nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB

editie 1 juli 2010

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

GeefomNatuur

Natuurpunt Oost-Brabant wenst u een prettig verlof

Het NPOB-secretariaat en de Raad van Bestuur wensen jullie allen een prettig verlof. Geniet van de zon, de natuur en het landschap en van de mensen om je heen. Het secretariaat draait op een lagere bezetting, maar het werk in de natuurgebieden blijft doorgaan. Zo zijn er de zomerwerkdagen vrijwillig natuurbeheer, de wandelingen in de natuurgebieden en tal van andere activiteiten. NPOB blijft alert om overal in Oost- en Midden-Brabant op te komen voor Natuur en Landschap.


Fotowedstrijd GeefomNatuur

Er zijn al heel wat foto's binnen, maar meer foto's zijn natuurlijk welkom. We willen iedereen, ook jongeren, aanmoedigen om met dit zomerse weer naar buiten te gaan en foto's te trekken van het prachtige landschap, de fauna en flora, de natuurgebieden, ...

Voor de fotowedstrijd zijn twee categorieën voorzien, nl.

1.          foto’s uit beheerde natuurgebieden enerzijds

2.          foto’s van natuur, biodiversiteit en landschap op het platteland en in stad en dorp anderzijds.

De prijsuitreiking is voorzien op 10/10/2010 in Tienen.

Aan de afdelingen: neem contact op met de fotoclub(s) in je gemeente en vraag hen om mee te doen!

Wedstrijdreglement: klik hier


De Vijvers (Golazo ‘Energy-park’) in Averbode: Bezwaar van Natuurpunt en negatief advies van de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Welke richting wil Averbode met het complex De Vijvers uit?
De economische context van vandaag doet iedereen nadenken over de richting die we uit willen of moeten gaan. Dan duiken projecten op die in  feite immobiliënprojecten zijn gebaad in een saus van streekontwikkeling. Maar welke richting willen we uitgaan? Welke kansen liggen hier voor duurzame ontwikkeling tesamen met natuurversterking.  In Averbode staat de gemeenschap met het project De Vijvers nu voor de keuze tussen een immobiliënproject gelinkt met een  intensief sportcomplex met de hieraan gelinkte nadelen of het behoud van de kip met de gouden eieren met een natuurcomplex van Europees belang, zoals in het Charter De Merode zo mooi wordt omschreven. Voor de abdij, de buurtbewoners en Natuurpunt is de keuze duidelijk. Projectontwikkelaars en supporterende overheden vergeten hierbij dat het Complex 'De Vijvers' ook aangeduid is als Europees Habitatgebied. Ondertussen vernemen we ook dat de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening ( Vlacoro) als verplicht en officieel adviesorgaan een negatief verstrekte over het voorliggende plan.

De verkorte versie van het bezwaarschrift: klik hier


Zomerwerkdagen: help mee aan natuurbeheer

Werkdag

Tijdens de zomerperiode zijn er in de verschillende reservaten en afdelingen quasi wekelijks werkdagen vrijwillig natuurbeheer. De verschillende natuurgebieden worden één voor één aangedaan. Elk weekend zijn we present met een ploeg vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken. Doe mee. Vele handen maken het werk licht.

Een natuurgebied is een project waar we samen aan werken. Juist doordat vele mensen er bij betrokken zijn, krijgen gebieden waarde en betekenis. Onze zomerse en winterse inspanningen leveren mooie resultaten op: van een egaal groene wei maken we terug een bloemrijk hooiland, van populieraanplantingen maken we een inheems loofbos. Vrijwillig natuurbeheer is precies één van de redenen waarom we samen een vereniging vormen. Heel wat mensen steken geheel belangeloos maar al te graag de handen uit te mouwen. Helpen, niet alleen met woorden, ook met daden. Eén ding is zeker: elk gebied dat we, gedragen door de mensen van terplekke, kunnen veiligstellen en beheren, is een schatkamer voor biodiversiteit. meer lezen


Nacht van de vleermuis - foto Yves Adams (Vilda)

Op 27 en 28 augustus organiseert Natuurpunt samen met de vleermuizenwerkgroep en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in Vlaanderen de Nacht van de Vleermuis. In heel Europa staat dat weekend in teken van vleermuizen en vleermuisbescherming. Hét uitgelezen moment om kennis te maken met deze mysterieuze vliegende zoogdiertjes. Overal in Vlaanderen nemen ervaren gidsen je mee naar de boeiende wereld van de vleermuis. De activiteiten in Oost-Brabant kan u hier vinden. Natuurpuntvrijwilligers die willen gidsen kunnen gratis de kadervorming over vleermuizen volgen, voor Vlaams-Brabant gaat die door op 3 augustus in Holsbeek. Meer info: klik hier


Zomeractiviteiten en landelijke tuinvlinderdag van 31 juli en 1 augustus

parelmoervlinder

Een andere jaarlijkse zomeractiviteit is de landelijke tuinvlindertelling van Natuurpunt op 31 juli en 1 augustus. Meer info op www.vlindermee.be.
In Oost-Brabant kan je ook mee komen wandelen op zoek naar vlinders in Kortenberg, Diest en Begijnendijk.

Activiteiten afdelingen met een website:
NP Aarschot
NP Bekkevoort
NP Boortmeerbeek
NP Haacht
NP Herent
NP Holsbeek
NP Kampenhout
NP Kortenberg en Zaventem
NP Landen
NP Leuven
NP Tremelo
NP Velpe-Mene
NP Voer-Ijse-Lane

Activiteiten andere afdelingen:
zie tijdschrift of klik hier

Natuurboerderij Het Bolhuis wint Bio-Award 2010

Natuurboerderij Het Bolhuis uit Diest wint de Bio-Award 2010. Daarmee bekroont BioForum Vlaanderen een project dat voedsel én biodiversiteit produceert. De jury looft Het Bolhuis als een bedrijf dat de bioproductie overstijgt en een mooi voorbeeld vormt van het samengaan van succesvolle landbouw en biodiversiteit.
Natuurboerderij Het Bolhuis werkt op verschillende vlakken aan biodiversiteit. De boerderij zet zich in voor het behoud van enkele bijna verdwenen rassen van runderen, schapen, geiten en kleinvee. Zo is het één van de belangrijke fokkerijen van Kempische runderen en Ardense Voskoppen. Het biologische vlees wordt op de boerderij vermarkt.
meer lezen


Lid worden van Natuurpunt: Jouw steun is belangrijk: 10 000 leden als cadeau voor de 40° verjaardag van NPOB

Eind 2009 waren er meer dan 8500 leden van NP in Oost Brabant. Met een inspanning zouden we voor onze 40° verjaardag de kaap van de 10 000 leden kunnen bereiken. Dit vergt echter een inspanning binnen elke afdeling. Word vrijwillig ledenwerver. Werf een lid voor Natuurpunt. Schrijf vandaag nog 24 euro over op rekeningnummer 230-0044233-21 van Natuurpunt, met de vermelding 'nieuw lid'. Elk nieuw lid ontvangt dan 4 maal per jaar het tijdschrift Natuur.blad en 4 maal per jaar het streektijdschrift Natuur en Landschap met informatie over natuur en milieu in je eigen regio en alles over de grote publieksactiviteiten binnen de afdeling.

Een unieke kans van ledenwerving zijn de grote publieksactiviteiten waar leden en hun gezin gratis kunnen aan deelnemen en niet-leden 1€ dienen te betalen. Zorg dat je dit principe ook effectief toepast bij deze activiteiten en de niet-leden ook uitnodigt om lid te worden. Neem ook systematisch welkomstpakketten mee naar de activiteiten.

Alle nieuwe leden krijgen ook een unieke wandel- en fietsgids cadeau

Geef vrienden en kennissen  een geschenklidmaatschap. Voor de mogelijkheden van een geschenklidmaatschap, klik hier.

Print dit domiciliëringsformulier af en stuur het op naar Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen of geef het via het NPOB secretariaat door.


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'