nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB

editie 28 oktober 2009

Opvolging Succesvolle verenigingsraad
Oproep aan afdelingen en teams

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

Opvolging succesvolle Verenigingsraad: 23 oktober 2009

AMBITIEUS NPOB- WERKINGPROGRAMMA 2010 (INTERNATIONAAL JAAR VOOR DE BIODIVERSITEIT) MET DE CAMPAGNE ‘GeefomNatuur’

GEZOCHT € 200 000 IN OOST-BRABANT VOOR EXTRA 100 HA NATUUR EN DOELSTELLING LEDENGROEI VAN 8124 NU TOT 10 000 LEDEN-GEZINNEN.

Op de verenigingsraad  van Natuurpunt Oost-Brabant, gehouden op vrijdag 23 oktober te Bierbeek, waren meer dan 50 deelnemers uit meer dan 20 afdelingen aanwezig. Peter Symens gaf een zeer gesmaakte uitzetting over de uitwerking van de instandhoudingsdoelstellingen voor de Europese Habitatgebieden, en meer concreet wat dit inhoudt voor Oost-Brabant. Hoofdpunt van de vergadering was de presentatie van het werkingsprogramma 2010 van NPOB: ‘GeefomNatuur, Internationaal Jaar Biodiversiteit 2010'. Dit jaarprogramma en deze campagne werd op groot enthousiasme onthaald.
Meer lezen over het werkingsprogramma 2010 en campagne GeefomNatuur: klik hier
PowerPoint over campagne en werkingsprogramma: klik hier,
Beschermde data 2010: Klik hier

www.geefomnatuur.be


Oproep aan afdelingen Campagne GeefomNatuur: Wat kan binnen de afdeling en het reservatenteam gebeuren

GeefomNatuur

De campagne GeefomNatuur die door heel de werking en heel het jaar heen loopt geeft inhoud aan een uitgebreid werkingsprogramma in Oost-Brabant tijdens het door de Verenigde Naties uitgeroepen Internationaal jaar van de biodiversiteit. Vanuit NPOB zal gewerkt worden rond 4 thema’s: de beheerde natuurgebieden en natuurcomplexen als hotspots voor biodiversiteit en natuurbeleving; omkeer in plattelandsaanpak: het landbouwgebied van biologische leegte tot boeiend landschap voor landbouw én biodiversiteit; de chartercampagne en de aandachtssoorten; stadsbossen en natuur in stad en dorp.

Met een fondsenwervingscampagne GeefomNatuur wil NPOB tijdens het komend biodiversiteitsjaar zelf de handen uit de mouwen steken en beroep doen op inzet en betrokkenheid met als taakstelling € 200 000 voor 100 ha extra natuur in Oost-Brabant. Deze campagne wordt voorgesteld in het volgend nummer van het tijdschrift Natuur en Landschap (N&L) dat eind november verschijnt, alsook op de Dag van de natuur op 21 en 22 november. Deze fondsenwervingscampagne loopt tot eind december 2010.

De campagne GeefomNatuur zal maar lukken als ook al onze NP Afdelingen en reservatenteams meewerken. Afdelingen kunnen in de loop van 2010  speciale gidsbeurten 'Geefomnatuur' organiseren waarbij aan de groepen die deelnemen een tegenwaarde van € 100 of 5 a als deelname gevraagd wordt. Afdelingen kunnen zelf vb 1 ha of 15 a onderschrijven voor een project naar keuze. Bij de Walks for Nature zal voor leden een bijdrage van 10 m2 of € 2 gevraagd worden of voor Niet-Leden 20 m2 of € 4. Je kan ook met je afdeling/reservatenteam een 'GeefomNatuur'-activiteit organiseren waarbij je deze bijdrage vraagt. Nu kan je dit in het jaarprogramma van je afdeling opnemen. Hieronder volgt een overzicht:

  • Oproep afdeling/kernen om 1ha of 15 a te onderschrijven
  • Oproep bedrijven: sponsoring en activiteit
  • Voorstel gidsbeurten GeefOmNatuur voor groepen: bedrijven en groepen ( 5 a of € 100 )
  • Walk for nature voorstel: lid bijdrage aan campagne 10 m² (of € 2), Niet-Lid 20 m² (of € 4)
  • Voorstel bijdrage van 10 m2 of € 2 gevraagd worden of voor Niet-Leden 20 m2 of € 4 bij Walk for Nature en afdelings GeefOmNatuur-activiteiten

€ 200 000 of 100 ha natuur

€ 2

10m²

Bijdrage Lid bij WFN of ‘GeefomNatuur’-activiteit

€ 4

20m²

Bijdrage Niet-leden deelname WFN of GoN-activiteit

€ 30

1,5a

Minimum bedrag van Gift fiscaal aftrekbaar

€ 100

5a

GeefomNatuur gidsbeurt groepen. Campagnegidsbeurten speciaal voor groepen door afdelingen en teams

€ 300

15a

Deelname Afdelingen/kernen GeefomNatuur

€ 500

0,25a

Deelname Afdelingen/kernen GeefomNatuur

€ 2000

1ha

GeefomNatuur sponsoring 1 ha

Campagne: www.geefomnatuur.be


Lokale Algemene Vergaderingen en kalender 2010: aanmelden bij Christine.Daenen@natuurpunt.be

De lokale Algemene vergadering is een zeer belangrijke activiteit voor iedere afdeling, waarop alle leden dienen uitgenodigd worden. Zonder een algemene vergadering is er feitelijk geen afdeling. Meldt daarom de datum en gegevens van je Lokale Algemene vergadering aan zodat wij ze op de website www.natuurpuntoostbrabant.be kunnen plaatsen. Eenzelfde oproep doen we aan de afdelingen om per kerende de activiteitenkalender van de afdelingen naar christine.daenen@natuurpunt.be toe te sturen. Op deze manier kunnen deze activiteiten ook opgenomen worden in ons tijdschrift Natuur en Landschap. In bijgevoegde link worden de beschermde data (Klik hier) voor 2010 opgenomen. Op deze data zijn er grote regionale of Vlaamse Natuurpunt activiteiten; voor deze data worden er geen afdelingsactiviteiten in de kalender of op de website opgenomen.

Algemene Vergadering NPOB en Symposium GeefomNatuur 27 februari: Reserveer deze datum!

Op 27 februari 2010 wordt een symposium gehouden GeefomNatuur, waar ook een balans opgemaakt wordt van 25 jaar Natuurfonds Hageland en terzelfdertijd een visie ontwikkeld wordt op biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit voor het platteland en een visie voor stadsbossen en natuur in stad en dorp. Dit symposium treedt in de voetsporen van de succesvolle symposia ‘Mooi Hageland’ van februari 2008 en ‘Akkernatuur’ van februari 2009 in het museum van Tervuren. Op dit symposium zal ook de fotowedstrijd GeefomNatuur voorgesteld worden waarvoor tot eind september 2010 foto’s ingewacht worden rond biodiversiteit en landschap. Na het symposium volgt de jaarlijkse Algemene Vergadering van NPOB. Alle afdelingen en alle vrijwilligers van NP in Midden- en Oost-Brabant worden hier verwacht. Reserveer deze datum.

Walk for Nature 2010: 18 april in Meldert en 25 april in Haacht

Op 18 april vindt het startmoment voor Vlaanderen van de Week van de aarde plaats tijdens de Walk for Nature in het kasteel/St.-Janscollege van Meldert/Hoegaarden. Er wordt een symposium met een internationale dimensie aan gekoppeld en activiteiten rond natuurontwikkeling (reservaten Mene-Jordaan, Rosdel), natuur en cultuurhistorie (Meldertbos), de Europese habitatgebieden (Meldertbos en aansluitende vallei), cultuurhistorische elementen, landschap en akkersoorten in het agrarisch gebied. 's Ochtends zijn er de vroege vogelwandelingen. Er zijn thematische activiteiten voor kinderen, landschapscircuits en landschapsposten, optreden van circusartiesten, poppenkast en van muziekgroepen.

Een week later, op zondag 25 april, is er een tweede etappe van de Walk for Nature in Haacht, waar in de Dijlevallei tussen Haacht en Mechelen een keten van beheerde natuurgebieden wordt uitgebouwd met Haachts Broek, Pikhakendonk enz. Het programma wordt vanuit eenzelfde concept opgebouwd.

Kom met je afdeling en met vrienden en kenissen in groep naar deze activiteiten.


10.10.10. om 10u in Tienen

10.10.10 Tienen

Op zondag 10 oktober 2010, de dag voordat in Nagoya (Japan) de internationale conferentie van de Verenigde Naties over het Internationaal jaar van de biodiversiteit van start gaat, houden wij in Tienen een evaluatie van onze campagne rond het biodiversiteitsjaar en GeefomNatuur. Bij deze gelegenheid wordt ook de fotowedstrijd afgesloten. Reserveer deze datum.

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'