nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB

editie 16 april 2008  

Regionale vereniging voor

Natuur & Landschap

Walk for Nature

 

Inhoud:
Uitnodiging Walk for Nature Herent: 20 april 2008
Academische zitting en receptie
Kastanjebos en Molenbeekvallei
Aankondiging Walk for Nature Diest: 8 juni 2008

Uitnodiging Walk for Nature Herent: 20 april 2008

Walk for Nature Herent: 20 april 2008

Walk for Nature 2008: Kastanjebos en Molenbeekvallei

De Walk for Nature is een begrip geworden in Oost-Brabant. Een kwaliteitsvol evenement waar zeer breed een project rond natuur en landschap als kans voor een streek getoond wordt en waar de gezinnen kunnen kennismaken met inzet voor natuur voor iedereen. De eerste editie 2008 van de ‘Walk for Nature’ wordt een lentehappening in Herent.

Natuurpunt Herent viert op die dag de jubilea van de opstart van de projecten het Kastanjebos (25 j) en de Molenbeekvallei (15 j). Beide gebieden staan model voor de aanpak van Natuurpunt om biodiversiteit te bewaren en te versterken en om vrijwilligers hierbij te betrekken. Je kan een ganse dag met heel het gezin proeven van dit landschap en van deze realisaties. Programma

Ter gelegenheid van die jubilea heeft Natuurpunt Herent einde 2006 aan de werkgroep ‘jubileumboek’ de opdracht gegeven een boek samen te stellen waarin naast de geschiedenis van de vereniging vooral de natuurgebieden Kastanjebos en de Molenbeekvallei zouden worden belicht. meer lezen

Academische zitting en receptie
Walk for Nature Herent: Uitnodiging Academische Zitting
 • 10u30 onthaal genodigden / pers.
 • 11u00 voorstelling van het jubileumboek ‘Kastanjebos en Molenbeekvallei:
  25 jaar inzet voor meer natuur in Herent’, uitgegeven naar aanleiding van 25 jaar natuurbeheer in het ‘Kastanjebos’ en 15 jaar in de ‘Molenbeekvallei’.
  Spreker: Prof. Martin Hermy
 • 11u30 Actualisering gemeentelijke initiatieven op het vlak van de biodiversiteit
  Sprekers: De heer Jos Bex, schepen van Leefmilieu Herent,
  de heer Hugo Abts, voorzitter Natuurpunt Oost-Brabant
 • Muzikale omkadering door het koor ‘Dauwgard’,
  aansluitend receptie, aangeboden door het gemeentebestuur van Herent.
 • Voor meer info: Patrick.luyten@pandora.be, www.natuurpunt.be/herent

Kastanjebos en Molenbeekvallei
Kastanjebos

Kastanjebos
In het Kastanjebos heeft de estafette van bloeiende planten een nieuw hoogtepunt bereikt. Terwijl de voorjaarsbloeiers door het sluiten van het bladerdek in het bos verwelken, verandert het hooiland in een zee van bloemen.
Vorig jaar werd de aandacht nog vooral getrokken door de grote hoeveelheid Akker- en Speerdistels. Hun aantal is echter sterk afgenomen. Nu worden de hooilanden gedomineerd door het wit, geel en blauw van respectievelijk Margriet, Scherpe en Kruipende Boterbloem en Zompvergeet-me-nietje.
De bijzondere waarde van het hooiland wordt benadrukt door het verschijnen van Pinksterbloem, Knolsteenbreek, Echte Koekoeksbloem, Grote en Kleine Ratelaar. De bladeren en vruchtdozen van de Herfsttijloos kondigen een paarsgekleurde herfst aan. De bloemen van deze plant verschijnen pas in het najaar, als de groene delen van de plant afgestorven zijn.
Niet alleen deze min of meer zeldzame soorten, maar ook het feit dat er meer dan 20 soorten gelijktijdig tot bloei komen, tonen aan dat de natuur ons beheer weet te waarderen.

Molenbeekvallei

Molenbeekvallei
De Molenbeekvallei strekt zich op het grondgebied van de gemeente Herent uit van de Lodewijk Van Veltemstraat tot de Leuvenstraat. Vanuit de Kerkstraat in Beisem kom je terecht in het hart van het gebied. De structuur van de Molenbeekvallei wordt sterk bepaald door twee beken: de Molenbeek en een leibeek.
Het uitzicht en de vegetatie in de Molenbeekvallei hebben de laatste eeuw sterke wijzigingen ondergaan. Oorspronkelijk vond je er voornamelijk hooilanden, die gekenmerkt werden door een grote bloemenrijkdom. Door overbemesting en de aanplant van populieren ging hiervan veel verloren.
Natuurpunt zorgt door een aangepast beheer van de percelen, die zij in eigendom heeft, dat de rijkdom en charme van rietkragen en hooilanden zich weer kan herstellen.

Meer info: http://www.natuurpunt-herent.be/

Aankondiging Walk for Nature Diest: 8 juni 2008

Walk for Nature Diest: 8 juni 2008

Bolhuiskapelletje

Dassenaarde en omgeving wordt het decor van de tweede Walk for Nature anno 2008. Een beetje verborgen in de noordoostelijke uithoek van de provincie wordt dit gebied nu 10 jaar lang beheerd door Natuurpunt. Dat vertaalt zich in het behoud van het mooie, unieke landschap zo typisch voor het omgeving en in de versterking van de natuurwaarden.

Met deze Walk willen we de schijnwerpers richten op Dassenaarde maar ook haar omgeving met in het bijzonder de gebieden Asdonk en Houterenberg. Omwille van de oversteek naar de provincie Limburg vond afdeling Diest een bondgenoot, nl. de jonge Natuurpunt-afdeling Tessenderlo, om de dag op poten te zetten.

De dag begint met een vroege vogelwandeling en een jogging voor de sportievelingen. Op het symposium willen we stil staan bij het project rond biodiversiteit, en zullen we van de gemeenten Diest en Tessenderlo vernemen hoe zij lokaal hun steentje bijdragen tot het behoud en de ontwikkeling van biodiversiteit. In de namiddag wordt er gewandeld, zijn er landschapsposten en zijn er allerlei activiteiten voor kinderen.

Programma
Meer info: www.walkfornature.be


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'

naar boven