nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB

editie 25 februari 2010

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

www.geefomnatuur.be

Symposium GeefomNatuur en uitreiking certificaten wordt een succes

Zoals het er naar uitziet zal het symposium en de uitreiking van de erkentelijkheidscer tificaten GeefomNatuur zaterdag een succes worden qua opkomst. Nu reeds hebben een 100-tal mensen ingeschreven. En de inschrijvingen komen nog volop binnen. En dan zijn er hopelijk nog vele mensen die komen zonder inschrijven zoals in het verleden. Het wordt een baken voor versterkte regionale werking in het IYB en voor de uitbouw van een NP-netwerk van mensen, afdelingen, werkgroepen, teams en van gebieden. Een netwerk dat sterke impuls kan geven aan de werking.
Daarom doen we nu nog een laatste oproep: u bent welkom op het symposium waar wij binnen NPOB de start geven van een intens campagnejaar Internationaal Jaar voor de Biodiversiteit en viering 25 jaar Natuurfonds Hageland. Zorg daarom dat je erbij bent.
Schrijf  in bij christine.daenen@ natuurpunt.be  en zelfs zonder inschrijven ben je welkom maar inschrijven geeft ons een beeld voor de organisatie en de receptie.

Uitnodiging  voor het symposium en de AV op 27 februari 2010!

Ook hiervoor liefst in te schrijven: Christine.daenen@natuurpunt.be  

Officiële uitnodiging Symposium GeefomNatuurUitnodiging in pdf: klik hier


Uitnodiging Algemene Vergadering Natuurpunt Oost Brabant: 27 februari tussen 18u en 20u

  Na het symposium en de uitreiking van de erkentelijkheidscertificaten is er de jaarlijkse Algemene Vergadering van Natuurpunt Oost-Brabant. Alle leden van Natuurpunt in Oost-Brabant zijn hierop uitgenodigd. We verwachten alleszins de stemgerechtigde leden die door de afdelingen afgevaardigd zijn. Er zijn broodjes voorzien voor de ingeschrevenen die aan beide activiteiten deelnemen.

  Programma:

  • Verwelkoming, geloofsbrieven, vaststelling aantal stemmen
  • Goedkeuring verslag AV 2009
  • Jaarverslag 2009
  • Financieel verslag 2009
  • Verslag van de auditor
  • Ontheffing van de Raad van Bestuur van 2009
  • Begroting 2010
  • Stemming herverkiesbare bestuurders en voorstelling nieuwe kandidaat-bestuurders
  • Aanduiding auditor
  • Prioriteiten 2010
  • Varia

Extra editie Natuur & Landschap Symposium GeefomNatuur, biodiversiteit in veelvoud

Mooi Meldert

Symposium GeefomNatuur, biodiversiteit in veelvoud
Startschot Internationaal jaar van de biodiversiteit in Oost- en Midden-Brabant
meer lezen

25 jaar biodiversiteitsactie en Natuurfonds Hageland
Balans en terugblik
meer lezen

De Case Oost-Brabant
Samenwerken anno 2010 aan de uitbouw van natuurcomplexen in een kwaliteitsvol landschap als hotspots voor biodiversiteit en natuurbeleving
meer lezen

Biodiversiteit in veelvoud na 2010
Uitdagingen voor Natuurpunt Beheer
meer lezen

Biodiversiteit in de provincie Vlaams-Brabant
Rol van de provincie bij de realisatie van de natuurgebieden, natuurbeheer en ondersteuning educatief natuurbeheer en toelichting biodiversiteitscampagne 2010
meer lezen


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'