GeefomNatuur

OPROEP AAN JOUW AFDELINGEN: DOE MEE MET AFDELING AAN CAMPAGNE GEEFOMNATUUR: SPONSOR VB 1 HA AANKOOP NATUURGEBIED.

De campagne GeefomNatuur zal maar lukken als ook je Afdeling en je reservatenteams meewerkt. Nu reeds naar aanleiding van de Dag van de Natuur kunnen afdelingen vb een aantal are natuurgebied ‘sponsoren’ met de publieke overhandiging van een cheque. Bespreek het in je afdeling en je team.

Afdelingen, reservatenteams of kernen die op dit voorstel willen inspelen geven een seintje (npob@natuurpunt.be) zodat we dit als uitstralingsmoment kunnen ondersteunen. Dit kan gaan om vb 15 a (€ 300) of 1 ha (€ 2000) of iets daar tussenin. We plaatsen een lijst van de meewerkende partners op de website.

Afdelingen kunnen in de loop van 2010 speciale gidsbeurten 'Geefomnatuur' organiseren waarbij aan de groepen die deelnemen een tegenwaarde van € 100 of 5 a als deelname gevraagd wordt. Afdelingen kunnen zelf vb 1 ha of 15 a onderschrijven voor een project naar keuze.

Bij de Walks for Nature zal voor leden een bijdrage van 10 m² of € 2 gevraagd worden of voor Niet-Leden 20 m² of € 4.

Je kan ook met je afdeling/reservatenteam een 'GeefomNatuur'-activiteit organiseren waarbij je deze bijdrage vraagt. Nu kan je dit in het jaarprogramma van je afdeling opnemen. Gelieve deze deze activiteiten en voorstellen tijdig aan te melden zodat we er een geïntegreerde kalender kunnen van maken: npob@natuurpunt.be of 016/252519.

Hieronder volgt een overzicht van een reeks mogelijkheden:

  • Oproep afdeling/kernen sponsor 1ha of 15 a bijkomend natuurgebied en overhandig dit tijdens een plechtigheid.
  • Oproep bedrijven: sponsoring. Jij kent ook mensen. Wel GeefomNatuur is een kans om bedrijven aan te spreken.
  • Oproep bedrijven: sponsoringactiviteit: Op een namiddag leiden we de mensen van het bedrijf rond vb als personeelsuitstap in een uniek gebied waar veel te beleven is en geven de mogelijkheid om daarna nog samen een streekbiertje te drinken vb in Hoegaarden. Info: npob@natuurpunt.be
  • Voorstel gidsbeurten GeefOmNatuur voor groepen: bedrijven en groepen (5 a of € 100)
  • Walk for nature bijdrage aan GeefomNatuur: lid bijdrage aan geefomnatuur 10 m² (of € 2), Niet-Lid 20 m² (of € 4)
  • Organisatie van GeefomNatuur-wandelingen waarbij leden een bijdrage doen van 10m² en niet leden 20 m²

De GeefomNatuur-campagne loopt door heel de werking en heel het jaar heen en geeft inhoud aan een uitgebreid werkingsprogramma in Oost-Brabant. Dit gebeurt tijdens het door de Verenigde Naties uitgeroepen Internationaal jaar van de biodiversiteit. Vanuit NPOB zal gewerkt worden rond 4 thema’s: de beheerde natuurgebieden en natuurcomplexen als hotspots voor biodiversiteit en natuurbeleving; omkeer in plattelandsaanpak: het landbouwgebied van biologische leegte tot boeiend landschap voor landbouw én biodiversiteit; de chartercampagne en de aandachtssoorten; stadsbossen en natuur in stad en dorp.

Met een fondsenwervingscampagne GeefomNatuur wil NPOB tijdens het komend biodiversiteitsjaar zelf de handen uit de mouwen steken en beroep doen op inzet en betrokkenheid met als taakstelling € 200 000 voor 100 ha extra natuur in Oost-Brabant. Deze campagne wordt voorgesteld in het volgend nummer Natuur en Landschap (N&L) dat eind november verschijnt. Deze fondsenwervingscampagne loopt tot eind december 2010.


€ 200 000 of 100 ha natuur

€ 2

10m²

Bijdrage Lid bij WFN of ‘GeefomNatuur’-activiteit

€ 4

20m²

Bijdrage Niet-leden deelname WFN of GoN-activiteit

€ 30

1,5a

Minimum bedrag van Gift fiscaal aftrekbaar

€ 100

5a

GeefomNatuur gidsbeurt groepen. Campagnegidsbeurten speciaal voor groepen door afdelingen en teams

€ 300

15a

Deelname Afdelingen/kernen GeefomNatuur

€ 500

0,25a

Deelname Afdelingen/kernen GeefomNatuur

€ 2000

1ha

GeefomNatuur sponsoring 1 ha


Doe vandaag nog een gift voor het reservatenfonds door storting op rekeningnummer 293-0212075-88 van Natuurpunt vzw te Mechelen. Vermelding:GeefomNatuur projectnummer:……


Dag van de Natuur

Boortmeerbeek

Wat: Verwijderen hakhout. Het Boortmeerbeeks Broek bestaat voor een deel uit hakhoutbossen. Om de biodiversiteit hiervan te garanderen moet er met regelmaat eens gekapt worden. Op deze manier behoudt men een jong bos, rijk aan licht.   
Wanneer & waar: 22 november – 9u-12u - Afspraakplaats : kerkhof Rijmenamsebaan, Boortmeerbeek
Wie: Natuurpunt Boortmeerbeek
Info: Patrick Smets - 0476-21 11 12 - taelman.smets@gmail.com           
Nuttige tip: Meebrengen: waterbestendig schoeisel.

Erps-Kwerps

Wat:
Met Natuurpunt Kortenberg zullen we takken opruimen aan de vijver langs de spoorweg in Erps-Kwerps. In september werden hier bomen gekapt maar er moet nog veel takhout opgeruimd worden.   
Wanneer & waar:
woensdag 11 november - 10u-16u - Afspraakplaats : parkeerplaats aan het station van Erps-Kwerps (kant dorp)
Wie:
Natuurpunt Kortenberg   
Info:
Nadine Rogiers - 02 759 27 62  
Nuttige tip:
's Middags voorzien we picknick voor iedereen. Meebrengen: laarzen en werkhandschoenen.

Gelrode (Aarschot)


Wat:Vrijstellen historische bomputten St. Corneliusbemdeke in het natuurgebied Vorsdonkbos-Turfputten - maaisel opruimen en bomen snoeien rond de bomputten zodat de kikkers, salamanders, waterdiertjes en planten meer kansen krijgen. Er is de ganse dag drank voorzien, 's middags is er soep met brood en op het einde van de werkdag zorgen we nog voor pannenkoeken. Dit is allemaal gratis voor de werkers.
Wanneer & waar:zaterdag 21 november - 9u30, oud station Gelrode, Wipstraat te Gelrode (Aarschot),
Info:Linda Scheerens, 0496 02 21 75, linda.ronny@skynet.be
Nuttige tip:Meebrengen: aangepast schoeisel en kledij

Herent  

Wat:Wij planten een houtkant, doe je mee?  Er wordt rond weiland ( door schapenweide in omvormingsbeheer) een houtkant aangeplant, zodat het bestaande landschappelijk weefsel aangevuld wordt.
Wanneer & waar:zondag 22 november – van 10u-16u, Kastanjebos, Lipselaan (VMW)
Info:Joris De Coster, 016-22 08 52, decoster.corbeel@skynet.be, www.natuurpunt-herent.be
Nuttige tip:Meebrengen: aangepast schoeisel en kledij

Velpe-Mene

Wat: In de Velpevallei en Paddepoel wordt gewerkt aan een robuust natuurgebied met soortenrijke graslanden, moerassen, poelen, versterking van de bestaande bosjes zoals Scholbempd met brede bosranden en de aanleg van nieuwe bossen.
Wanneer & waar: Zaterdagnamiddag 21 november - einde Broekstraataan ingang reservaat ( er staan pijlen) te Bunsbeek ( Gemeente Glabbeek) - 13u 30
Info: natuurpunt@velpe-mene.be
Nuttige tip: Laarzen noodzakelijk

Zaventem

Wat:
in de Bombazijnen op 't Imbroek (Zaventem) en ter Rode Beuken (Nossegem)
Wanneer:
zaterdag 21 november - 9u00-17u00
Info:
Danny Blockmans, 02 757 90 16

Haacht

Wat: beheerwerken Haachts Broek. We gaan de Amerikaanse Vogelkers, oftewel Bospest, met man en macht te lijf.
Wanneer & waar: zondag 22 november - 9u00 aan de parking Sporthal Wespelaar, Dijkstraat, Haacht.
Info: Bernard Lemaitre, bernard.lemaitre@skynet.be, 016 60 61 62
Nuttige tip: Aangepaste kledij en stevig schoeisel/laarzen meebrengen. Natuurpunt zorgt voor  werkhandschoenen. Indien je beschikt over snoeitang, kettingzaag e.d. mag je dit altijd meebrengen.