nieuwsbrief

Herinnering uitnodiging Verenigingsraad 23 oktober 2009

Verenigingsraad: 23 oktober 2009

Oproep aan alle afdelingen, kernen, reservatenteams en werkgroepen: wij verwachten jullie op de verenigingsraad die doorgaat in Bierbeek op vrijdag 23 oktober. Spreek af met mensen uit je afdeling en kom met een hele delegatie.

Op vrijdagavond 23 oktober 2009 houden we onze jaarlijkse verenigingsraad, het ontmoetingsmoment voor alle Oost-Brabantse afdelingen. Het moment waar we ook samen de regionale jaarwerking op spoor zetten. Dit jaar wordt de verenigingsraad voorafgegaan door de opening van de tentoonstelling Europese natuur. Daarna volgt een voorstelling van de prioriteiten 2010 en een uiteenzetting over de Europese Instandhoudingsdoelstellingen door Peter Symens. In het tweede deel zijn er 3 workshops waar we samen als regionale vereniging een krachtig verenigingswerkprogramma voor het 2010 Internationaal Jaar van de Biodiversiteit zullen neerzetten.

Programma:

 • 19u30: Opening tentoonstelling Europese Natuur en drankje
 • 20u15- 21u15: Plenair gedeelte
  • Hugo Abts: Campagne Geef om Natuur en werkingprogramma NPOB Geef om natuur in het Internationaal jaar Biodiversiteit.
  • Peter Symens: Europese Instandhoudingsdoelstellingen en hoe de gewestelijke doelstellingen vertaald worden naar de verschillende Habitatgebieden
 • Pauze  
                      
 • 21u30-22u30: Drie parallelle workshops
  • Workshop 1. Wat zijn de doelen, onze prioriteiten en aanpak voor de IHD Winge-Motte-Vallei van de Molenbeek en Bierbeekse valleien-Meldertbos. Afspraken van hoe gaan we hier als NPOB verder mee om.
  • Workshop 2: Campagne Geef om Natuur: gezocht € 200 000 voor 100 ha extra natuur netwerk projecttrekkers van de reservaatsprojecten
  • Workshop 3:  NPOB Jaarprogramma Internationaal Jaar voor Biodiversiteit: aanpak van het prioriteitenprogramma 2010 

Plaats: CC De Borre in Bierbeek
Uur: 19u30 - 22u30

We verwachten een delegatie van elke afdeling, van elk reservatenteam en van elke werkgroep op deze verenigingsraad. Maak afspraken om hier samen naar toe te komen.

Aanmelden: christine.daenen@natuurpunt.be


Lokale Algemene Vergaderingen

De jaarlijkse lokale algemene vergaderingen zijn voor de afdelingen en voor de leden van Natuurpunt van bijzonder belang. Op die vergadering wordt de werking van het voorbije jaar geëvalueerd en worden de krachtlijnen voor de werking van het komende jaar goedgekeurd. Heel de verenigingswerking komt aan bod: de algemene zaken, de belangrijke activiteiten voor 2010, de reservatenwerking, natuurstudie en -educatie… Op die afdelingsvergadering wordt ook het bestuur verkozen, en krijgen de bestuursleden dus hun mandaat. Elk lid behorend tot een afdeling is uitgenodigd, kan vragen stellen en zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. De meeste afdelingen koppelen dit ook aan een gezellige of informatieve activiteit. Alle leden zijn welkom, daarom plaatsen we de uitnodiging voor de afdelingen binnen NPOB via de website graag in de kijker.
Aan de Afdelingen wordt gevraagd om zo snel mogelijk datum, plaats en programma door te mailen aan christine.daenen@natuurpunt.be. Dit overzicht komt dan op onze website en in ons tijdschrift 'Natuur & Landschap' te staan.


Natuurpunt Charteractie in Brabantse Gemeenten en Provinciale Biodiversiteitscampagne 2010

Countdown 2010

Provincie Vlaams-Brabant

 

De NPOB-campagne Countdown 2010 met de gemeentelijke Charters voor de Biodiversiteit loopt als een sneltrein. In 17 Oost-Brabantse gemeenten zijn er charters ondertekend tussen de gemeente en Natuurpunt Oost-Brabant waarbij de gemeenten zich concreet engageren om op 4 domeinen te werken aan de versterking van de Biodiversiteit. Deze vier domeinen zijn: gebiedsgericht beleid met de versterking en de uitbouw van de natuurgebieden en het bevorderen van kwaliteitsvolle open ruimten, het soortsgericht beleid met o.m. gemeentelijke aandachtssoorten, beleid rond natuur in stad en dorp en naar de doelgroepen en tot slot sensibilisatie. Het is bijzonder toe te juichen dat ondertussen ook de Provincie Vlaams-Brabant tezamen met de regionale landschappen gestart zijn met een biodiversiteitscampagne naar de gemeenten toe waarbij elke gemeente uitgenodigd wordt om een 7-tal gidssoorten voor een goed leefgebiedenbeleid aan te duiden. Soorten en leefgebieden zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. De charteractie van NPOB en de provinciale biodiversiteitscampagne kunnen goed in elkaar gepast worden en een ijzersterke hefboom bieden om de soorten en de leefgebieden te versterken. Op deze wijze kan in 2010 met volle energie gewerkt worden aan de invulling van het  Internationaal Jaar voor de Biodiversiteit tot in elke Vlaams Brabantse gemeente. We steken onze hand uit om samen met de provincie de slogan: ‘partners voor meer biodiversiteit en meer natuur' waar te maken.


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'