nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB

editie 2 maart 2010

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

www.geefomnatuur.be

GeefomNatuur

85 vrijwilligers uit 85 reservatenprojecten in Oost-Brabant ontvangen erkentelijkheidscertificaat  'GeefomNatuur'  Heverlee  27 februari 

Aan meer dan 85 vrijwilligers uit 85 reservatenprojecten in Oost-Brabant werd door Willy Ibens (directeur van Natuurpunt), Lieven De Schamphelaere (voorzitter Natuurpunt Beheer) en Député J-P Olbrechts (deputé milieu Vlaams-Brabant) een erkentlijkheidscertificaat GeefomNatuur uitgereikt tijdens het symposium GeefomNatuur dat op 27 februari in Heverlee doorging.

Foto's symposium: http://www.pbase.com/avnpob/symposium_geef_om_natuur__av_npob_27_feb_2010
Fotos mogen met vermelding of verwijzing naar Natuurpunt Oost-Brabant of www.geefomnatuur.be vrij gebruikt worden.

Op zaterdag 27 februari ging onder een grote belangstelling van meer dan 120 deelnemers het Symposium GeefomNatuur, biodiversiteit in Veelvoud door. Dit was de startactiviteit van de campagne van NPOB van het Internationaal Jaar voor de Biodiversiteit. Natuurpunt Oost-Brabant vierde ook 25 jaar Natuurfonds Hageland. Door deze inspanningen kwamen meer dan 85 reservaatsprojecten totstand in Oost-Brabant met een oppervlakte van meer dan 3025 ha. Met de Campagne GeefomNatuur worden tijdens het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit fondsen ingezameld om dit jaar minstens 100 ha bijkomend natuurgebied in Oost-Brabant te realiseren. De doelstelling van de campagne die loopt tot eind 2010 is € 200 000. Tijdens de 1° drie maanden van de campagne kon reeds € 80 000 ingezameld worden. Tijdens het symposium kon ook een balans opgemaakt worden van de bijdrage aan de biodiversiteit van deze beheerde natuurgebieden. Meer dan 10% van de zeldzame planten en diersoorten in onze streek komen uitsluitend in deze natuurgebieden voor. Ook de balans van de natuurinrichtingsprojecten voor de natuurversterking in Oost Brabant werd opgemaakt. Projecten zoals natuurherstel in Vinne, Natuurontwikkeling in Gete- en Demervallei, natuurontwikkeling in de Velpevallei en Averbode Bos & Heide geven voor vele soorten overlevingskansen. Reeds na eerste jaar was de nachtzwaluw als zeldzame broedvogel terug in Averbode Bos & Heide tijdens de natuurinrichtingswerken.

Het Symposium GeefomNatuur viel ook samen met de start van de week van de vrijwilliger. Aan 85 medewerkers vrijwillig natuurbeheer van 85 reservaatsprojecten die op een regelmatige basis meewerken in de beheerteams en meedoen aan de beheersdagen/werkdagen kregen een erkentelijkheidscertificaat GeefomNatuur. Deze certificaten werden tijdens het Symposium GeefomNatuur overhandigd door de heer Willy Ibens (directeur Natuurpunt), Lieven De Schamphelaere (voorzitter Natuurpunt Beheer) en JP Olbrechts (Deputé Milieu Provincie Vlaams Brabant). Binnen de Beheerteams van de reservaten in Oost-Brabant met een oppervlakte van 3025 ha wordt in meer dan  85 projecten in Oost-Brabant concreet gewerkt aan de versterking van de biodiversiteit. Informatie: www.natuurpuntoostbrabant.be; www.geefomnatuur.be; www.walkfornature.be


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'