekkevoort), Frans Dhaenens (NP Boortmeerbeek) konden toelichten hoe de natuurpunt werking het verschil maakte voor biodiversiteit op het veld. Luc Vervoort toonde deze wijze van de bijdrage aan biodiversiteit aan de hand van cijfers die ook in de volgende editie van Natuur & Landschap opgenomen worden. Tom Meulemans gaf een toelichting op de wijze waarop dit in de biodiversiteitsraad in Boortmeerbeek, zoals er ook één bestaat in Bierbeek, aangepakt wordt.
Daarna volgde de prijsuitreiking van de fotowedstrijd GeefomNatuur, biodiversiteit in veelvoud. De hoofdprijs gaat naar Stijn Leys aangezien hij zowel in beide categorieën van de jury heel hoog scoorde (foto 133: spin en hommel) als bij het publiek (foto 25: blauwtje in tegenlicht). De tweede hoofdprijs gaat naar Willy Vandersteegen die ook heel goed scoorde bij jury en publiek met zijn foto's van het mannelijk (foto 23) en vrouwelijk blauwborstje (foto 24).


Winnaars fotowedstrijd GeefomNatuur

Stijn Leys

De hoofdprijs is gegaan naar Stijn Leys aangezien hij zowel bij de jury in beide categorieën heel hoog scoorde als bij het publiek. De foto links met de spin en de hommel is getrokken op de Voortberg in Testelt en was ook de beste foto volgens de jury in categorie natuurgebieden. De foto rechts met het blauwtje in tegenlicht is gemaakt in het Vierkensbroek in Testelt.

Stijn Leys

Willy Vandersteegen

De tweede hoofdprijs is gegaan naar Willy Vandersteegen aangezien zijn beide foto's van blauwborstjes heel hoog scoorden bij jury en publiek. De foto links met het vrouwelijk blauwborstje was ook de beste foto volgens de jury in categorie natuur en landschap. De foto rechts is een mannelijk blauwborstje. Beide foto's zijn gemaakt in de buurt van Het Vinne in Zoutleeuw.

Willy Vandersteegen

Rik Wouters

Winnaar prijs voorzitter in categorie Natuurgebieden: foto 10, getrokken door Rik Wouter: De Kruisheide te Keerbergen.

Heidi Gilis

Winnaar prijs voorzitter in categorie natuur en landschap: foto 55, getrokken door Heidi Gilis: de keizersmantel, in het Walenbos in Houwaart.

André Verboven

Winnaar publieksprijs categorie natuurgebieden: foto 32 getrokken door André Verboven: “(g)een vluggertje ’s morgens vroeg” – parende slakken gefotografeerd bij het eerste daglicht aan de rand van het Kastanjebos

Jeroen Van Aken

Winnaar publieksprijs categorie natuur en landschap: foto 159 getrokken door Jeroen Van Aken: Deze foto werd genomen in Tienen. Op de achtergrond ziet u de gebouwen van Citrique Belge. Deze foto toont hoe mens en natuur samenleven.

Niels Derveaux

In categorie jeugd heeft de dertienjarige Niels Derveaux gewonnen.


Campagne GeefomNatuur haalt per 1 oktober 2010 € 163 000

Natuur.dag

€ 250 000 in bereik: de realisatie van kansen voor nieuwe natuurgebieden hangt ervan af.

In N&L nr 2 werd een eerste tussentijdse balans opgemaakt van de campagne GeefomNatuur van de lancering in november 2009 tot eind mei 2010. Nu maken we de balans op per 1 oktober 2010.

Succes: tot 1 oktober werd op minder dan 1 jaar € 163 000 gehaald met 560 individuele giften, 16 GeefomNatuur-afdelingen en 15 bedrijven.

Begin oktober werd de kaap van € 163 000 gehaald. Dit zowel met vele individuele giften, giften van sponsors zoals Carmi, acties van afdelingen zoals de afdelingsspaghetti’s of de inkom bij de Walk for Nature, maar ook dank zij vele afdelingen die als GeefomNatuur-afdeling de actie ondersteunden

  • 16 GeefomNatuur-afdelingen
    Per 1 oktober waren er 16 GeefomNatuur-afdelingen: Herent ( € 5000), Velpe-Mene en kern Bierbeek (€ 6000), Gete-Velpe-Kern Geetbets (€ 2950), Gete-Velpe Kern Kortenaken ( € 2000), Lubbeek (€ 2000), Kortenberg (€ 2000), Linter (€ 2000), Rotselaar € 1250), Aarschot (€ 2327), Landen (€ 1000), Boortmeerbeek (€ 500) en Leuven (€ 15000). Haacht ( € 5000 ), Holsbeek ( € 2000), Diest ( € 1062).
  • 560 individuele giften en giften van bedrijven
    560 individuele giften: Opvallend bij de giften is ook dat zeer vele jongeren en m.n studerenden en pas afgestudeerden een inspanning deden.Ook zeer maandelijkse giften voor specifieke projecten zijn in opmars. Fantastisch en zeer gewaardeerd. 15 firma’s of bedrijven ondersteunden de GeefomNatuur- campagne

Nog 4 maanden te gaan: de € 250 000 is binnen bereik.

In de periode 2008-2009 kon 300 ha bijkomend natuurgebied in Midden en Oost Brabant gerealiseerd worden. De aankoop van natuurgebieden hangt af van uw bijdrage aan de campagne GeefomNatuur.

Doe een geefomnatuurbijdrage op rekening 293-0212075-88 van Natuurpunt Mechelen met vermelding projectnummer en GeefomNatuur. Zie GeefomNatuur.

In de periode 2008-2010 kon in Midden- en Oost-Brabant bijkomend 300 ha natuurgebied verworven worden. Hierdoor komt het areaal natuurgebied beheerd door Natuurpunt Beheer in Vlaams-Brabant op niet minder dan 3150 ha. Binnen Natuurpunt Oost-Brabant zijn er circa 90 projecten, die gedragen worden door afdelingen en teams vrijwillig natuurbeheer. Ondanks de subsidiëring door het Vlaams gewest en de provincie Vlaams-Brabant valt er bij elke aankoop een restbedrag te financieren van 50 à 10%, afhankelijk van de ligging en de prijs. Dit betekent dat de afdelingen en teams bij elke aankoop een omvangrijke bijdrage dienen in te brengen om de aankoop te kunnen realiseren. Zeker bij aankopen van verschillende hectaren betekent dat een zeer aanzienlijke inspanning. Nochtans zijn juist grote aaneengesloten gebieden nodig om tot duurzame natuur te komen.


Balans biodiversiteit beheerde natuurgebieden

Beschermde Data

De balans voor de biodiversiteit van de beheerde natuurgebieden in Oost- en Midden-Brabant is zonder weerga. Wie met de gebieden de laatste jaren kennis gemaakt heeft tijdens de activiteiten of tijdens evenementen zoals de walk for nature zal het kunnen beamen. Indrukwekkende landschappen, indrukkende realisaties. Maar kijk ook in je eigen gemeente en zie wat voor natuur en biodiversiteit kon versterkt worden. Het is onvoorstelbaar wat we zouden missen aan biodiversiteit en landschap zonder de door Natuurpunt Beheerde gebieden. Denk maar aan prachtig bloeiende soorten- en orchideeënrijke hooilanden zoals Torfbroek, Silsombos, Vorsdonk, Achter Schoonhoven, Hagelandse vallei, Snoekengracht. Aan de kalkgraslanden met bokkenorchis, bijenorchis, bleek bosvogeltje in Rosdel en de Hoegaardse valleien op gronden waar vroeger akkers waren. Nu zijn het natuurgebieden vol leven en biodiversiteit. Er zijn de bossen mét dood hout, mét voorjaarsbloeiers en mét brede bosranden zoals Silsombos, Meldertbos en Kastanjebos. Er zijn de moerasboscomplexen van Aronsthoek en de Hagelandse vallei die we spontaan tot ontwikkeling laten komen. Er is ruigere natuur met moerassen, rietlanden en waterpartijen die het leefgebied vormen voor water- en rietvogels en tezelfdertijd een belangrijke rol spelen voor de waterhuishouding zoals de Demerbroeken in de Demervallei, Aronsthoek in de Getevallei en het Paddepoelcomplex in de Velpevallei. Er zijn de akkers met Graan voor gorzen die zeer effectief zijn en een voorbeeldfunctie hebben, en in de winter een belangrijk deel van de populatie van geel- en grauwe gors herbergen. Er is het terug opduiken van nagenoeg verdwenen dieren en planten in onze beheerde reservaten. Met de natuurherstelwerkzaamheden in Averbode Bos & Heide zijn de nachtzwaluwen terug die sinds de verkaveling van de Middelberg in Rotselaar in 1975 niet meer gezien waren. Boomleeuweriken en boompiepers geven opnieuw indrukwekkende concerten. Op de Wijngaardberg en in de Zeyp bloeit terug een zeldzaam heidebiotoop. Het wouwaapje is terug in Het Vinne en kan van daaruit de nieuwe biotopen in de Gete- en Velpevallei herkoloniseren. De ringslang doet het goed in Meldertbos, de levendbarende hagedis die vroeger langs de holle wegen voorkwam, is teruggedrongen in een reeks beheerde natuurgebieden zoals Zwartebos en de valleien, waar hij stand houdt. Hetzelfde voor de roodborsttapuit, quasi verdwenen uit het cultuurlandschap, maar die het goed doet in een reeks beheerde natuurgebieden: Velpevallei, Getevallei, Demerbroeken. In de late herfst zijn onze beheerde graslanden de Koeheide, het Bolwerk en de Hazenberg de groeiplaats van een groep kleurrijke weidepaddenstoelen, nl. de wasplaten, die de orchideeën onder de paddenstoelen zijn. Door de uitbouw van grote eenheden natuur in beheer bij Natuurpunt durven we dromen van de vestiging van zeldzame of bijzondere soorten, zoals de kwartelkoning in de Demerbroeken en de Getevallei. Met de vernatting in de Velpevallei zetten we in op broedgevallen van de in Vlaanderen als broedvogel met uitsterven bedreigde watersnip, die trouwens in de Demerbroeken ook nog een stek heeft. Elders dromen we van de hervestiging van de grauwe klauwier, of nog beter, van de klapekster. We willen meemaken dat de das vanuit Zuid-Limburg de weg naar de Hoegaardse valleien en het gevarieerde landschap langs de taalgrens vindt. In Noord-Hageland zetten we in op het behoud van de bruine vuurvlinder of langs de Voortberg op de phegeavlinder, terwijl we in 2009 de vestiging van het kaasjeskruiddikkopje, gebonden aan kalkgraslanden, als een nieuwe vlindersoort in Vlaanderen konden meemaken in de beheerde natuurgebieden van het Hoegaardse en het Tiense met in 2010 een versterking van de populatie. Er is ook de vestiging van absolute rode lijstsoorten in de gebieden zoals bokkenorchis, nieuwe gebieden met muggenorchis, hondskruid en bergnachtorchis of de vestiging van bosbeekjuffer in nieuwe gebieden. Neem daar dan nog de cultuurhistorie bij met de Heimolen in Langdorp, de Tomme in de Spicht, het Bolwerk in Zoutleeuw en het door NP en de gemeente gerestaureerde St.-Luciakapel met de St Luciabeemden en een veelheid van kleine monumenten en landschappelijke ijkpunten binnen onze natuurgebieden en je realiseert je hoe breed en betrokken we bezig zijn met de natuur, biodiversiteit, landschap, cultuurhistorie, erfgoed en het geven van identiteit aan een streek maar aan de beleefbaarheid van de streek voor de bewoners.


Dag van de Natuur: 20 en 21 november

13 november
- Landen: De Beemden
20 november
- Tremelo: Zegbroek
- Leuven: Lovenarenbroek
- Velpe-Mene: Snoekengracht
- Zaventem: Bombazijnen en ter Rode Beuken
- Linter: Viskot
21 november
- Kortenberg: Silsombos
- Boortmeerbeek:Rijmenamsebaan
- Gete-Velpe kern Zoutleeuw: Het Vinne
Meer info: klik hier


Regionale Wandelhappening Grote Getevallei en ondertekening Charter voor Biodiversiteit Linter: 14 november 2010

Ondertekening Charter voor Biodiversiteit Linter en Regionale Wandelhappening voor het ganse gezin!

Maak kennis met het gaaf landschap van de Grote Getevallei en Doysbroek.
Wanneer? Zondag 14 november - start om 13u45
Waar? Oud Station te Neerlinter, einde Getestraat
Contact: Kevin Lambeets, kevin.lambeets@gmail.com, 0497/92.09.91


Thema-excursie openstelling Haacht: zaterdag 16 oktober 2010

Openstelling van je natuurgebied
Het unieke natuurgebied Haachts Broek maakt deel uit van de groene gordel tussen Aarschot en Mechelen. Het gebied leent er zich toe om de verschillende aspecten van toegankelijkheid eens nader te bekijken: de inplanting van de paden om verstoring te vermijden, de inrichting van aantrekkelijke plekjes... en natuurlijk ook de uitstraling van het gebied en de herkenbaarheid van Natuurpunt via bewegwijzering en infoborden. Tijdens de wandeling is er veel mogelijkheid tot interactie en discussie.
Een echte aanradervoor elk beheerteam!

Praktisch
Trefpunt: 13u30-17u00, sporthal Den Dijk, Dijkstraat 1, Wespelaar. Achteraf kan je napraten bij een hapje en een drankje.
Bereikbaarheid
- Met de trein: lijn Leuven-Mechelen, afstappen in Wespelaar-Tildonk. De sporthal ligt op 500m van het station.
- Met de bus: lijn 284 (Mechelen-Boortmeerbeek-Leuven), afstappen in Wespelaar bij halte ‘station’.
- Met de auto is er een ruime parkeerplaats.
Inschrijven: Bij voorkeur inschrijven voor 11 oktober 2010 bij Stein Temmerman.
Contact professionele medewerkers: Stein Temmerman, stein.temmerman@natuurpunt.be, 015-29 27 81
Contact vrijwillige medewerkers: Bernard Lemaitre, bernard.lemaitre@skynet.be, 016-60 61 62

Flyer: klik hier


NPOB doet op 13 oktober een ultieme oproep aan Minister Muyters om het Energypark van de NV De Vijvers te Averbode niet toe te laten via een Planologisch attest

NPOB argumenteerde dit als volgt 'een aanzienlijk deel van het projectgebied maakt integraal deel uit van het habitatrichtlijngebied "Demervallei". Dit habitatrichtlijngebied maakt deel uit van het Europese netwerk aan topnatuurgebieden met de daaraangekoppelde instandhoudingsverplichting. Een ontwikkeling die ingaat tegen deze natuurwaarden waarvoor het gebied afgebakend is druist in tegen de Europese Regelgeving. Dat dit ernstig te nemen valt heeft Vlaanderen al kunnen ervaren en daaruit werden de nodige lessen getrokken vb bij de uitbouw van de Antwerpse Haven en de natuurversterking daarin. Hierbij heeft Natuurpunt zich steeds constructief opgesteld wat betreft deze richtlijn en heeft NP meegezocht naar oplossingen. Heel de ontwikkelingen van de Haven van Antwerpen en de Schelde zijn daar voorbeelden van die zelfs aanleiding gaven tot een voorbeeldbezoek van de Europese Commissaris aan het Antwerps Havengebied. Het zou spijtig zijn dat de lessen van toen in het geval van De Vijvers niet in acht genomen worden.

De aanvraag van een planologisch attest is een oneigenlijk gebruik van de procedure vermits de nv De Vijvers een verkrot bedrijf was. Dat tonen ze zelf aan in hun promotiedocument. Nv De Vijvers wordt trouwens als oneigenlijk vehikel gebruikt om een nieuw project (en geen bestaand project) uit te bouwen door Golazo (staat ook zo in de aanvraag). Ook Vlacoro kwam tot dit besluit.

Het dorp Averbode kan dit project niet aan. Het dorp, zijn wegeninfrastrutuur, de parkeermogelijkheden, de structuur van het dorp in het algemeen, de wegeninfrastructuur in de omgeving of de spoorwegontsluiting of ander openbaar vervoer zijn niet aangepast en moeilijk aan te passen aan de schaalgrootte zoals voorzien in het aangevraagde project. Dit project overstijgt de ruimtelijke draagkracht en leidt tot een mobiliteitsinfarct en tot de onleefbaarheid, daar waar de Vlaamse overheid juist via het 'de Merodeproject' investeert in leefbaarheid en attractiviteit gebaseerd op de gebiedskenmerken en kwaliteiten.

Voor NPOB is het dan ook ondenkbaar dat in het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit door de Vlaamse regering via een door de Vlacoro en door de Administratie als oneigenlijk instrument vooropgesteld Planologisch attest een zulkdanige aantasting van een Europees Habitatgebied zou goedgekeurd worden in strijd met de Europese Regelgeving.


Informatieavond over zonnepanelen in Leuven op 21 oktober

Op 21 oktober organiseert Natuurpunt samen met de stad Leuven een informatieavond over zonnepanelen.  
Natuurpunt wil zoveel mogelijk dakeigenaars aanzetten om zonneboilers en zonnepanelen te plaatsen. Zonnepanelen zijn goed voor het milieu en voor uw portemonnee. Samen met het bedrijf Linea Trovata werkte Natuurpunt een aantrekkelijk aanbod uit. Enerzijds kunnen individuele gezinnen tegen interessante condities zonne-installaties aankopen. Anderzijds kunnen eigenaars van grote daken, zoals scholen, bedrijven, organisaties hun dak verhuren. In beide gevallen ontvangt Natuurpunt per paneel een mooi bedrag dat zij kunnen besteden aan de aankoop van  bedreigde natuur.

De infosessies gaan door om 19.00 in zaal A.O8 van de Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven.

De infosessies zijn gratis, maar inschrijven is wel noodzakelijk. Voor meer informatie of om u in te schrijven kan u contact opnemen met de milieudienst van de stad Leuven: milieudienst@leuven.be, 016/27.24.00


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'