nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB

editie 5 september 2008  

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

Steun Mooi Averbode Bos & Heide

Actueel

Huize Ernest Claes: Feest in de Demerbroeken op 7 september!

Huize Ernest Claes

14u00-15u00
• vertrek landschapswandeling langs diverse posten (3km) of vrije wandeling (9 km)
• zoektocht voor kinderen
15u30-16u15
optreden folkband Blind Bottle
15u30-17u00
Marc De Bel signeert
15u30
zaklopen

17u00
prijsuitreiking zoektocht, kleurwedstrijd en zaklopen
17u15-18u00
optreden folkband Blind Bottle
Doorlopend
• infokraampjes
• bezoek geboortehuis Ernest Claes
• Natuurpunt-café en Oxfam-knabbels
• kleurwedstrijd

Campagne Werk mee aan Biodiversiteit - Countdown 2010

Ondertekening Charter Biodiversiteit op Europese Nacht van de Vleermuis in Lubbeek

Op zaterdag 30 augustus werd het Charter van de Biodiversiteit in Oost-Brabant ondertekend door de Lubbeekse Burgemeester en de Schepen van Leefmilieu.
Deze nacht was een bloedstollend succes: zeker 675 mensen hebben genoten van een lezing, vleermuizentocht of rondleiding in en om de ijskelder. En nog eens 50 kindjes hebben ons top secret-parcours afgelegd. Daarbovenop hebben minstens 25 kleuters geluisterd naar de verhaaltjes verteld door Ronald. 23 van hen waren verkleed. Dus kort gezegd: zonder al onze arbeidskrachten (30 in totaal) hebben we minstens 750 mensen mogen verwelkomen.
Link 1: Europese nacht van de vleermuis: officieel deel
Link 2: Europese nacht van de vleermuis: sfeerbeelden

Ook in Boutersem werd er een activiteit georganiseerd in het kader van de Nacht van de Vleermuis. filmpje zoomin.tv

In Zoutleeuw waren er 85 deelnemers.

Ondertekening charter Biodiversiteit in Bekkevoort

Het Charter van de Biodiversiteit in Bekkevoort werd ondertekend tijdens de Hollewegendag op 17 augustus (500-tal deelnemers). Dit was een activiteit van het Regionaal Landschap Noord-Hageland, Natuurpunt Bekkevoort, Pasar en IGO Leuven samen met de gemeente Bekkevoort. Klik hier voor meer info en foto's


Natuur & Landschap 2008/3

Cover Natuur & Landschap 2008/3

 

N&L in actie: Zomertijd vakantietijd of toch niet?
Elk weekend wordt er door een hele ploeg vrijwilligers in de verschillende Natuurpuntgebieden gewerkt. Ondenkbaar dat de orchideeënrijke en zeer natte bloemrijke graslanden in stand zouden kunnen gehouden worden zonder dit vrijwillig natuurbeheer. meer lezen

Natuur & Landschap in Oost-Brabant: een weg vooruit
Na tientallen jaren te zijn verdwenen in Vlaanderen werd in Dassenaarde terug koprus gevonden, nachtzwaluwen en boomleeuweriken koloniseren vrijwel onmiddellijk de nieuw geboden kansen in
Averbode Bos & Heide ... meer lezen

Erosie, landbeheer en biodiversiteit in agrarisch gebied
Geelgors en grauwe en blauwe kiekendief als symbool voor goed landbeheer zonder erosie en mét biodiversiteit. meer lezen

Project 'Graan voor Gorzen': het succes van akkerreservaten
De rode lijsten van o.a. planten en broedvogels laten er geen twijfel over bestaan: onze akkerfauna en -flora zijn de kritische bedreigde soortengroepen. meer lezen

 


Trefdag 4 oktober 2008

Het is een dag dat je je kan begeven tussen geestesgenoten uit heel Vlaanderen. We hebben een programma uitgewerkt dat jou en je hele afdelingsbestuur zal prikkelen en inspireren. Kom zeker een kijkje nemen, want gegarandeerd staat er wel iets op de planning dat nuttig kan zijn. Een dag dat je eens zelf niet hoeft te organiseren, dragen, duwen of trekken… Op deze dag kan je alle mogelijke vragen stellen!

Dit jaar (en de komende jaren!) staat ‘biodiversiteit’ in de schijnwerper. Samen zullen we die dag met onze biodiversiteitscampagne een eindspurt inzetten naar 2010.

meer lezen


Oproep planning 2009

Ook in 2009 wil Natuurpunt Oost-Brabant als regionale vereniging ondersteuning geven o.a. via de inzet van het gezamenlijke netwerk, de website, de Nieuwsbrief en het tijdschrift Natuur & Landschap. Daarom zouden we op de Raad van Bestuur van begin oktober het lijstje van grote activiteiten met regionale uitstraling willen vastleggen (samenhangend met de biodiversiteitscampagne). Kunnen de afdelingen voor 3 oktober mailen naar npob@natuurpunt.be wat hun planning voor 2009 is en wat hun grote publieksactiviteiten zijn waarvoor ondersteuning van NPOB en accentuering in N&L verwacht wordt?


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'