nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB

editie 20 januari 2009

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

 

Algemene Vergadering en symposium NPOB

Symposium ‘Toekomst akkernatuur’

Zaterdag 14 februari 2009
Afrikamuseum in Tervuren

Programma:

13u45-14u00: Ontvangst

14u00-15u45: Symposium: Toekomst akkernatuur
Dagvoorzitter Mark Van Roy

Hugo Abts, voorzitter Natuurpunt Oost-Brabant:
Natuurpunt Oost-Brabant op het snijvlak tussenoverleg en actie: motor en katalysator voor meer biodiversiteit en kwaliteitsvol landschap. Pleidooi voor een sterke beweging met visie, slagkracht en ambitie.

Maarten Hens, medewerker Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek:
Landbouw en biodiversiteit
Uitdagingen en kansen voor groene elementen met rode status in geel gebied

Steven Kragten, beleidsmedewerker landelijk gebied Vogelbescherming Nederland:
Toekomst voor akkernatuur binnen het Europees landbouwbeleid. Algemeen kader en praktijkvoorbeelden.

Peter Symens, beleidsmedewerker Natuurpunt:
Europa en de natuur bij ons. De instandhoudingsdoelstellingen voor habitats en soorten: hoe worden de ambities en verplichtingen ingevuld? Een dreiging of een kans.

15u45: Ondertekening Charter van de biodiversiteit door de gemeenten Tervuren, Bertem, Hoeilaart en Overijse

16u00: Receptie

16u30-18u00: Algemene vergadering Natuurpunt Oost-Brabant

Contact en inschrijving: 016 25 25 19 of npob@natuurpunt.be

We verwachten een delegatie van elke afdeling op 14 februari in Tervuren.

De Campagne ‘Werk mee aan biodiversiteit’ en het symposium van Tervuren loopt met de steun van en in samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant, partner voor Natuur.

Lokale Algemene Vergaderingen van de afdelingen: januari - februari 2009

De jaarlijkse lokale algemene vergaderingen zijn voor de afdelingen en voor de leden van Natuurpunt van bijzonder belang. Op die vergadering wordt de werking van het voorbije jaar geëvalueerd en worden de krachtlijnen voor de werking van het komende jaar goedgekeurd. Heel de verenigingswerking komt aan bod: de algemene zaken, de belangrijke activiteiten voor 2009, de reservatenwerking, natuurstudie en -educatie… Op die afdelingsvergadering wordt ook het bestuur verkozen, en krijgen de bestuursleden dus hun mandaat. Elk lid behorend tot een afdeling is uitgenodigd, kan vragen stellen en zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. De meeste afdelingen koppelen dit ook aan een gezellige of informatieve activiteit. Alle leden zijn welkom. Overzichtslijst van de Lokale Algemene vergaderingen van de Afdelingen


Op 26 april gaat  in Bunsbeek/Glabbeek de Walk for Nature 2009 door met als thema: Samen werken voor biodiversiteit en landschap. De WfN 2009 zal het project Paddenpoel-Velpevallei, Moutsborn en Rozendaalbeek in de kijker stellen. We willen aangeven hoe concreet biodiversiteit kan versterkt worden. Hoe biodiversiteit en landschap kan ingebracht worden als een opwaardering van de leefomgeving. We  willen tonen hoe natuur en landschap als een kans voor een streek kan worden ingevuld. WfN 2009  wil ook aantonen hoe natuur en landschap kan meegenomen worden in de ruilverkaveling. Bij deze WfN 2009 evalueren we ook toe hoe de invulling van het landschappelijk aspect gebeurt. De WfN 2009 is een pleidooi om naar het landschap als samenhangend geheel te kijken en om de voorgenomen planning naar landschapsversterking op te frissen.

Info: www.walkfornature.be
Aanmelden: natuurpunt@velpe-mene.be


Cursus 'Werk mee aan biodiversiteit'

Maak het verschil!

Vermesting, vervuiling, het gewijzigde klimaat,… Talrijke factoren zorgen ervoor dat de verscheidenheid van dieren, planten en ecosystemen zienderogen afneemt. Hoog tijd om de biodiversiteit te beschermen en iets te ondernemen. Om je op weg te helpen organiseert Natuurpunt Oost-Brabant een cursus biodiversiteit in theorie en praktijk. Je komt er niet alleen alles te weten over biodiversiteit op mondiaal, nationaal én lokaal niveau, je ontdekt ook hoe je het verschil kan maken in je eigen gemeente, je straat of je eigen achtertuin. Na afloop van de cursus ben je officieel een biodiversiteitsmedewerker en ga je met een getuigschrift naar huis.

meer info


Kaap van 8000 leden overschreden

Op naar 10 000!

Eind december stond de teller binnen NPOB op 8108 leden. 3 jaar na elkaar een netto ledengroei van circa 15%.Het is natuurlijk belangrijk om voort te doen met de ledenwerving, want met een beetje inspanning is het mogelijk om de symbolische kaap van 10 000 leden te halen en dit ook te laten doorwerken op het natuurbeleid in de regio.
Iedereen die zich nu lid maakt krijgt de gloednieuwe fiets- en wandelgids. In dit handige boekje vind je ruim 100 uitgestippelde wandelingen, fietstochten en moutainbike-parcours in 33 verschillende natuurgebieden in Vlaanderen, Brussel én Wallonië. Fietsen en wandelen in héél België… een geschenk om naar uit te kijken!


Brakona

Contactdag

Op 7 februari 2009 organiseert de Vlaams-Brabantse Koepel voor Natuurstudie opnieuw haar jaarlijkse contactdag. Het belooft een feestelijk editie te worden want BRAKONA viert dan haar 10-jarig bestaan!

Deelname aan deze dag kost 5 euro (incl. broodjeslunch en koffiepauzes) uiterlijk 1 februari 2009 te storten op rekening 230-0524745-92 met vermelding van je naam en 'Brakona contactdag 2009'. Het volledige programma van de contactdag vind je hier of kan je terugvinden op www.brakona.be.

We hopen van harte je te mogen verwelkomen op deze boeiende natuurstudiedag!


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'