nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB

editie 19 februari 2010

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

www.geefomnatuur.be

Oproep aan de medewerkers vrijwillig natuurbeheer: schrijf in voor de uitreiking van de erkentelijkheidscertificaten.

Uitnodiging voor het symposium

Uitnodiging ledenvergadering Natuurpunt Oost Brabant

Oproep aan de medewerkers vrijwillig natuurbeheer in reservatenteams en de afdeling: Schrijf nu in voor het erkentelijkheidscertificaat ' GeefomNatuur' dat op 27 februari uitgereikt wordt.

zaterdag 27 februari gaat het Symposium GeefomNatuur, biodiversiteit in Veelvoud . Dit is de startactiviteit van de campagne van NPOB van het Internationaal Jaar voor de Biodiversiteit. We vieren ook 25 jaar Natuurfonds Hageland. Alle medewerkers die op een regelmatige basis meewerken in de beheerteams en meedoen aan de beheersdagen/werkdagen krijgen een erkentelijkheidscertificaat GeefomNatuur. Deze certificaten zullen tijdens het Symposium GeefomNatuur overhandigd worden door de heer Willy Ibens, directeur Natuurpunt en Lieven De Schamphelaere, voorzitter Natuurpunt Beheer. Wij vragen dat deze mensen zich om praktische redenen (we moeten de certificaten kunnen klaarmaken) aanmelden bij Christine.daenen@natuurpunt.be . We doen een oproep aan de beheerteams en reservatenverantwoordelijken binnen de afdeling om de mensen die in aanmerking komen voor een certificaat om dit aan te melden.We hebben al van veel mensen gehoord dat ze aanwezig zullen zijn, maar om de erkentelijkheidscertificaten te kunnen invullen is het nodig dat we op voorhand de namen weten. Wij vragen dat er per reservaat minstens 3 medewerkers van de teams vrijwillig natuurbeheer aanwezig zijn om het certificaat in ontvangst te nemen. Bespreek dit in je beheerteam en binnen je afdeling en meldt per kerende een team aan. Stuur een mailtje naarchristine.daenen@natuurpunt.be

Uitnodiging  voor het symposium en de AV op 27 februari 2010!

Ook hiervoor liefst in te schrijven: Christine.daenen@natuurpunt.be  

Officiële uitnodiging Symposium GeefomNatuurUitnodiging in pdf: klik hier


Uitnodiging Algemene Vergadering Natuurpunt Oost Brabant: 27 februari tussen 18u en 20u

  Na het symposium en de uitreiking van de erkentelijkheidscertificaten is er de jaarlijkse Algemene Vergadering van Natuurpunt Oost-Brabant. Alle leden van Natuurpunt in Oost-Brabant zijn hierop uitgenodigd. We verwachten alleszins de stemgerechtigde leden die door de afdelingen afgevaardigd zijn. Er zijn broodjes voorzien voor de ingeschrevenen die aan beide activiteiten deelnemen.

  Programma:

  • Verwelkoming, geloofsbrieven, vaststelling aantal stemmen
  • Goedkeuring verslag AV 2009
  • Jaarverslag 2009
  • Financieel verslag 2009
  • Verslag van de auditor
  • Ontheffing van de Raad van Bestuur van 2009
  • Begroting 2010
  • Stemming herverkiesbare bestuurders en voorstelling nieuwe kandidaat-bestuurders
  • Aanduiding auditor
  • Prioriteiten 2010
  • Varia

Extra editie Natuur & Landschap Symposium GeefomNatuur, biodiversiteit in veelvoud

Mooi Meldert

Symposium GeefomNatuur, biodiversiteit in veelvoud
Startschot Internationaal jaar van de biodiversiteit in Oost- en Midden-Brabant
meer lezen

25 jaar biodiversiteitsactie en Natuurfonds Hageland
Balans en terugblik
meer lezen

De Case Oost-Brabant
Samenwerken anno 2010 aan de uitbouw van natuurcomplexen in een kwaliteitsvol landschap als hotspots voor biodiversiteit en natuurbeleving
meer lezen

Biodiversiteit in veelvoud na 2010
Uitdagingen voor Natuurpunt Beheer
meer lezen

Biodiversiteit in de provincie Vlaams-Brabant
Rol van de provincie bij de realisatie van de natuurgebieden, natuurbeheer en ondersteuning educatief natuurbeheer en toelichting biodiversiteitscampagne 2010
meer lezen


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'