nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB

editie 3 november 2008  

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

 

Oproep

Verenigingraad NPOB op 7 november 2008: allen op post!  

Op vrijdagavond 7 november 2008 om 20 uur houden we onze jaarlijkse verenigingsraad, het ontmoetingsmoment voor alle Oost-Brabantse afdelingen. Op de verenigingsraad worden het jaarprogramma en de prioriteiten voor 2009 definitief vastgelegd. Verder diepen we onze campagne 'Werk mee aan Biodiversiteit' verder uit. Wat is de huidige stand van zaken? Wat was tot nu toe succesvol (en wat minder)? Welke doelen stellen we voor 2009? Welke problemen ondervinden sommige afdelingen nog met hun gemeentebestuur? Hoe verloopt de campagne in andere afdelingen? Als bijkomende agendapunt wordt de problematiek van de afbakening van kleinstedelijke gebieden en de dreigende grootschalige inplanting van nieuwe bedrijventerreinen bediscussieerd. Van iedere afdeling en alle teams en werkgroepen wordt een delegatie verwacht op onze verenigingsraad!  Dit zal plaatsvinden in de 'marktzaal' van café De Curve op het Becker-Remyplein (Kessel-Lo).

Beschermde data 2009

Planning 2009

NPOB doet een oproep aan de afdelingen en de regio's om hun  voorstellen in te brengen voor regionale activiteiten waarbij de afdeling tesamen met NPOB de trekker wil zijn. Gelieve hierbij rekening te houden met de nu reeds vastgestelde regionale activiteiten. Voor deze grote regionale en Vlaamse natuurpuntactiviteiten: klik hier. Bijkomende voorstellen dienen bij voorkeur ingepast in de Biodiversiteitscampagne van NPOB. Op de verenigingsraad van 7 november zullen deze regionale activiteiten voorgesteld worden. Afdelingen die grote publieksactiviteiten organiseren en hiervoor ondersteuning wensen van NPOB worden ook verzocht gemotiveerde voorstellen in te dienen. Inlichtingen: christine.daenen@natuurpunt.be


Dag van de Natuur

De dag van de natuur is een jaarlijks weerkerende hoogdag waar op verschillende plaatsen mensen de kans gegeven wordt om concreet mee te werken aan natuur in hun omgeving. Dit jaar staat in het thema van (ecologische) bosuitbreiding en natuurwaarden in het bos. In het komend nummer van Natuur & Landschap wordt hierop ingegaan. Dit is ook een oproep aan jeugdbewegingen of andere socio-culturele groepen om mee te participeren. Reserveer alvast de data:

Dag van de Natuur - Foto Yves De Bosscher

15 november:
- Tremelo: Laekdal meer lezen
- Velpevallei-Paddenpoel (Bunsbeek en Vissenaken): aanzet broekbossen in Velpevallei meer lezen
- Zaventem: ’t Imbroek

16 november:
- Haacht: Anti Tank Gracht
- Leuven (Kessel-Lo): Lovenaerenbroek meer lezen
- Geetbets: aanleg Rummens Bos

meer lezen


Campagne Werk mee aan Biodiversiteit - Countdown 2010

Natuurpunt Oost-Brabant krijgt internationale pluim van IUCN

Op donderdag 30 oktober 2008 bezocht een delegatie van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) Vlaanderen om Natuurpunt Oost-Brabant in de bloemetjes te zetten. De aanleiding is de opmerkelijke bijdrage van deze vereniging aan de internationale biodiversiteitscampagne Countdown 2010. Terwijl biodiversiteit op de meeste plaatsen (enkel) met lippendienst beleden wordt prees de IUCN daarentegen onze vereniging voor de concrete resultaten op het terrein. In het bijzonder het netwerk van beheerde natuurgebieden is een baken voor de redding van de (regionale biodiversiteit). Een aantal gemeentebesturen engageerden zich via het charter van de biodiversiteit hier (verder) medewerking aan te verlenen en zelf bijkomend initiatieven te nemen. Deze Countdown 2010-gemeenten waren op de viering aanwezig en poseerden samen voor een groepsfoto.  meer lezen
foto's getrokken door Eric Malfait

Samenwerkingsovereenkomst

meer lezen


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'