nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB

editie 2 juni 2008  

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

Steun Mooi Averbode Bos & Heide

 

Inhoud:
8 juni: Walk for Nature Dassenaarde Molenstede
In Averbode Bos & Heide wordt gewerkt aan een bos voor de toekomst
Aankondiging Natuur & Landschap 2008/2

8 juni: Walk for Nature in Dassenaarde Molenstede

Walk for Nature
Bolhuiskapelletje

Deze week stond biodiversiteit, met de Conferentie van Partijen van het Biodiversiteitsverdrag in Bonn, volop in de kijker. De Europese Unie declareerde dat voor het Europees Milieubeleid, naast de strijd tegen de opwarming en de klimaatverandering, de aanpak van de achteruitgang van de biodiversiteit de absolute beleidsprioriteit wordt. De regeringen en partijen onderlijnden de wil om alles te doen om tegen 2010 de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. 

Op regionale schaal werken we met de campagne 'Werk mee aan Biodiversiteit' aan een brede sensibilisatieactie. De Walk for Nature 2008 stelt dit concreet in de kijker. Met de Walk op 8 juni willen we de schijnwerpers richten op hoe gewerkt wordt aan de versterking van biodiversiteit in Dassenaarde maar ook haar omgeving met in het bijzonder de gebieden Asdonk, Gerhagen, Averbode Bos & Heide en Houterenberg. Naast NPOB zet de afdeling Diest en de jonge Natuurpunt-afdeling Tessenderlo de dag op poten. Zoals bij elke 'Walk for Nature' worden een 1000 tal gezinnen-deelnemers verwacht.
Het wordt een leuke dag met voor elk wat wils, die al vroeg in de ochtend start met een vroege vogelwandeling en gezinswandelen langs uitgezette circuits. Op het symposium in het kader van de actie 'Werk mee aan biodiversiteit' zullen ook de gemeenten Diest en Tessenderlo toelichten hoe zij lokaal hun steentje bijdragen tot het behoud en de ontwikkeling van biodiversiteit.
In de namiddag wordt er fiks gewandeld en wordt de biodiversiteit en het landschap beleefd: er zijn  landschapsposten die getooid worden door kunstwerken van leerlingen van de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst en er zijn ook allerlei activiteiten voor kinderen. Met de theatervoorstelling ‘das Bob’ willen we verwijzen naar het verleden van het gebied. Straatmuzikant ‘Hakke zonder Wakke’ zal de feestelijke dag in alle vrolijkheid afsluiten.

Tussen 12u00 en 19u00 uur vertrekt er tweemaal per uur een bus van en naar het station van Diest. Aan de stadskant van het station op het hele en halve uur, aan halte Cauwberg kwart over en kwart voor het uur.

Programma
Uitnodiging Symposium
Folder
Meer info: www.walkfornature.be

Provincie Vlaams-Brabant, partner voor meer en betere natuur De Walk for Nature wordt georganiseerd met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, partner voor meer en betere natuur.

In Averbode Bos & Heide wordt gewerkt aan de versterking van de biodiversiteit en aan een natuurgebied en bos voor de toekomst: steun@averbodebosenheide.be
De eerste rode lijstsoorten zijn er al: boomleeuwerik, boompieper en de grijze heideuil een zeer zeldzame nachtvlinder van heideterreinen
...

Steun Mooi Averbode Bos & Heide

In Averbode Bos & Heide wordt gewerkt aan versterking van biodiversiteit. Nu reeds keerden bedreigde en rode lijstsoorten terug of breiden sterk uit: Boompieper met een 8-tal broedparen, boomleeuwerik, nachtzwaluw en een zeer zeldzame heidevlinder de grijze heideuil zijn de voorbode van een biodiversiteitsgolf zoals we ook na de natuurinrichtingswerken in Het Vinne mochten ervaren. Neem het Vinne weg in Vlaams Brabant en voor de biodiversiteit heb je plots een reeks soorten minder. Ook toen werd er door dezelfde 'kern', die op hun breed aangekondigde protestwandeling in Averbode op 1 juni amper 35 deelnemers konden mobiliseren, actie gevoerd tegen de natuurinrichting. Nu is het Vinne het paradepaardje voor natuur en natuurgerichte recreatie in een streek. Binnen enkele jaren geldt hetzelfde voor Averbode Bos en Heide. Dit wordt een absolute 'hot spot' voor biodiversiteit binnen een gaaf en aantrekkelijk landschap van een gevarieerd bos afgewisseld met vennen en heide. De rode lijstsoorten zitten te wachten om het heringerichte Averbode Bos & Heidegebied te kunnen innemen. Hier wordt niet alleen gepraat aan stopzetten van de achteruitgang van de biodiversiteit maar wordt er concreet aan gewerkt. De mensen die dit dragen verdienen onze waardering en steun.

Natuurpunt kreeg de opdracht en de enorme uitdaging om in Averbode Bos & Heide een gebied van 550 ha de natuurlijke waterhuishouding en de ontwaterde vennen te herstellen, heide terug kansen te geven en een deel van de bossen om te vormen van aanplantingen van Corsicaanse den naar inheems loofbos. Ook het inrichten van het gebied voor wandelaars, fietsers en ruiters en het behoud of herstel van het cultuurhistorisch erfgoed behoort bij de aanpak.
Om dit allemaal kunnen te realiseren zocht Natuurpunt steun bij Europa en de Vlaamse Overheid. Europa keurde het als zgn Life-project goed, zijnde van belang voor de Europese biodiversiteit, de Vlaamse overheid sloot zich hierbij aan met een natuurinrichtingsproject. Tegen 2011 zal het project volledig afgewerkt zijn.
Wil jij ook aan de overheid laten zien dat je een hart hebt voor natuur en landschap? Stuur dan een mailtje naar: steun@averbodebosenheide.be en bezorg ons jouw naam en gemeente, dan voegen we je toe aan de steunlijst. 

Meer info: www.averbodebosenheide.be

Natuur & Landschap 2008/2
N&L 2008/2 Cover

Begin juni valt het zomernummer van Natuur & Landschap  bij 10 000 leden-gezinnen in Oost-Brabant in de bus  met daarin volgende onderwerpen:

N&L in actie
Basisartikel van Hugo Abts, voorzitter NPOB. meer lezen

Hoofdartikel
Walk for Nature op 8 juni in Molenstede-Diest: Meer biodiversiteit na 10 jaar natuurbeheer in Dassenaarde.

Dassenaarde en omgeving wordt het decor van de tweede Walk for Nature anno 2008. Een beetje verborgen in de noordoostelijke uithoek van de provincie wordt dit gebied nu 10 jaar lang beheerd door Natuurpunt. Dat vertaalt zich in het behoud van het mooie, unieke landschap zo typisch voor de omgeving en de versterking van de natuurwaarden. Kom op 8 juni ontdekken hoe Natuurpunt hier werkt aan meer biodiversiteit. meer lezen

Katern
Mooi Averbode Bos & Heide

Waarom natuurinrichting en ingrepen in Averbode Bos & Heide?
Biodiversiteit kleurt mee de rand van Kempen en Hageland
meer lezen


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'

naar boven