nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB

editie 17 december 2009

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

GeefomNatuur

Website campagne www.geefomnatuur.be online en sponsor één van de projecten

GeefomNatuur

Het jaareinde nadert zeer snel. De campagne GeefomNatuur loopt als een trein. We danken alle donateurs die onmiddellijk na het verschijnen van het tijdschrift een van de projecten sponsorden. Wie nog een gift wil doen en voor dit jaar in aanmerking wil komen voor een attest voor fiscale aftrekbaarheid voor 2009 dient zich te haasten en te zorgen dat de gift bij Natuurbeheer aankomt voor het einde van het jaar. 

Voor een overzicht van alle projecten in Oost-Brabant en de mogelijkheden om natuur te ondersteunen ga je onmiddellijk naar www.geefomnatuur.be

Wat zouden we missen zonder beheerde natuurgebieden?
Orchideeën, vlinders, vogels: ze zijn steeds meer afhankelijk van onze natuurgebieden, waar ze het goed doen, terwijl elders zelfs de meest algemene soorten zoals koekoek, zomertortel of zwaluw verdwijnen.
Veel dier- en plantensoorten zijn met uitsterven bedreigd; om dit te keren moet er snel meer aaneengesloten natuur bijkomen.
Sponsor daarom vandaag een natuurgebied, een prachtig eindejaarscadeau voor je kinderen en kleinkinderen.

Hoe meer je sponsort, hoe meer natuurgebied extra kan gerealiseerd worden in je streek en buurt. Kies het project van je voorkeur op: www.geefomnatuur.be


Symposium GeefomNatuur-biodiversiteit in veelvoud en AV - Natuurpunt Oost-Brabant: zaterdagnamiddag 27 februari 2010 - Heverlee

2010 is het Internationaal Jaar voor de Biodiversiteit. Dat zullen ze geweten hebben in Oost-Brabant. Op 27 februari 2010 wordt een symposium gehouden GeefomNatuur - biodiversiteit in veelvoud, waar ook een balans opgemaakt wordt van 25 jaar Natuurfonds Hageland voor de Biodiversiteit en tezelfdertijd vooruitgekeken wordt van countdown naar meer natuur in stad en dorp, in het agrarisch gebied en binnen netwerken van aaneengesloten natuurcomplexen en hoe door concrete acties zoals provinciale koestersoorten en gemeentelijke charters daar lokaal mee aan de slag kan gegaan worden. Dit symposium treedt in de voetsporen van de succesvolle symposia 'Mooi Hageland’ van februari 2008 en ‘Akkernatuur’ van februari 2009 in het museum van Tervuren. Toen werden Landschap en akkervogels op de agenda gezet. 25 jaar Natuurfonds en het Internationaal Jaar voor de Biodiversiteit is ook de gelegenheid om alle vrijwilligers die al jaren concreet heel veel van hun inzet geven voor natuur bij het vrijwillig natuurbeheer in de kijker te zetten en een certificaat 'GeefomNatuur' te verlenen. 

Op dit symposium zal ook de fotowedstrijd GeefomNatuur voorgesteld worden waarvoor tot eind september 2010 foto’s ingewacht worden rond biodiversiteit en landschap

Reserveer nu reeds de datum en contacteer binnen je afdeling alle vrijwillige medewerkers natuurbeheer om samen naar dit symposium te komen. Na het symposium volgt de jaarlijkse Algemene Vergadering van NPOB.

Symposium en Algemene vergadering gaan door op zaterdag 27 februari (namiddag en avond) op de campus van de KHLeuven in Heverlee, Hertogstraat 178, (ingang via Kerspelstraat ), Heverlee

Iedereen is welkom op het symposium. Om organisatorische redenen aanmelden bij Christine.Daenen@natuurpunt.be, voor de Algemene vergadering worden alle stemgerechtigde leden uitgenodigd.

Het uitgebreid programma kan u binnenkort op de website www.natuurpuntoostbrabant.be vinden. In de loop van februari verschijnt de extra symposium-editie van Natuur en Landschap.


Walk for Nature 2010: 18 april in Hoegaarden (tevens Startdag Vlaanderen Week van de Aarde) en 25 april in Haacht

Walk for Nature is een sterk merk van NPOB voor een dag natuurgenieten met het hele gezin en samenzijn rond betrokkenheid bij natuur en landschap. Duizenden gezinnen voelen zich elk jaar aangesproken om een etappe van de Walk for Nature te beleven. Ook dit jaar zullen 2 vrijwilligersteams (Natuurpunt Velpe-Mene en Natuurpunt Haacht) volgens een goed omlijnd en beproefd draaiboek en concept mensen laten proeven van natuur en landschap. Ze zullen ervaren wat biodiversiteit in de praktijk betekent en hoe we toekomst kunnen geven aan duurzame natuur.

Op 18 april vindt het startmoment voor Vlaanderen van de Week van de aarde plaats tijdens de Walk for Nature in het kasteel/St.-Janscollege van Meldert/Hoegaarden.

's Morgens zijn er de vroege vogelwandelingen met speciale aandacht voor vogels in relatie tot de vernatting en de akkernatuur’
Vanaf 8u30 tot 16u starten de recreatieve wandelingen langs goed gemarkeerde circuits in Meldertbos en Hoegaardse valleien (Mene-Jordaan en Rosdel) en het omliggende agrarisch cultuurlandschap (landschapsposten enkel in namiddag).
Om 10u30 vindt het startsymposium plaats van de Week van de Aarde ‘IYB Natuur- en landschapsversterking van lokale inzet tot Europees perspectief.en aansluitend receptie.

In de namiddag doorlopend: Geniet van Natuur, Landschap en Biodiversiteit in veelvoud: wandelen, ontdekken en genieten met het hele gezin. Vanaf 16u00: Poppenkast voor de kinderen, Circusnummers en muzikale optredens.

Groepen die als partner willen meewerken en een inbreng doen bij de mobilisatie rond de wfn nemen contact op met natuurpunt@velpe-mene.be

Een week later, op zondag 25 april, is er een tweede etappe van de Walk for Nature in Haacht, waar in de Dijlevallei tussen Haacht en Mechelen een keten van beheerde natuurgebieden wordt uitgebouwd met Haachts Broek, Pikhakendonk enz. Het programma wordt vanuit eenzelfde concept opgebouwd.

Kom met je afdeling en met vrienden en kennissen in groep naar deze activiteiten.

Meer info: www.walkfornature.be 


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'