nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB

Uitnodiging Verenigingsraad 23 oktober 2009

editie 14 oktober 2009

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

Verenigingsraad: 23 oktober 2009

Oproep aan alle afdelingen, kernen, reservatenteams en werkgroepen: wij verwachten jullie op de verenigingsraad die doorgaat in Bierbeek op vrijdag 23 oktober. Spreek af met mensen uit je afdeling en kom met een hele delegatie.

Op vrijdagavond 23 oktober 2009 houden we onze jaarlijkse verenigingsraad, het ontmoetingsmoment voor alle Oost-Brabantse afdelingen. Het moment waar we ook samen de regionale jaarwerking op spoor zetten. Dit jaar wordt de verenigingsraad voorafgegaan door de opening van de tentoonstelling Europese natuur. Daarna volgt een voorstelling van de prioriteiten 2010 en een uiteenzetting over de Europese Instandhoudingsdoelstellingen door Peter Symens. In het tweede deel zijn er 3 workshops waar we samen als regionale vereniging een krachtig werkprogramma voor 2010 Internationaal Jaar van de Biodiversiteit zullen neerzetten.

Programma:

 • 19u30: Opening tentoonstelling Europese Natuur en drankje

 • 20u15- 21u15: Plenair gedeelte
  • Hugo Abts: Campagne Geef om Natuur en programma 2010 Internationaal jaar Biodiversiteit.

  • Peter Symens: Europese Instandhoudingsdoelstellingen en hoe de gewestelijke doelstellingen vertaald worden naar de verschillende Habitatgebieden

 • Pauze  
                      
 • 21u30-22u30: Drie parallelle workshops
  • Workshop 1. Wat zijn de doelen, onze prioriteiten en aanpak voor de IHD Winge-Motte-Vallei van de Molenbeek en Bierbeekse valleien-Meldertbos. Afspraken van hoe gaan we hier als NPOB verder mee om.

  • Workshop 2: Aankopers en projecttrekkers van de reservaatsprojecten en lancering Campagne Geef om Natuur: gezocht € 200 000 voor 100 ha extra natuur

  • Workshop 3: Biodiversiteitscampagne en Campagne Internationaal Jaar voor Biodiversiteit: aanpak van het prioriteitenprogramma 2010 

Plaats: CC De Borre in Bierbeek
Uur: 19u30 - 22u30

We verwachten een delegatie van elke afdeling, van elk reservatenteam en van elke werkgroep op deze verenigingsraad. Maak afspraken om hier samen naar toe te komen.

Aanmelden: christine.daenen@natuurpunt.be


Beschermde data en regionale activiteiten

Beschermde data 2010

Op de verenigingsraad worden de beschermde data gefinaliseerd. We verzoeken de afdelingen hiermee rekening te houden bij de planning van de activiteiten 2010. In de regionale communicatie (tijdschrift, activiteitenkalender, website, persberichten) zullen geen publieksactiviteiten opgenomen worden die concurrentieel zijn met de regionaal vastgestelde activiteiten.

Data die momenteel al vast liggen:
2009:
- 23 oktober 2009: Verenigingsraad Oost-Brabant in Bierbeek: Instandhoudingsdoelstellingen en start campagne geef om natuur 2010 n.a.v. Internationaal Jaar Biodiversiteit.
- 21 en 22 november 2009: Dag van de Natuur: concreet werken aan biodiversiteit

2010:
- 27 februari 2010: Symposium Internationaal Jaar Biodiversiteit: 25 jaar Natuurfonds Hageland
Werken aan biodiversiteit/ Platteland: van biologische leegte tot boeiend landschap voor landbouw en biodiversiteit. Eerste balans campagne Geef om Natuur. Algemene Vergadering NPOB

- Vogels voeren en beloeren

- 18 april 2010: Walk for Nature Meldert - Vlaamse Startdag week van de aarde

- 25 april 2010: Walk for Nature Haacht

- Nacht van de vleermuis

- Zondag 10.10.2010 Tienen. Internationaal Jaar Biodiversiteit. Balans Biodiversiteitscampagne en  Geef om Natuur 2010

- Dag van de Natuur


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'