nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB

editie 15 december 2008  

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

 

Algemene Vergaderingen

Symposium en AV - Natuurpunt Oost-Brabant: 14 februari 2009 - Tervuren

Naar jaarlijkse traditie organiseert Natuurpunt Oost-Brabant een Symposium die haar Algemene vergadering vooraf gaat. Het symposium kadert in de campagne 'Werk mee aan Biodiversiteit'. Symposium en Algemene vergadering gaan door op zaterdag 14 februari (namiddag en vooravond). Voor dit gebeuren hebben we een hele bijzondere locatie kunnen vastleggen, namelijk het Afrika-museum van Tervuren. Iedereen is welkom op het symposium, voor de Algemene vergadering worden alle leden uitgenodigd. Het uitgebreid programma hiervan kan u binnenkort op onze website vinden.

De Campagne ‘Werk mee aan biodiversiteit’ en het symposium van Tervuren loopt met de steun van en in samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant, partner voor Natuur.

Lokale Algemene Vergaderingen van de afdelingen: januari - februari 2009

De jaarlijkse lokale algemene vergaderingen zijn voor de afdelingen en voor de leden van Natuurpunt van bijzonder belang. Op die vergadering wordt de werking van het voorbije jaar geëvalueerd en worden de krachtlijnen voor de werking van het komende jaar goedgekeurd. Heel de verenigingswerking komt aan bod: de algemene zaken, de belangrijke activiteiten voor 2009, de reservatenwerking, natuurstudie en -educatie… Op die afdelingsvergadering wordt ook het bestuur verkozen, en krijgen de bestuursleden dus hun mandaat. Elk lid behorend tot een afdeling is uitgenodigd, kan vragen stellen en zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. De meeste afdelingen koppelen dit ook aan een gezellige of informatieve activiteit. Alle leden zijn welkom. Overzichtslijst van de Lokale Algemene vergaderingen van de Afdelingen


Het regionale evenement van volgend voorjaar wordt een volgende editie van de ‘Walk for Nature’ In Bunsbeek (Glabbeek) op zondag 26 april 2009. Volgens het ondertussen bekende stramien van info en ontspannende activiteiten worden de prachtige resultaten van de natuurinrichting in de Velpevallei en de omgeving van de Paddenpoel aan iedereen getoond. Je kunt komen kennismaken van hoe concreet aan biodiversiteit kan worden gewerkt. Ook het belang van Landschap staat centraal. De ‘Walk for Nature’ op 26 april zal nogmaals tonen dat inzet voor de natuur  en landschap binnen Natuurpunt concrete resultaten oplevert voor een mooiere streek en een boeiender leefomgeving. Reserveer die dag nu al in je agenda!

Groepen die suggesties hebben en willen participeren als groep geven een seintje aan natuurpunt@velpe-mene.be


Voorbije activiteiten

Verenigingsraad: kort verslag

De jaarlijkse verenigingsraad vond plaats op 7 november in De Curve in Kessel-Lo. Alle actieve vrijwilligers van de afdelingen worden hierop uitgenodigd om mee te denken rond de krachtlijnen en prioriteiten voor het volgende werkjaar. Voorzitter Hugo Abts deed namens de Raad van Bestuur een inleiding op het ontwerpprogramma 2009. Christine Daenen bracht een overzicht bracht van alle concrete acties, activiteiten en campagnes gepland  voor 2009. Klik hier voor beide PowerPoints. Liselotte Vanderoye gaf vervolgens uitleg bij de uitwerking van de campagne ‘Werk mee aan biodiversiteit’ die loopt met de steun van en in samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant. Na de pauze gingen twee workshops door. Onder leiding van Luc Vervoort werd gediscussieerd over onze standpunten rond de afbakening van de kleinstedelijke gebieden Aarschot, Diest en Tienen in het kader van het provinciaal structuurplan. Klik hier voor de PowerPoint. Een tweede workshop ging verder in op de regionale werking en prioriteiten: impulsen aan de beweging op regionaal en afdelingsvlak. Karin Deblende deed er o.a. een interessante mededeling over speciale posttarieven voor verenigingen en dus ook van belang voor onze afdelingen:
- Posttarief verenigingen: voor zendingen tussen 30 en 1000 exemplaren - kostprijs genormaliseerd formaat: € 0,40 meer lezen
- voorkeurtarief type 'drukwerk' voor identieke zendingen vanaf 50 stuks - kostprijs small format lokaal verspreid: vanaf € 0,362, indien zwaarder en nationaal verspreid dan is het duurder meer lezen


Beleid

Advies: opmerkingen en suggesties over de provinciale nota's stedelijk gebiedbeleid kleinstedelijke gebieden Aarschot-Diest-Tienen

In het kader van het provinciaal ruimtelijk structuurplan loopt momenteel de zgn. afbakening van de kleinstedelijke gebieden. In ons werkingsgebied betreft het de steden Aarschot, Diest en Tienen. Positief- is dat men de ‘harde functies’ zoals wonen en werken bij voorkeur wil concentreren in stedelijke knooppunten. De omvang van de nieuw voorgestelde bedrijvenlocaties roepen echter wel zeer veel vragen op. Ecologisch kwetsbare complexen, zoals valleigebieden, worden bedreigd. Tevens vrezen we voor sterk toenemend wegverkeer die op termijn nog nieuwe wegen noodzakelijk maken. Het provinciebestuur hanteert, hierin gretig gevolgd (of aangezet?) door de lokale stadsbesturen, weinig onderbouwde normen voor de oppervlakte nieuw bedrijventerrein en de voorgestelde locaties. Vraag is of de meeste bewoners dergelijke toekomst zien voor hun stad? Verschillende actiecomités zijn ondertussen in oprichting. Onze vereniging vatte de meeste bezwaren samen in een eigen nota die aan de provincie werd bezorgd: meer lezen

Aankondiging studiedag Trage Wegen

Via het project ‘Trage Wegen Doen Bewegen’ worden de lokale besturen ondersteund bij de opmaak van een trage-wegenplan. Op 5 februari 2009 wordt dit project afgerond met een studiedag die plaatsvindt in Kampenhout. Op dat moment wordt ook een projectbrochure voorgesteld, boordevol tips en praktijkervaringen voor gemeenten, verenigingen of afdelingen van Natuurpunt die aan de slag willen rond trage wegen. Het volledige programma verschijnt binnenkort op www.tragewegen.be/dulomi.


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'