nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB

editie 17 april 2009

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap


klik hier voor de affiche en voordeelbon

klik op bovenstaande afbeelding om de affiche te downloaden

De WfN 2009 zal het project Paddenpoel-Velpevallei, Moutsborn en Rozendaalbeek in de kijker stellen. Natuurpunt wil aangeven hoe concreet biodiversiteit kan versterkt worden. Hoe biodiversiteit en landschap kan ingebracht worden als een opwaardering van de leefomgeving. Natuurpunt wil tonen hoe natuur en landschap als een kans voor een streek kan worden ingevuld. WfN 2009 wil ook aantonen hoe natuur en landschap kan meegenomen worden in de ruilverkaveling.
Bij deze WfN 2009 wordt geëvalueerd hoe de invulling van het landschappelijk aspect gebeurt. De WfN 2009 is een pleidooi om naar het landschap als samenhangend geheel te kijken en om de voorgenomen planning naar landschapsversterking op te frissen. meer lezen

Info: www.walkfornature.be
Aanmelden: natuurpunt@velpe-mene.be


Cursus 'Werk mee aan biodiversiteit'

Maak het verschil!

Vermesting, vervuiling, het gewijzigde klimaat,… Talrijke factoren zorgen ervoor dat de verscheidenheid van dieren, planten en ecosystemen zienderogen afneemt. Hoog tijd om de biodiversiteit te beschermen en iets te ondernemen. Om je op weg te helpen organiseert Natuurpunt Oost-Brabant een cursus biodiversiteit in theorie en praktijk. Je komt er niet alleen alles te weten over biodiversiteit op mondiaal, nationaal én lokaal niveau, je ontdekt ook hoe je het verschil kan maken in je eigen gemeente, je straat of je eigen achtertuin. Na afloop van de cursus ben je officieel een biodiversiteitsmedewerker en ga je met een getuigschrift naar huis.

meer info


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'