nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB

editie 24 december 2009

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

www.geefomnatuur.be

GeefomNatuur

Prettige feestdagen!

Het team van het secretariaat en de leden van de Raad van Bestuur wensen jullie allen een prettige feestdagen voor elk van jullie persoonlijk, voor jullie gezin en omgeving en voor jullie afdeling. Wij hopen ook in 2010, het internationaal jaar van de biodiversiteit, samen te kunnen werken aan natuur en landschap voor iedereen als een kans voor je gemeente en voor je streek. Wij wensen alle vrijwilligers in de afdelingen, de werkgroepen en de reservatenteams het beste toe in het zinvolle en zingevende werk waarmee jullie bezig zijn. Jullie maken de beweging in deze streek en maken ook het verschil voor natuur en landschap. Geniet er ook van! We hopen dat jullie met enige tevredenheid kunnen terugblikken op een boeiend 2009 met prachtige beheersresultaten en een toename van biodiversiteit in verschillende beheerde gebieden, terugblikken op gebiedsuitbreiding, op boeiende activiteiten, op een toenemende maatschappelijke erkenning en het gevoel te behoren tot een groeiend netwerk van natuurbeschermers in Midden- en Oost-Brabant. 

Het secretariaatteam: Luc Vervoort en Christine Daenen

De Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur: Hugo Abts, Jan Van den Bergh, Frans Dhaenens, Joris De Coster, Ewoud L'Amiral, Bernard Lemaitre, Eric Malfait, Filip Meyermans, Marc Op de Weerdt, Rob Parisis, Tinne Snoeijs, Geert Sterckx, Margriet Vos en Katty Wouters


Symposium GeefomNatuur-Biodiversiteit in veelvoud en daarna Ledenvergadering - Natuurpunt Oost-Brabant: zaterdagnamiddag 27 februari 2010 - Heverlee, KHLeuven, Campus Heverlee, Hertogstraat 178 (ingang via Kerpelstraat)

  • Inleiding en situering van het Symposium
  • Luc Vervoort: Balans en Terugblik 25 jaar Biodiversiteitsactie en Natuurfonds Hageland.
  • Pieter Abts: Samenwerken anno 2010 aan de uitbouw van natuurcomplexen in een kwaliteitsvol  landschap als hotspots voor biodiversiteit en natuurbeleving: de case van Oost-Brabant
  • Noah Janssen: Biodiversiteit in veelvoud na 2010 Uitdagingen voor Natuurpunt Beheer.
  • Deputé JP Olbrechts: Rol van de provincie bij de realisatie van de natuurgebieden, Natuurbeheer en ondersteuning Educatief Natuurbeheer en toelichting biodiversiteitscampagne 2010
  • Ignace Schops: 2010 Internationaal Jaar van de Biodiversiteit: de uitdaging en kansen
  • NPOB in Internationaal Jaar voor Biodiversiteit met Campagne GeefomNatuur en Fotowedstrijd GeefomNatuur
  • Uitreiking van de 'Erkentelijkheidscerticaten GeefomNatuur'
  • Receptie en Groepsfoto.
  • Daarna gaat de jaarlijkse ledenvergadering van NPOB door. Er zijn broodjes voorzien voor ingeschrevenen  voor de Algemene Ledenvergadering van Natuurpunt Oost-Brabant.

Reserveer deze datum als onze startdag voor het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit binnen NPOB


Erkentelijkheidscertificaten GeefomNatuur voor medewerkers vrijwillig natuurbeheer

De trouwe vrijwillige medewerkers die zich actief inzetten voor de uitbouw en het beheer van de Oost-Brabantse natuurgebieden als natuur voor iedereen en als hotspots voor de Biodiversiteit  willen we in het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit een 'Erkentelijkheidscerticaat GeefomNatuur' uitreiken. Dit zal op het Symposium GeefomNatuur van 27 februari overhandigd worden door de heer Willy Ibens, directeur Natuurpunt, Lieven De Schamphelaere, voorzitter Natuurpunt Beheer en Deputé Olbrechts van de provincie Vlaams-Brabant.

Wij vragen dat er per reservaat minstens 3 medewerkers van de teams vrijwillig natuurbeheer aanwezig zijn om het certificaat in ontvangst te nemen. Bespreek dit in je beheerteam en binnen je afdeling en meldt een team aan. Stuur een mailtje  naar christine.daenen@natuurpunt.be


Lokale Algemene Vergaderingen

De data en locaties van de Lokale Algemene Vergaderingen zijn terug te vinden op onze website: www.natuurpuntoostbrabant.be. Aangezien dit een heel belangrijk moment is om onze NPOB-campagne 'GeefomNatuur' voor het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit toe te lichten zal er indien mogelijk op elke LAV een officiële vertegenwoordiger van NPOB aanwezig zijn om deze campagne toe te lichten.


Brakona contactdag 2010: Klimaat en biodiversiteit

Brakona contactdag

Op zaterdag 30 januari 2010 organiseert de BRAKONA opnieuw haar jaarlijkse contactdag in het Provinciehuis te Leuven. De inmiddels 11e editie van deze studiedag zal in het teken van 'klimaat en biodiversiteit' staan. Specialisten ter zake Hans Van Dyck en Marc Herremans lichten alvast voor ons een tipje van de sluier op. Stéphane Vanwijnsberghe gidst ons door het Zoniënwoud en toont ons hoe het klimaat nu reeds de bossamenstelling beïnvloedt. Tenslotte werpt Maarten Hens een blik in zijn glazen bol en stelt ons enkele mogelijke toekomstscenario’s voor?

In de namiddag vinden opnieuw twee workshop plaats. Op welke manier soorten omspringen met het veranderende klimaat en in welke zin het huidige natuurbeleid hier reeds op is afgestemd, komen te weten van Kris Verheyen en Steven Vanholme. In de parallelle workshop licht Wouter Vanreusel toe hoe we best van start gaan met het monitoren in onze natuurgebieden. meer lezen

Inschrijven voor de contactdag kan via www.brakona.be of brakona@natuurpunt.be. Deelname kost 5 euro (incl. koffie, broodjeslunch en receptie), over te schrijven op 230-0524745-92 met vermelding van ‘Brakona contactdag 2010 + naam’.

Flyer

Info: Griet Nijs, brakona@natuurpunt.be, 015 77 01 61 of binnenkort op www.brakona.be.


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'